Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usdr. J.F. (Jacqueline ) van Kruiningen

dr. J.F. van Kruiningen

Universitair docent
dr. J.F. van Kruiningen
Telefoon:
Secretariaat:
E-mail:
j.f.van.kruiningen rug.nl

Jacqueline van Kruiningen (1964, Terneuzen) is universitair docent Taalbeheersing aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verzorgt onderwijs bij de opleidingen Nederlands en Communicatie- en Informatiewetenschappen (Faculteit der Letteren). Tevens was/is ze projectleider van diverse onderwijsvernieuwingsprojecten. In haar onderzoek richt ze zich op twee thema's: schrijfonderwijs en interactie en leren. In mei 2010 promoveerde ze op een conversatieanalytische studie naar interactieprocessen in onderwijsverandering: ‘Onderwijsontwerp als conversatie. Probleemoplossing in interprofessioneel overleg’. Naast haar werk aan de Rijksuniversiteit werkt Jacqueline als zelfstandig onderwijsadviseur en schrijftrainer, zie: www.vankruiningen.com.

 

Opleiding

Na de middelbare school volgde Jacqueline van 1982 tot 1987 de Nieuwe Lerarenopleiding ZWN te Delft, waar ze een tweedegraads onderwijsbevoegdheid haalde voor Nederlands en een derdegraads bevoegdheid voor Textiele Werkvormen. Aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde ze van 1987 tot 1990 Algemene Letteren (met vakken in de Taalbeheersing,  Algemene Taalwetenschap, Filosofie en in de toenmalige opleiding Communicatie Documentatie en Voorlichting).

 

Beroepsloopbaan

In 1990/1991 werkte ze een jaar als docent Taalbeheersing aan de toenmalige HTS in Leeuwarden. Sinds 1990 is ze werkzaam als docent Taalbeheersing aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Vanuit de leerstoelgroepen Communicatie- en Informatiewetenschappen en Taalbeheersing van het Nederlands verzorgt ze onderwijs in de opleidingen Communicatie- en Informatiewetenschappen en Nederlands. Ze was projectleider van diverse onderwijsvernieuwingsprojecten in de Faculteit der Letteren, Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de RUG. In die projecten werkte een projectteam samen met docenten uit de genoemde faculteiten aan het ontwerp van vakgeïntegreerd onderwijs in academische communicatieve vaardigheden (met aandacht voor het ontwerp van functionele opdrachten, methoden voor feedback en beoordeling).

Op dit moment is Jacqueline projectmanager van het project Taalcompetenties voor een Dynamische Arbeidsmarkt; een praktijkgericht onderzoeks- en ontwikkelproject in het mbo-onderwijs. In dit project werken zes onderzoeks- en onderwijspartners samen in een consortium: Friesland College en ROC Friese Poort (Leeuwarden), Da Vinci College (Dordrecht), Clusius College (Alkmaar), het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam en het Center for Language and Cognition van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Sinds 2004 geeft Jacqueline geregeld workshops en cursussen voor docenten en andere professionals, onder andere bij het onderwijskundig expertisecentrum van de RUG.

In mei 2010 rondde Jacqueline van Kruiningen haar promotie-onderzoek af over interactie, onderwijsverandering en docentprofessionalisering. Vanuit een conversatieanalytische benadering bestudeerde ze de manieren waarop docenten tijdens interactionele processen wederzijds begrip construeren en problemen oplossen met betrekking tot hun onderwijspraktijken. In huidige onderzoeksprojecten richt ze zich vooral op (onderwijs in) academische en professionele schrijfvaardigheid en op de transitie van opleiding naar werkplek.

Verder droeg Jacqueline bij aan de ontwikkeling van het online-handboek voor academische communicatieve vaardigheden (voorheen Noordster)  en het Academisch Schrijfcentrum Groningen, een helpdesk voor studentschrijvers. Ze is onder andere actief in de volgende netwerken: EATAW (European Association for the Teaching of Academic Writing) en NACV  (Netwerk Academische Communicatieve Vaardigheden). In 2000 was ze betrokken bij de oprichting van de EATAW en in 2001 organiseerde ze in Groningen de eerste internationale EATAW-conferentie. Tevens was ze hoofdorganisator van de NACV-expertmeeting die op 18 januari 2013 in Groningen plaatsvond. In 2017/2018 was ze voorzitter van het organisatiecomité VIOT-conferentie 2018 (VIOT:Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing).

 

Laatst gewijzigd:23 april 2018 18:59

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Speech communication and discourse analysis - chair group

Room:
1312-423
Telephone:
Secretariaat: