Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us ing. J.A. (Jaap) Ruiter

ing. J.A. Ruiter

Programmeur

Jaap is aangesteld als "wetenschappelijk programmeur" en houdt zich voornamelijk bezig met het schrijven van software voor de verwerking van gegevens, zoals die verzameld worden in experimenten. Denk bij deze gegevens b.v. aan ademhaling, hartslag, EEG, reactietijden, armbewegingen en vingerposities.
 
Met het beschikbaar komen van meer geavanceerde verwerkingssoftware verschuift deze taak steeds meer in het geschikt maken van de gegevens voor verwerking met deze software, zoals  b.v. Brainvision Analyzer en CARSPAN. De programma's die Jaap schrijft zijn bedoeld om de data voor te bewerken en/of om de data in een ander formaat om te zetten.
 
Voor specifieke onderzoeken, zoals dat van Ph. Butcher en haar 'blokkentaak', wordt nog altijd maatwerk gemaakt, waarmee bij grijpbewegingen de relatie tussen vingerposities en rotaties van de hand kan worden bestudeerd.
 
Kamer: 068, telefoon: 050 363 6405.

Laatst gewijzigd:06 november 2012 01:36

Contact information

Grote Kruisstraat 2/1
9712 TS Groningen
The Netherlands