Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us J.A.E. (Janine) Strandberg

Publications

Simultaneous bilingualism and speech style as predictors of variation in allophone production: Evidence from Finland-Swedish

Errors or identity markers? A survey study on the use of and attitudes towards finlandisms and fennicisms in Finland Swedish

Bilingualism, ideology, and identity: Change in the Finland-Swedish variety

“Nordic Cool” and writing system mimicry in global linguistic landscapes

Bilingual transfer in language contact contexts: Allophonic variation in Finland-Swedish

Effects of simultaneous bilingualism and speech style on allophonic variation: A study of Finland-Swedish front rounded vowels [ø:] and [œ:]

Monolingualism as identity: Swedish monolingualism on the autonomous Åland Islands in Finland

Review of Applying phonetics: Speech science in everyday life by M. J. Munro (2020)

Simultaneous bilingualism and speech style as predictors of variation in Finland-Swedish allophone production

Solidarity for sale: Corporate social responsibility and newsjacking in global advertising during the COVID-19 pandemic

Read more

Press/media

Söker ålänningar till språkstudie

Janine Strandberg forskar i hur tvåspråkighet påverkar den finlandssvenska kulturen

Inte underligt med senare utvecklat tal för tvåspråkiga barn

Finnish Cultural Foundation: Awarded Grants

Den finska tystnaden handlar inte om ohövlighet

Svenskan lika viktig som finskan när Ode öppnas

Produktionen har underskattat språkets relevans

Read more