dr. J.E. (Janneke) Weijermars

Assistant Professor Modern Dutch Literature

dr. J.E. (Janneke) Weijermars
Telephone:
Secretariaat Cluster Nederlands:
E-mail:
j.e.weijermars rug.nl

Research

 1. 2020
 2. Weijermars, J. (Accepted/In press). Een nationaal belang: Hoogleraren, studenten en de ontwikkeling van de neerlandistiek in de Zuidelijke provincies. In M. Meirlaen, E. Put, J. Tollebeek, & T. Verschaffel (Eds.), Een wereld van verschil?: De universiteit in het Zuiden tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden vanaf 1817 (Vol. 36, pp. 129-146). (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten, Nieuwe Reeks). Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
 3. 2019
 4. 2018
 5. Weijermars, J. (2018). Prudens van Duyse. In J. Leerssen (Ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (pp. 569-570). Amsterdam University Press.
 6. Weijermars, J. (2018). ‘Boven lof en blaem verheven’: Prudens van Duyse als bemiddelaar van Maria Doolaeghe. In L. Duyvendak, & J. Oosterholt (Eds.), Uit de marge: Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon (pp. 225-231). Uitgeverij Verloren.
 7. Weijermars, J. (2018). 'De tael is gantsch het volk': Biografie van een leus. Paper presented at Achter de verhalen, Antwerpen, Belgium.
 8. Weijermars, J. (2018). I am revived as a Belgian: The work of Jan Frans Willems. In R. Honings, T. van Kalmthout, & G. Rutten (Eds.), Language, Literature and the Construction of a Dutch National Identity (1780-1830) (pp. 187-204). (Languages & Culture in History). Amsterdam University Press.
 9. 2017
 10. 2016
 11. Humbeeck, K., Absillis, K., & Weijermars, J. (Eds.) (2016). De grote onleesbare: Hendrik Conscience herdacht. Academia Press.
 12. Weijermars, J. (2016). De romantische auteur: Prudens van Duyse (1804-1859). In E. van Boven, & P. Verstraeten (Eds.), Schrijverstypen: De moderne auteur tussen individu en collectief (pp. 13-24). Uitgeverij Verloren.
 13. Weijermars, J. (2016). Prudens van Duyse. In J. Leerssen (Ed.), Encyclopaedia of Romantic Nationalism in Europe Amsterdam University Press. http://romanticnationalism.net/viewer.p/21
 14. 2015
 15. Weijermars, J. (2015). Één eenig volk’: Sociabiliteit onder Willem I. In R. Aerts, & G. Deneckere (Eds.), Het (on)Verenigd Koninkrijk: Een politiek experiment in de Lage Landen 1815-1830 - 2015 (pp. 119-128). Ons Erfdeel vzw.
 16. Weijermars, J. (2015). Jan Frans Willems: Aen de Belgen. In N. Geerdink, J. Oosterman, & J. Joosten (Eds.), De Leeslijst: 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur (pp. 164-165). Uitgeverij Vantilt.
 17. Weijermars, J. (2015). Prudens van Duyse: De Wanorde en Omwenteling op den Vlaamschen zangberg. In N. Geerdink, J. Oosterman, & J. Joosten (Eds.), De Leeslijst: 222 werken uit de Nederlandstalige literatuur (pp. 172-173). Uitgeverij Vantilt.
 18. 2014
 19. Weijermars, J. (2014). Stepbrothers: Southern Dutch literature and nation building under Willem I, 1814-1834. (National Cultivation of Culture; No. 8). Brill Academic Publisher.
 20. 2013
 21. Weijermars, J. (2013). De mythe van Waterloo: De Slag bij Waterloo in de Nederlandse literatuur, 1815-1830. In N. Geerdink, & L. Jensen (Eds.), Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd: Vorm, identiteit en herinnering (pp. 183-197). Uitgeverij Verloren.
 22. 2012
 23. Weijermars, J., & Mathijsen, M. (2012). De Bildungsroman van het Verenigd Koninkrijk: de ontwikkeling van Noord en Zuid in de literatuur. (Noord en Zuid onder Willem I. 200 jaar Verenigd Koninkrijk der Nederlanden; Vol. 1). Algemeen-Nederlands Verbond.
 24. 2011
 25. Weijermars, J. (2011). De Belgische Muzen-Almanak en de zuidelijke letterkunde in de Hollandse tijd. In J. Weijermars, & R. Vosters (Eds.), Taal, cultuurbeleid en natievorming onder Willem I (pp. 111-127). Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
 26. Weijermars, J., & Vosters, R. (2011). Nieuw onderzoek naar het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In R. Vosters, & J. Weijermars (Eds.), Taal, cultuurbeleid en natievorming onder Willem I (pp. 7-11). Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
 27. Weijermars, J., & Vosters, R. (2011). Taal, cultuurbeleid en natievorming onder Willem I. Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.
 28. 2010
 29. Weijermars, J. (2010). Twee prijsvragen, twee strategieën: Jan Frans Willems, Prudens van Duyse en het Brusselse genootschap Concordia (1818-1830). In N. Bemong, M. Kemperink, M. Mathijsen, & T. Sintobin (Eds.), Naties in een spanningsveld: Tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland (pp. 79-95). Uitgeverij Verloren.
 30. 2009
 31. Weijermars, J., & Anbeek, M. (2009). Vaderlandsliefde, commercie en rancune: De Almanak voor Blijgeestigen en de Belgische Omwenteling. In L. Kuitert, & L. Jensen (Eds.), Geluk in de negentiende eeuw (pp. 24-36). Uitgeverij Bert Bakker.
 32. 2008
Previous 1 2 Next

ID: 466472