Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us K. (Kim) Bootsma

Publications

Een ‘papieren exercitie’? Het Verdrag van New York en het Nederlandse beleid inzake vrouwen in gevechtsfuncties, 1968-1978

Nu echt geïntegreerd?: Een geschiedenis van vrouwelijke militairen in de Nederlandse krijgsmacht (1943-2019)

Onbezongen oorlogsheldinnen: Oorlogsbijdragen en lotgevallen van wasvrouwen en marketentsters in het negentiende-eeuwse Nederlandse leger

'Wat mannen kunnen, kunnen vrouwen beter': Gender en de geschiedenis van de Nederlandse militaire vrouwenkorpsen (1943-1951)

Tussen egodocument en archief: Twee bronnen over dezelfde oorlog

Under Fire: Women and World War II. Yearbook of Women’s History 34, (red.) Eveline Buchheim en Ralf Futselaar, Amsterdam/Hilversum: Verloren, 2014.ISBN 9789087044756

Read more

Press/media

Dienstplicht voor vrouwen is geen emancipatie, opinieartikel NRC (12-02-2018)