Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us H.L. (Harm) Rienks, MSc

Publications

Gemeentelijke herindeling schaadt lokale en nationale democratie

Is small beautiful? Transitional and structural effects of municipal amalgamation on voter turnout in local and national elections

Zetelverlies na meebesturen verschilt sterk per partij

Bestraffen kiezers partijen die bestuursverantwoordelijkheid nemen?

Besturen gemeente kost partijen raadszetels

Read more