prof. dr. H. (Henk) van den Belt

Professor of Reformed Theology: Sources Development, and Context

Research

Postal address:
Oude Boteringestraat38
9712 GK
Groningen
Netherlands
Phone: +31 50 363 8017Fax: +31 50 363 6200
 1. 2019
 2. van den Belt, H. (2019). Friedrich Schleiermacher on the Reformed Orthodox Doctrine of Predestination. In F. van der Pol (Ed.), The Doctrine of Election in Reformed Perspective : Historical and Theological Investigations of the Synod of Dordt 1618-1619 (pp. 215-234). (Academic Studies; Vol. 51). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 3. 2018
 4. 2017
 5. van den Belt, H. (2017). The Problematic Character of Sola Scriptura. In H. Burger, A. Huijgen, & E. Peels (Eds.), Sola Scriptura: Biblical and Theological Perspectives on Scripture, Authority, and Hermeneutics (pp. 38-55). (Studies in Reformed Theology; Vol. 32). Brill. https://doi.org/10.1163/9789004356436_004
 6. van den Belt, H. (2017). Luther in Dutch Reformed Orthodoxy: A Bag of Worms against the Lutherans. In H. J. Selderhuis, & J. M. J. Lange van Ravenswaay (Eds.), Luther and Calvinism: Image and Reception of Martin Luther in the History and Theology of Calvinism (pp. 427-442). (Refo500 Academic Series; Vol. 42). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 7. van den Belt, H. (2017). Dangerous Enthusiasm: An Aspect of the Clash between Cartesianism and Orthodoxy at Utrecht University. In B. Becking, A-M. Korte, & L. van Liere (Eds.), Contesting Religious Identities: Transformations, Disseminations and Mediations (pp. 118-135). (Numen Book Series; Vol. 156). Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004337459
 8. van den Belt, H. (2017). De Man van Smarten, een leven lang. In A. J. Kunz , & P. J. Vergunst (Eds.), Reformatie.nu : Belijden in een seculiere tijd (pp. 65-74). [6] Zoetermeer: Boekencentrum.
 9. van den Belt, H. (2017). John Calvin, the Witness of the Spirit and Modern Epistemology. In G. van den Brink, & G. den Hertog (Eds.), Protestant Traditions and the Soul of Europe (pp. 55-66). (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau; Vol. 110). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt.
 10. van den Belt, H. (2017). Kerk- en theologiegeschiedenis tussen godgeleerdheid en godsdienstwetenschap. In H. van den Belt, & F. A. van Lieburg (Eds.), Zuurdesem verandert alles: Het Kerkhistorisch Gezelschap (1946-2016) tussen theologie en geschiedenis (pp. 105-127). (Verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis; Vol. 18). Gouda: Vereniging van Nederlandse Kerkgeschiedenis.
 11. van den Belt, H. (2017). The Law Illuminated: Biblical Illustrations of the Commandments in Lutheran Catechisms. In Y. Desplenter, J. Pieters, & W. S. Melion (Eds.), The Ten Commandments in Medieval and Early Modern Culture (pp. 196-218). (Intersections; Vol. 52). Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004325777_012
 12. van den Belt, H. (2017). Theologiestudie. In E. de Bruijn (Ed.), Volk in verwarring : Reformatie in Nederlandse steden en dorpen (pp. 220-225). Utrecht: De Banier.
 13. 2016
 14. van den Belt, H. (2016). Word and Spirit in Melanchthon’s Loci Communes: Searching for the Relationship between the External and the Internal. In A. J. Beck (Ed.), Melanchthon und die Reformierte Tradition (pp. 63-75). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 15. van den Belt, H. (2016). Introduction: Synopsis Purioris Theologiae / Synopsis of a Purer Theology. In H. van den Belt , A. J. Beck, W. den Boer, & R. A. Faber (Eds.), Synopsis Purioris Theologiae / Synopsis of a Purer Theology: Latin Text and English Translation: Volume 2, Disputations 24-42 (Vol. 2). (Studies in Medieval and Reformation Traditions: Texts and Sources; Vol. 204, No. 8). Leiden: Brill.
