K. Blok, MA

Research

Postal address:
Poststraat
6
Groningen
Netherlands
Phone: +31 50 363 6712Fax: +31 50 363 6992
  1. 2017
  2. Blok, K., & van den Hoek, M. (2017). Het vlak van een kogge-achtig schip bij Kraggenburg (Flevoland): Verkennend onderzoek van een laatmiddeleeuws scheepswrak op kavel NT 25. (27 ed.) (Grondsporen; No. 27). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
  3. 2015
  4. Nicolay, J., & Blok, K. (2015). De geschiedenis van een steilkant en de waarde van booronderzoek op terpflanken. In Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp: Archeologische sporen rondom een terpnederzetting (pp. 11-30). (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 97).
  5. Varwijk, T., Bakker, M., & Blok, K. (2015). Randscherven: het handgevormde aardewerk uit een terpflank in Achlum. In J. Nicolay, & G. de Langen (Eds.), Graven aan de voet van de Achlumer dorpsterp: Archeologische sporen rondom een terpnederzetting (pp. 82-100). (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 97). Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek.
  6. 2014
  7. Blok, K. (2014). De verdwenen Kogge van Modderman: een kogge-achtig scheepswrak in de bodem van Flevoland. (20 ed.) (Grondsporen; No. 20). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.
  8. 2012
  9. van Holk, A., van Popta, Y., Spiekhout, A., Blok, K., & Verweij, J. P. F. (2012). Zwaar gehavend wrak voor de kust van Kuinre: Definitief onderzoek van scheepswrak op kavel R 4 in de Noordoostpolder. (13 ed.) (Grondsporen; No. 13). Groningen: Groninger Instituut voor Archeologie, Rijksuniversiteit Groningen.

ID: 432420