Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. J.A.M. (José) Heesink

dr. J.A.M. (José) Heesink

Chair Teaching Unit /Associate Professor

In de Coachwerkplaats http://www.rug.nl/psy/voorzieningen/coachwerkplaats/index) kunnen psychologiestudenten die tijdens hun studie of studentassistentschap gecoacht willen worden, begeleid worden door studenten of pas afgestudeerden van de master Arbeid-, Organisatie- en Personeelspsychologie die praktijkervaring willen opdoen als coach nadat ze de coachopleiding hebben gevolgd.

 

De coachwerkplaats is verbonden aan de opleiding psychologie en heeft drie doelstellingen:

  • Studenten en pas afgestudeerden die de mastercursus Coaching hebben gevolgd de mogelijkheid bieden meer praktijkervaring op te doen als coach.
  • Studenten verbonden aan de opleiding psychologie extra begeleiding bieden tijdens hun studie.
  • Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van coaching faciliteren.

Het coachen bestaat uit het begeleiden van studenten in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling tijdens studieactiviteiten of werkzaamheden als student-assistent. Uitgangspunt is dat de gecoachte student zelf nieuwe inzichten krijgt waardoor nieuwe/betere keuzes gemaakt kunnen worden, minder stress wordt ervaren en de student gestimuleerd wordt beter te functioneren. Studenten die gebruik willen maken van de coachwerkplaats moeten bereid zijn zich hiervoor open te stellen. Daarnaast kan hen gevraagd worden deel te nemen aan onderzoek.

 

De begeleiding is individueel. Een coachtraject bestaat gemiddeld uit 5 bijeenkomsten en is bedoeld voor:

  • studenten die voor het eerst als student-assistent onderwijsactiviteiten verrichten, zoals het begeleiden van practica.
  • studenten die moeite hebben met het plannen en/of uitvoeren van hun studieactiviteiten of ondersteund willen worden bij het afronden van hun masterthese onderzoek of stage.

 

Last modified:27 July 2022 12.51 p.m.