Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us J. (Jeroen) Onrust, PhD

J. Onrust, PhD

post-doctoral researcher
J. Onrust, PhD
E-mail:
j.onrust rug.nl

Personal Information

Born in 1989 on the edge of the Hondsrug (a large ridge of sand in Drenthe and Groningen), I grew up in a fascinating environment with many different landscapes just around the corner. The fascination for everything that lives and interact with eachother and with the abiotic environment brought me to the other side of the Hondsrug. At the University of Groningen I studied Biology from 2007-2012 with a specialization in ecology and evolution. After finishing my study I started a PhD at the same university about the interaction between earthworms and meadow birds in Friesland. This project is funded by the University Campus Fryslân (UCF). 

-----

Higher Education

2007 - 2012: BSc and MSc (cum laude) in Biology, Ecology & Evolution, University of Groningen, the Netherlands

-----

Research Experience

2012 - 2017: PhD at the Animal Ecology Group of the University of Groningen / University Campus Fryslân

2010 - 2012: Graduate project, Animal Ecology Group, University of Groningen about earthworm availability for Golden Plovers and Ruffs in agricultural grasslands.

2011: Graduate project, Netherlands Institute of Sea Research (NIOZ) about the foraging ecology of Red Knots in Banc d'Arguin, Mauritania. 

2010: Undergraduate course, Community and Conservation Ecology Group, University of Groningen about Oystercatchers and Redshanks breeding on the saltmarsh

2009: Undergraduate course, Animal Ecology Group, University of Groningen about Oystercatchers breeding on Schiermonnikoog and applied with newly developed GPS-loggers.

-----

Editorial Board

2013 - present: Limosa, Dutch ornithological journal

-----

Presentations

De rol van regenwormen in een veranderend ecosysteem. Minordag Vitale Bodem, Aeres Hogeschool, Almere, 3/3/2017.

De rol van regenwormen in een veranderend grasland ecosysteem. In samenwerking met Henk Jansen (Buro Elodea), Natuurvereniging Geaflecht, Gorredijk, 16/2/2017.

De rol van regenwormen in het agrarische ecosysteem. Dealerdag Agro-Vital, Apeldoorn, 15/2/2017.

Regenwormen in het agrarische grasland ecosysteem. Masterclass Natuurinclusieve Landbouw, Noordwolde, 25/1/2017.

Biologisch onderzoek aan Regenwormen. In samenwerking met Annelies van Ginkel (PhD RuG), Masterclass VWO+, Hondsrugcollege Emmen

Hoe een Kemphaan een regenworm vangt (en waarom die dat 's nachts niet doet). This Side of Paradise congresfestival, Haren, 26/8/2016.

Regenwormen in grasland en hun beschikbaarheid voor weidevogels. Agrarische Natuurvereniging Tusken Boarn & Swette, Aldeboarn 13/04/2016.

Weidevogels & Regenwormen in een veranderend landschap. Museum Universiteit, Fries Museum, Leeuwarden, 3/4/2016.

Weidevogels & Regenwormen in een veranderend landschap. Vogelwacht Hollum-Ballum, Hollum, 24/3/2016.

Goudplevieren & Regenwormen: onlosmakelijk met elkaar verbonden. annual meeting Vogelvangersbelang Groningen, Aduard, 13/2/2016.

De donkere wereld van de Goudplevier. Dutch Ornithological Union (NOU) Congress, Haren, 6/2/2016.

Regenwormen in grasland en hun beschikbaarheid voor weidevogels. Weidevogelboeren/Vogelbescherming Nederland, Nijkerk, 16/12/2015.

How drought and dung affects the availability of earthworms for meadow birds in Friesland. UCF Autumn School 2015, Leeuwarden, 14/10/2015.

Agrarische graslanden: hemel of hel voor regenwormen? This Side of Paradise congresfestival, Haren, 29/8/2015.

Soortspecifieke eigenschappen van regenwormen én regenworm-etende weidevogels. Evaluatieavond voedselaanbod voor weidevogels, Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken + Louis Bolk Instituut, Purmerend, 29/4/2015.

Overview earthworm research Skriezekrite Idzegea. Informatieavond Skriezekrite Idzegea, Gaastmeer, 19/3/2015.

Elke weidevogel eet zoals het gebekt is. Over regenwormen en hun beschikbaarheid voor weidevogels. Weidevogelkennisdag 2015, Earnewâld, 12/2/2015.

