prof. mr. dr. H.K. (Hanny) Elzinga

professor

Research

 1. 2019
 2. 2018
 3. Elzinga, H. (2018). Interdisciplinariteit in de initiële juridische opleiding (pre-advies). In Herijking van de juridische opleidingen (148 ed., pp. 65-91). (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging; Vol. 2018). Wolters Kluwer.
 4. 2015
 5. 2014
 6. Elzinga, H. K. (2014). Een wijde blik verruimt het denken. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
 7. 2011
 8. Elzinga, H. K. (2011). Ander deskundigenoordeel geen novum? In B. Krans, B. Marseille, F. Vellinga-Schootstra, & P. Westerman (Eds.), De deskundige in het recht (pp. 125 - 143). Zutpen: Paris.
 9. Nijboer, J. A., & Elzinga, H. K. (2011). Expert registers in criminal cases: aims, assumptions and expectations. In P. Samac (Ed.), The role of national criminal law in the European Union area and the alternative resolutions of criminal law (pp. 145 - 154). Bratislava: Comenius University of Bratislava, Faculty of Law.
 10. Elzinga, H. K. (2011). Jurisprudentie strafrecht. (Ars Aequi Jurisprudentie). Nijmegen: Ars Aequi.
 11. 2010
 12. Keulen, B. F., Elzinga, H. K., Kwakman, N. J. M., & Nijboer, J. A. (2010). De evaluatie van het deskundigenregister; een vooruitblik. In B. F. Keulen, H. K. Elzinga, N. J. M. Kwakman, & J. A. Nijboer (Eds.), Het deskundigenregister in strafzaken. De beoogde werking, mogelijke neveneffecten en risico's (pp. 333 - 344). (Criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 13. Keulen, B. F., Elzinga, H. K., Kwakman, N. J. M., & Nijboer, J. A. (2010). De planevaluatie. In B. F. Keulen, H. K. Elzinga, N. J. M. Kwakman, & J. A. Nijboer (Eds.), Het deskundigenregister in strafzaken. De beoogde werking, mogelijke neveneffecten en risico's (pp. 307 - 332). (Criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 14. Keulen, B. F., Elzinga, H. K., Kwakman, N. J. M., & Nijboer, J. A. (2010). Het deskundigenregister in strafzaken: De beoogde werking, mogelijke neveneffecten en risico's. (Criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 15. Elzinga, H. K., & Nijboer, J. A. (2010). Interviews met sleutelrespondenten. In B. F. Keulen (Ed.), Het deskundigenregister in strafzaken. De beoogde werking, mogelijke neveneffecten en risico's (pp. 119 - 157). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 16. Keulen, B. F., Elzinga, H. K., Kwakman, N. J. M., & Nijboer, J. A. (2010). Samenvatting. In B. F. Keulen, H. K. Elzinga, N. J. M. Kwakman, & J. A. Nijboer (Eds.), Het deskundigenregister in strafzaken. De beoogde werking, mogelijke neveneffecten en risico's (pp. 13 - 28). (Criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 17. Keulen, B. F., Elzinga, H. K., Kwakman, N. J. M., & Nijboer, J. A. (2010). Summary. In B. F. Keulen, H. K. Elzinga, N. J. M. Kwakman, & J. A. Nijboer (Eds.), Het deskundigenregister in strafzaken. De beoogde werking, mogelijke neveneffecten en risico's (pp. 345 - 360). (Criminaliteit, rechtshandhaving en veiligheid). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 18. 2009
 19. 2008
 20. Elzinga, H. K. (2008). Een verkenning naar Elektronisch Toezicht met GPS in een bestuursrechtelijk kader. Groningen: Vakgroep Criminologie, Faculteit der Rechtsgeleer.
 21. 2007
 22. Elzinga, H. K. (2007). Aanwenden van gewone rechtsmiddelen. In C. P. M. Cleiren, & J. F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering (pp. 1287-1305)
 23. Elzinga, H. K. (2007). Beroep in cassatie van uitspraken. In C. P. M. Cleiren, & J. F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering (pp. 1259-1280)
 24. Elzinga, H. K. (2007). Buitengewone rechtsmiddelen. In C. P. M. Cleiren, & J. F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering (pp. 1307-1338)