 16. van den Belt, H. (Ed.), Faber, R. A., (TRANS.), Beck, A. J. (Ed.), & den Boer, W. (Ed.) (2016). Synopsis Purioris Theologiae / Synopsis of a Purer Theology: Latin Text and English Translation, vol. 2: Disputations 24-42. (Studies in Medieval and Reformation Traditions: Texts and Sources; Vol. 204, No. 8). Leiden: Brill.
 17. van den Belt, H., & van Vastuin, W. (2016). Theocratie: hermeneutische overwegingen. In J. Schippers (Ed.), Gerechtigheid verhoogt een volk: Bijbels genormeerde politiek in een democratische rechtsstaat (pp. 211-227). [21] Apeldoorn: De Banier.
 18. 2015
 19. van den Belt, H. (2015). Antonius Walaeus en de grenzen van de Nadere Reformatie. In J. V. D. Kamp, A. Goudriaan, & W. V. Vlastuin (Eds.), Pietas reformata: Religieuze vernieuwing onder gereformeerden in de vroegmoderne tijd: Feestbundel voor prof. dr. W.J. op ’t Hof bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van het gereformeerd piëtisme (pp. 117-128). Zoetermeer: Boekencentrum.
 20. van den Belt, H. (2015). Pastorale brieven: Uniek en katholiek: De brieven aan Timoteüs en Titus. In Ik ben de Alfa en de Omega: Brieven van Paulus & Openbaring (pp. 76-90). (Vragen naar het Woord; Vol. 5). Goudriaan: De Groot Goudriaan.
 21. van den Belt, H. (2015). Anabaptist Spirituality and the Heidelberg Catechism. In A. Huijgen (Ed.), The Spirituality of the Heidelberg Catechism: Papers of the International Conference on the Heidelberg Catechism Held in Apeldoorn 2013 (pp. 50-61). (Refo500 Academic Studies (R5AS); Vol. 24). Vandenhoeck & Ruprecht.
 22. van den Belt, H. (2015). De magistraat en de vroege Groningse disputaties. In H. van den Belt (Ed.), 400 jaar Groninger theologie in het publieke domein (pp. 13-38). Soesterberg: Uitgeverij Aspekt.
 23. van den Belt, H. (2015). De mens is Gods akker en assistent: Zelfontplooiing als scheppingsopdracht. In W. Slob, & H. Paul (Eds.), Zelfontplooiing: Een theologische peiling (pp. 123-139). Boekencentrum.
 24. van den Belt, H. (2015). Developments in Structuring of Reformed Theology: The Synopsis Purioris Theologiae (1625) as Example. In H. J. Selderhuis, & E-J. Waschke (Eds.), Reformation und Rationalität (pp. 289-311). (Refo500 Academic Studies; Vol. 17). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 25. van den Belt, H. (2015). Gereformeerde Spiritualiteit: Leven uit het Woord en door de Geest. In M. van Campen, & P. J. Vergunst (Eds.), Jan Hoek : theoloog tussen preekstoel en leerstoel (pp. 114-124). Zoetermeer: Boekencentrum.
 26. van den Belt, H. (2015). Over de aanhef van de wet. In Tedere Majesteit: Omgang met God in gereformeerde spiritualiteit (pp. 146-151). Zoetermeer: Boekencentrum.
 27. van den Belt, H. (2015). Puur en ongezoet: Gereformeerde orthodoxie in de Synopsis Purioris Theologiae (1625). (Reformatorische stemmen; Vol. 2015/2). Baarn: Willem de Zwijgerstichting.
 28. van den Belt, H. (2015). Zekerheid in Kampen: Johannes Teellinck en het verdwijnen van het syllogisme. In E. A. de Boer, & H. J. Boiten (Eds.), Godsvrucht in geschiedenis : Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. F. van der Pol als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen (pp. 389-409). Heerenveen: Groen.
 29. 2014
 30. van den Belt, H. (2014). The Holy Spirit in Faith and Baptism: A Pneumatological Leanness in the Leuenberg Agreement. In M. Beintker, & M. Heimbucher (Eds.), Verbindende Theologie : Perspektiven der Leuenberger Konkordie (pp. 125-144). (Evangelische Impulse; Vol. 5). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.
 31. 2013
 32. van den Belt, H. (2013). De Geest van de openbaring: Het karakter van de openbaring in Calvijns commentaar op Genesis. In William den Boer (Ed.), Calvijn gewikt en gewogen: De relevantie van Calvijns theologie voor de 21e eeuw (pp. 9-15). Apeldoorn: Theologische Universiteit.
Previous 1 2 3 Next

ID: 443681