Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us ir. H. (Harm) Smeenge

Publications

Celtic fields en marke- en malebossen. Enkele gedachten over hun landschapshistorische samenhang en een bijzondere prehistorische landschapstransitie

Historische landschapsecologie van Noordoost-Twente: Acht interdisciplinaire studies op het snijvlak van aardkunde, ecologie en cultuurhistorie (ca. 13.000 BP – heden)

De Hunenborg: een bijzondere tweeledige ringwalburcht in Volthe