 25. Elzinga, H. K. (2007). Gewone rechtsmiddelen. In C. P. M. Cleiren, & J. F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering (pp. 1209-1215)
 26. Elzinga, H. K. (2007). Hoger beroep en beroep in cassatie van beschikkingen. In C. P. M. Cleiren, & J. F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering (pp. 1281-1286)
 27. Elzinga, H. K. (2007). Hoger beroep van uitspraken. In C. P. M. Cleiren, & J. F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering (pp. 1217-1258)
 28. Elzinga, H. K. (2007). Medeplegen. In J. B. J. van der Leij (Ed.), Plegen en deelnemen (pp. 163-182 - 7). Deventer: Kluwer.
 29. Keulen, B. F., de Jong, D. H., & Elzinga, H. K. (2007). Naar een herzien Wetboek van Strafrecht voor Suriname? Den Haag: Ministerie van Justitie.
 30. Elzinga, H. K. (2007). Persoonlijke verschijning ter griffie bij het aanwenden van een rechtsmiddel. In P. B.F. Keulen, P. G. Knigge, & M. H.D. Wolswijk (Eds.), Pet af. Liber Amicorum prof. D.H. de Jong (pp. 29-43). Nijmegen: Wolf Legal Publisher.
 31. Elzinga, H. K. (2007). Rechtsmiddelen, inleidende opmerkingen. In C. P. M. Cleiren, & J. F. Nijboer (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering (pp. 1205-1208)
 32. 2006
 33. Nijboer, J. A., Elzinga, H. K., Bieleman, B., van der Stoep, R., & van Zwieten, M. (2006). Aan de lijn. Evaluatie test stemverificatie. Groningen: Intraval / Rijksuniversiteit Groningen.
 34. Elzinga, H. K. (2006). Strafrechtelijke aanpak van veelplegers: opsluiten of behandelen? In Oei, T.I, & Groenhuijsen, M.S. (Eds.), Capita Selecta van de Forensische Psychiatrie anno 2006 (pp. 455 - 473)
 35. 2005
 36. Elzinga, H. K. (2005). Aanwenden van gewone rechtsmiddelen. In Cleiren, C.P.M., & Nijboer, J.F. (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering, Zesde druk (pp. 1207 - 1218)
 37. Elzinga, H. K. (2005). Buitengewone rechtsmiddelen. In Cleiren C.P.M., & Nijboer J.F. (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering, Zesde druk (pp. 1223 - 1226)
 38. Elzinga, H. K. (2005). Een geloofwaardige voorwaardelijke invrijheidstelling. In De Jong D.H., Stamhuis E.F., & Harteveld A.E. (Eds.), Systeem in ontwikkeling, Liber amicorum G. Knigge (pp. 99 - 116). Nijmegen: Wolf Legal Publisher.
 39. Elzinga, H. K. (2005). Een geloofwaardige voorwaardelijke invrijheidstelling. In Systeem in ontwikkeling: liber amicorum G. Knigge (pp. 99-116). Nijmegen: Wolf Legal Publisher.
 40. Elzinga, H. K. (2005). Herziening van arresten en vonnissen. In Cleiren C.P.M., & Nijboer J.F. (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering, Zesde druk (pp. 1227 - 1253)
 41. Elzinga, H. K., Nijboer, J. A., van der Flier, C. A., & Keekstra, L. (2005). Het gebruik van elektronische monitorsystemen door de Reclassering. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
 42. Elzinga, H. K. (2005). Hoger beroep en beroep in cassatie van beschikkingen. In Cleiren, C.P.M., & Nijboer, J.F. (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering, Zesde druk (pp. 1201 - 1206)
 43. Elzinga, H. K. (2005). Intrekking en afstand van gewone rechtsmiddelen. In Cleiren C.P.M., & Nijboer J.F. (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering, Zesde druk (pp. 1219 - 1222)
 44. Elzinga, H. K. (2005). Titel II Beroep in cassatie van uitspraken. In Cleiren, C.P.M., & Nijboer, J.F. (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering, Zesde druk (pp. 1179 - 1200)
 45. Elzinga, H. K. (2005). Titel II Hoger beroep van uitspraken. In Cleiren, C.P.M., & Nijboer, J.F. (Eds.), Tekst en Commentaar Strafvordering, Zesde druk (pp. 1143 - 1178)
 46. Elzinga, H. K. (2005). Verzet tegen einduitspraken. In Cleiren, C.P.M., & Nijboer, J.F. (Eds.), Tekst en commentaar Strafvordering, Zesde druk (pp. 1135 - 1142)
 47. 2004
Previous 1 2 Next

ID: 70065