Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us J.J.S. (Jean) Frins, M

J.J.S. Frins, M

PhD student
J.J.S. Frins, M
E-mail:
j.j.s.frins rug.nl

2004 Doctoraal Nederlandse taal en cultuur, Rijksuniversiteit Groningen, afstudeerrichtingen taalkunde en journalistiek

2005 Bachelor Duitse taal en cultuur, Rijksuniversiteit Groningen

2006 Master Duitse taal en cultuur, Rijksuniversiteit Groningen

Vanaf 2007 Lid Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden

2007-2011 Organisator van het jaarlijkse Euregio Dialectfestival Os Moddersproak

Vanaf 2018 Lid Kenniscentrum Frankrijk Nederland te Nijmegen

Vanaf 2018 Lid Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

tot 2021 Docent (tot 2018 docent LE in het voortgezet onderwijs, vanaf 2018 docentschappen aan de Sorbonne Université te Parijs en de Universiteit van Belgrado), publicist (gastredacteur Aachener Zeitungsverlag, redacteur historisch magazine MijnStreek)

09-09-2021 (verwacht) Promotie tot doctor in de letteren, Rijksuniversiteit Groningen

In studiejaar 2021-2022 is Jean Frins werkzaam aan de Université de Picardie Jules Verne te Amiens (Frankrijk)

Laatst gewijzigd:12 juli 2021 21:22

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Home address

Brikkebekker 10
6372 DP
 
Landgraaf