Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us ir. H. (Harm) Smeenge

Publications

De opvallende plekgebonden samenhang tussen laat-prehistorische Celtic fields en historische marke- en malebossen: Op zoek naar verklaringen voor een bijzondere landschapstransitie

Historische landschapsecologie van Noordoost-Twente: Acht interdisciplinaire studies op het snijvlak van aardkunde, ecologie en cultuurhistorie (ca. 13.000 BP – heden)

De Hunenborg: een bijzondere tweeledige ringwalburcht in Volthe