Earthworm availability for meadow birds in agricultural grasslands. Minisymposium Wageningen University, department of Soil Quality. Wageningen, 16/12/2014.

De donkere wereld van de Goudplevier. Najaarsbijeenkomst Sovon/Fryske Feriening foar Fjildbiology. Grou, 11/11/2014.

Wormen in het Weidevogellandschap. Vogelwacht Wommels e.o. Wommels, 14/3/2014.

Onrust, J., Loonstra, J., Schmaltz, L. & Piersma, T. Why Ruffs feed by day on night-active worms. Netherlands Annual Ecology Meeting 2014.

Zenderen van Goudplevieren in Skriezekrite Idzegea. Vogelwacht Gaastmeer, Idzega, Heeg. Gaastmeer, 15/2/2013.

Waar Wormen Zijn... Over regenwormen en hun beschikbaarheid voor weidevogels. Startavond weidevogelmeetnet Sovon Friesland. Grou, 15/3/2012.

Wormen beschikbaarheid en de verspreiding van weidevogels. Vogelwacht Akkrum. Akkrum, 16/11/2010.

 Onrust, J., Bom, R., Bouten, W., Ens., B.J. & Oosterbeek, K. Analyzing outside territory trips of oystercatchers Haematopus ostralegus using newly developed GPS‐loggers. 25th International Ornithological Congress, Brazil 2010 (poster).

-----

Public Media Attention

Onrust, J. & Piersma, T. (2015) 'Vergrijzing' van het weiland speelt de kievit parten. Vanellus (verenigingsblad BFVW), oktober 2015.

Van Dijk, T. Hoe slagen merels erin regenwormen uit de grond te pikken? krant De Standaard, wetenschapswinkel, 1/6/2015.

Jeroen is gek op wormen, television NCRV's Man Bijt Hond 6/4/2015.

De Vos, R. Speuren in het spoor van de Goudplevier. Vogels (journal Society for the Protection of Birds the Netherlands), zomer 03/2014.

De Vos, R. De Biologische versus de fastfood-regenworm. Vogels+ (journal Society for the Protection of Birds the Netherlands), #2 zomer 2014.

Walinga, C. Jeroen Onrust: Meer wormen in mestrijke grond. Bolswarder + Sneeker Nieuwsblad, 19/3/2014.

Hettema, H. Wilsters bij nacht in beeld. Leeuwarder Courant, 15/11/2013.

Onrust, J. (2013) Wat wil de worm. Mens & Vogel (journal Vogelbescherming Vlaanderen) 51(2): 20-31.

Gezenderde Goudplevieren in Friesland, radio Vara’s Vroege Vogels 11/11/2012.

Hettema, H. Bioloog zoekt voor goudplevier naar wormen. Leeuwarder Courant, 25/10/2012.

Jeroen de wjirmesyker, television Omrop Fryslân, Hea! 19/10/2011.

Wormen kijken op een karretje radio Vara’s Vroege Vogels 16/10/2011.

Wesseling, M. Wormen tellen in de nacht. Trouw, 5/8/2011.

-----

Publications

Piersma, T., MacCurdy, R.B., Gabrielson, R.M., Cluderay, J., Dekinga, A., Spauldinge, L., Oudman, T., Onrust, J., Van Gils, J.A., Winkler, D.W. & Bijleveld, A.I. (2014) Fine-scale measurements of individual movements within bird flocks: the principles and three applications of TOA tracking. Limosa 87(2): 156-167.

Oudman, T., Onrust, J., De Fouw, J., Spaans, B. & Van Gils, J.A. (2014) Digestive capacity and toxicity cause mixed diets in red knots that maximize energy intake rate. American Naturalist 183: 650-659.

Van Gils, J.A., Van der Geest, M., Leyrer, J., Oudman, T., Onrust, J., De Fouw, J., Van der Heide, T., Van den Hout, P.J., Spaans, B., Dekinga, A., Brugge, M. & Piersma, T. (2013) Toxin constraint explains diet choice, survival and population dynamics in a molluscivore shorebird.  Proc. R. Soc. B 280: 20130861.

Onrust, J., De Fouw, J., Oudman, T., Van der Geest, M. & Van Gils, J.A. (2013) Red Knot diet reconstruction revisited: context dependence revealed by experiments at Banc d'Arguin, Mauritania. Bird Study 60: 298-307.

Last modified:14 January 2018 6.58 p.m.