Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us drs. I.M. (Ilse) Harms

drs. I.M. Harms

PhD student

Naast haar werk bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet Ilse Harms promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hierbij richt zij zich op de cognitieve processen die betrokken zijn bij verkeersdeelnemers hun visuele informatieverwerking van bekende en onbekende routes en verkeerssituaties. Met haar onderzoek heeft Harms laten zien dat verkeersdeelname in een bekende omgeving geen uitzondering is, maar juist de standaard betreft van hoe mensen zich in het verkeer begeven. Bovendien beïnvloedt deze bekendheid diverse aspecten van cognitie, die invloed hebben op het gedrag. Nieuw binnen verkeerspsychologie is Harms’ bevinding, dat verkeersgerelateerde objecten of boodschappen het verkeersgedrag kunnen beïnvloeden, zonder dat verkeersdeelnemers zich van deze stimuli bewust zijn.

In vervolgonderzoek wil Harms zich toeleggen op de rol van aandacht en automatisering bij verschillen tussen verkeersgerelateerde stimuli die bewust of onbewust leiden tot een handeling door de verkeersdeelnemer, en stimuli die onbewust blijven en die ook niet leiden tot actie. Methodologisch richt Harms zich op onderzoek naar voor verkeersdeelnemers bekende omgevingen, om zo de ecologische validiteit van onderzoek binnen verkeerspsychologie te verhogen.

Harms is breed onderlegd in verkeerspsychologie. Zo schreef zij mee aan human factor guidelines die worden gebruikt bij het ontwerp van smart mobility diensten, is zij auteur van een position paper dat de basis vormt van een nationaal convenant over afleiding in het verkeer, en deed zij onderzoek naar de bekendheid en het gebruik van ADAS dat de grondslag vormde voor een beleidslijn op veilig gebruik van rijtaakondersteuning. Harms beschikt over een zeer uitgebreid, relevant (internationaal) netwerk en zet dit effectief in voor de toepassing van wetenschap in de praktijk. Daarnaast verzorgt zij op regelmatige basis lessen over haar vakgebied, welke consequent zeer hoog worden gewaardeerd.

Laatst gewijzigd:19 april 2021 15:44