prof. mr. dr. J.N. (Hanny) Schutte-Veenstra

Professor in Corporate Law

prof. mr. dr. J.N. (Hanny) Schutte-Veenstra
E-mail:
j.n.schutte-veenstra rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2020
 2. Schutte-Veenstra, H. (2020). Grensoverschrijdende mobiliteit: Het Richtlijnvoorstel grensoverschrijdende omzetting. In H. Boschma, & L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht in de Lage Landen: Wat kunnen wij van de Belgen leren? (pp. 111-142). (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht; Vol. 117). Deventer: Wolters Kluwer.
 3. Schutte-Veenstra, H. (Accepted/In press). SER-Fusiegedragsregels 2015. In J. M. Van Slooten, M. S. A. Vegter , & E. Verhulp (Eds.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht (11 ed., pp. 839-895). Deventer: Wolters Kluwer.
 4. 2019
 5. Schutte-Veenstra, H. (2019). De toepassing van werknemersparticipatierechten bij grensoverschrijdende fusie. In W. J. M. Van Veen, & A. F. Verdam (Eds.), JB: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink (pp. 489-501). (ZIFO-reeks; Vol. 29). Deventer: Wolters Kluwer.
 6. Schutte-Veenstra, H. (2019). Europese dimensie. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2019/2020 (4 ed., pp. 970-990). Zuthen: Walburg Pers.
 7. Schutte-Veenstra, H. (2019). Kapitaalbescherming. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2019/2020 (4 ed., pp. 602-717). Zutphen: Walburg Pers.
 8. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, H. (2019). Titel 4, Naamloze vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (13 ed., pp. 1069-1195). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 9. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, H. (2019). Titel 5, Besloten Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, Afdeling 1, 2 en 3. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (13 ed., pp. 1349-1467). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 10. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, H. (2019). Titel 7, Fusie en splitsing. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (13 ed., pp. 1625-1761). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 11. 2018
 12. Veenstra, J. N., (2018). Case note: ECLI:EU:C:2017:804 (Polbud-Wykonawstwo): Ondernemingsrecht 2018/8, No. C-106/16, No. ECLI:EU:C:2017:804, 5 p., Oct 25, 2017. (Ondernemingsrecht; Vol. 2018, No. 1).
 13. Boschma, H., Lennarts, L., Veenstra, J., & van Veen, K. (2018). Evaluatie Wet bestuur en toezicht. (2018 ed.) (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht; Vol. 110). Deventer: Wolters Kluwer.
 14. Veenstra, J. (2018). Grensoverschrijdende omzetting en werknemersmedezeggenschap. In J. J. van den Broek, & G. J. C. Rensen (Eds.), Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen: Civiel en fiscaal recht (pp. 341-374). (Serie Onderneming en Recht (OO&R); Vol. 103). Deventer: Wolters Kluwer.
 15. Veenstra, J. (2018). SER-Fusiegedragsregels 2015. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemeingsrecht (9 ed., pp. 1923-1979). Deventer: Wolters Kluwer.
 16. Veenstra, J. (2018). SER-Fusiegedragsregels 2015. In J. M. van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht (10 ed., pp. 763-816). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 17. Boschma, H., & Veenstra, J. (2018). Titel 4, Naamloze vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (9 ed., pp. 161-284). Deventer: Wolters Kluwer.
 18. Boschma, H., & Veenstra, J. (2018). Titel 5, Besloten Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, Afdeling 1, 2 en 3. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (9 ed., pp. 433-550). Deventer: Wolters Kluwer.
 19. Boschma, H., & Veenstra, J. (2018). Titel 7, Fusie en splitsing. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (9 ed., pp. 707-843). Deventer: Wolters Kluwer.
 20. Boschma, H., & Veenstra, J. (2018). Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (9 ed., pp. 1353-1371). Deventer: Wolters Kluwer.
 21. Boschma, H., & Veenstra, J. (2018). Verordening (EG) Nr. 2157/2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE). In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (9 ed., pp. 1263-1351). Deventer: Wolters Kluwer.
 22. 2017
 23. Boschma, H. E., Lennarts, M. L., Veenstra, J. N., & van Veen, K. (2017). Evaluatie Wet bestuur en toezicht. (WODC rapport; No. 2730). Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) .
 24. Veenstra, J. (2017). Formeel of feitelijk bestuurder: maakt het verschil? In G. Van Solinge, J. Van Bekkum, N. Kreileman, & B. A. Schuijling (Eds.), Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen: Nadere terreinverkenning in een uitdijend rechtsgebied (pp. 129-156). (Serie vanwege het Van der Heyden Instituut; Vol. 140). Deventer: Wolters Kluwer.
