Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us J.H. (Judith) Loopers, MSc

J.H. Loopers, MSc

Promovendus Orthopedagogiek

Bachelor Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

- Statistische modellen 2 (2017-2018)

- Methoden en technieken van onderzoek 1 (2019-2020)

- Methoden en technieken van onderzoek 2 (2017-2018, 2019-2020)

- Thesebegeleiding (2017-2018)

Master Orthopedagogiek, Master Onderwijswetenschappen

- Thesebegeleiding (2018-2019, 2019-2020)

- Stagebegeleiding (2017-2018)

Laatst gewijzigd:21 november 2019 13:59