dr. J.F. (Hans) Meijer

Assistant professor / senior researcher

dr. J.F. (Hans) Meijer
Telephone:
+31 50 36 38983 (telephone secetariat IRIO +31 503637254 or +31503637233)
E-mail:
j.f.meijer rug.nl

Research

 1. 2015
 2. Meijer, H., & Van der Maar, R. (2015). A Meeting of Minds: Herman van Roijen and Mohammed Roem. How their personal relationship contributed in solving the Indonesian decolonization conflict.. Paper presented at CIAP 2015: Cooperation – Between Moral Obligation and Political Responsibility, .
 3. 2013
 4. 2009
 5. Meijer, H. (2009). De Bertha Hertog-affaire: Een botsing tussen culturen in een dekoloniserende wereld. In M. Bloembergen, & R. Raben (Eds.), Het koloniale beschavingsoffensief: Wegen naar het nieuwe Indië, 1890-1950 (pp. 267-294). Leiden: KITLV.
 6. 2008
 7. Meijer, J. (2008). Frederik Herman de Hoog (1889-1939). In A. C. J. M. Gabriëls, & J. Charité (Eds.), Biografisch woordenboek van Nederland: Biographic Encyclopedia of the Netherlands (Vol. 6, pp. 213-216). 's-Gravenhage: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 8. Meijer, J. (2008). Gerhard Sietse Vrijburg (1905-1989). In A. C. J. M. Gabriëls (Ed.), Biografisch woordenboek van Nederland (Vol. 6, pp. 535-537). The Hague: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 9. Meijer, J. (2008). Marie Sophia (Mieke) van den Berg (1907-1966). In A. C. J. M. Gabriëls (Ed.), Biografisch woordenboek van nederland: Biographic Encyclopedia of the Netherlands (Vol. 6, pp. 24-26). The Hague: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 10. Meijer, J. (2008). Petrus Johannes Willekens (1881-1971). In A. C. J. M. Gabriëls (Ed.), Biografisch woordenboek van Nederland (Vol. 6, pp. 554-556). The Hague: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 11. Meijer, H. (2008). Willem Leonard Oltmans (1925-2004). In A. C. J. M. Gabriëls (Ed.), Biografisch Woordenboek van Nederland (Vol. 6, pp. 350-354). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 12. 2007
 13. Meijer, H. (2007). Backpay: De oneindige strijd om een koloniale erfenis. In E. Bogaerts, & R. Raben (Eds.), Van Indië tot Indonesië (pp. 121-132). (Van Indië tot Indonesië; Vol. 3). Amsterdam: Boom.
 14. 2006
 15. 2005
 16. Meijer, H. (2005). Vrijburg, Gerhard Sietse (1905-1989). In A. J. C. M. Gabriëls (Ed.), Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) (Vol. 6). Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 17. 2004
 18. Meijer, J. (2004). In Indië geworteld: de twintigste eeuw. (De geschiedenis van de Indische Nederlanders). Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
 19. Meijer, J. (2004). Ze hebben ons zo snel mogelijk gedumpt: De sociaal-maatschappelijke opvang van militairen van de Koninklijke Landmacht na hun diensttijd in Indonesië 1947-1951. In E. Martin (Ed.), Oost West, thuis best?: De opvang van uit nederland teruggekeerde militairen 1948-1951 (pp. 9-53). Doorn: Stichting Het Veteraneninstituut.
 20. 2003
 21. Meijer, J. (2003). De Daad van (geen) Vrije Keuze: Nederland en de volksraadpleging op Nieuw-Guinea. . In M. elands, & A. Staarman (Eds.), Afscheid van Nieuw-Guinea: Het Nederlands-Indonesisch conflict 1950-1962 (pp. 94-107). Bussum: Thoth.
 22. Meijer, J. (2003). Een hinderlijke formaliteit. Nederland, Indonesië en de volksraadpleging op Nieuw-Guinea in de zomer van 1969. In B. de Graaff, D. Hellema, & B. van der Zwan (Eds.), De Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw: Dutch Foreign Policy in the Twentieth Century (pp. 177-198). Amsterdam: Boom.
 23. 2002
 24. 2001
 25. Meijer, J. (2001). Antonius Hermanus Johannes Lovink (1902-1995). In Biografisch woordenboek van Nederland (Vol. 5, pp. 310-313). The Hague: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.
 26. Meijer, J. (2001). De tweede kwestie Nieuw-Guinea: Nederland en de daad van 'Vrije' Keuze (juli-augustus 1969). In C. C. van Baalen (Ed.), Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2001 (pp. 81-92). The Hague: Sdu Uitgevers.
 27. Meijer, J. (2001). De verloren slag om het moederland: De ervaringen van KNIL-militairen 1944-1951. In H. Piersma (Ed.), Mensenheugenis: Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog. Getuigenissen (pp. 229-256). Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
 28. Meijer, J. (2001). Torn Souls: The Eurasian Community in Indonesia during the Years of Decolonization and Afterwards. Unpublished. In Torn Souls: The Eurasian Community in Indonesia during the Years of Decolonisation and Afterwards
 29. 2000
Previous 1 2 Next

ID: 116234