 25. Boschma, H., & Veenstra, J. (2017). Titel 4, Naamloze vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (12 ed., pp. 1019-1143). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 26. Boschma, H., & Veenstra, J. (2017). Titel 5, Besloten vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (12 ed., pp. 1289-1407). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 27. Boschma, H., & Veenstra, J. (2017). Titel 7, Fusie en Splitsing. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (12 ed., pp. 1561-1697). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 28. 2016
 29. Veenstra, J. (2016). SER-Fusiegedragsregels 2015. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (8 ed., pp. 2001-2054). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 30. Veenstra, J. (2016). SER-Fusiegedragsregels 2015. In J. M. Van Slooten, M. S. A. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Tekst & Commentaar Arbeidsrecht (9 ed., pp. 763-817). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 31. Veenstra, J., & Boschma, H. (2016). Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (8 ed., pp. 1371-1390). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 32. Veenstra, J. (2016). De gedereguleerde BV: Meer ruimte voor verscheidenheid? In M. Kroeze, & J. B. Wezeman (Eds.), Eenheid en verscheidenheid in het ondernemingsrecht: Unity and Diversity in Company Law (pp. 13-32). (Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht; Vol. 98). Deventer: Wolters Kluwer.
 33. Veenstra, J. (2016). Europese dimensie. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2016/2017: Handbook Company Law 2016/2017 (3 ed., pp. 917-926). [Hoofdstuk 20] Zuthpen: Walburg Pers.
 34. Veenstra, J. (2016). Kapitaal en crediteurenbescherming. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2016/2017 (3 ed., pp. 559-673). [Hoofdstuk 14] Zuthpen: Walburg Pers.
 35. Boschma, H., & Veenstra, J. (2016). Titel 4, Naamloze vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (8 ed., pp. 165-291). Deventer: Wolters Kluwer.
 36. Boschma, H., & Veenstra, J. (2016). Titel 5, Besloten Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, Afdeling 1, 2 en 3. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & commentaar Ondernemingsrecht (8 ed., pp. 441-562). Deventer: Wolters Kluwer.
 37. Boschma, H., & Veenstra, J. (2016). Titel 7, Fusie en splitsing. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (8 ed., pp. 721-861). Deventer: Wolters Kluwer.
 38. Boschma, H., & Veenstra, J. (2016). Verordening (EG) Nr. 2157/2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE). In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (8 ed., pp. 1279-1370). Deventer: Wolters Kluwer.
 39. 2015
 40. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, J. (2015). Titel 4, Naamloze vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (11 ed., pp. 1017-1141). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 41. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, J. (2015). Titel 5, Besloten vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (11 ed., pp. 1289-1409). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 42. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, J. (2015). Titel 7, Fusie en splitsing. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.),  Burgerlijk Wetboek : de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (11 ed., pp. 1565-1700). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 43. 2014
 44. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, H. (2014). Commentaar bij Europese vennootschap. In C. Bulten, F. Leijten, & L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (pp. 1225-1334). (Tekst & Commentaar). Deventer: Kluwer.
 45. Schutte-Veenstra, H. (2014). Commentaar bij SER-besluit Fusiegedragsregels 2000. In J. Van Slooten, M. Vegter, & E. Verhulp (Eds.), Arbeidsrecht : de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar (8 ed., pp. 819-863). (Tekst & Commentaar). Deventer: Kluwer.
 46. Schutte-Veenstra, H. (2014). Commentaar bij SER-besluit Fusiegedragsregels 2000. In C. Bulten, F. Leijten, & L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht : de tekst van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en verwante regelgeving, voorzien van commentaar (7 ed., pp. 1915-1958). (Tekst & Commentaar). Deventer: Kluwer.
 47. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, H. (2014). Commentaar bij Titel 4, Naamloze vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht: de tekst van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en verwante regelgeving, voorzien van commentaar (7 ed., pp. 161-285). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Kluwer.
 48. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, H. (2014). Commentaar bij Titel 5, Besloten vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht: de tekst van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en verwante regelgeving, voorzien van commentaar (7 ed., pp. 431-551). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Kluwer.
Previous 1 2 3 4 5 Next

ID: 155832