prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring

professor administrative law

prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring
E-mail:
h.e.broring rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 1999
 2. Bröring, H. E. (1999). Buitengerechtelijke geschilbeslechting in het bestuursrecht en privaatrecht. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 3. Bröring, H. E. (1999). Deel B1: Bevoegdheid. In D. Allewijn (Ed.), Bestuursprocesrecht (pp. 231 - 338). Deventer: Kluwer.
 4. Bröring, H. E. (1999). Deel B2: Bezwaar en administratief beroep. In D. Allewijn (Ed.), Bestuursprocesrecht (pp. 499 - 542). Deventer: Kluwer.
 5. Bröring, H. E. (1999). Rechtspraak op tijd. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 6. 1998
 7. Bröring, H. E. (1998). Beleidsregels. (5 ed.) Deventer: Kluwer.
 8. Bröring, H. E. (1998). Het gelijkheidsbeginsel en de bestuursbevoegdheid. In L. J. A. Damen (Ed.), Rechtspraak Bestuursrecht 1996-1997: de annotaties (pp. 123 - 151). Den Haag: VUGA.
 9. 1997
 10. Bröring, H. E. (1997). De school van Scheltema: het functionalisme in de rechtswetenschap. In M. Herweijer, K. F. Schuiling, & H. B. Winter (Eds.), In wederkerigheid (pp. 25 - 34). Deventer: Kluwer.
 11. 1996
 12. Bröring, H. E., & Noordam, F. M. (1996). Aspecten van financiele beschikkingverlening. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 13. Bröring, H. E. (1996). Massale beschikkingverlening en het bestuursrechtelijke trechtermodel. In R. L. Vucsan (Ed.), De Awb-mens: Boeman of Underdog? (pp. 11 - 29). Nijmegen: Ars Aequi.
 14. 1995
 15. 1994
 16. Bröring, H. E. (1994). Bevoegdheid; algemene, absolute en relatieve competentie. In M. Scheltema (Ed.), Bestuursprocesrecht. Handboek. (pp. 1 - 70). Deventer: Kluwer.
 17. Bröring, H. E. (1994). Bevoegdheid; het besluit als voorwerp van beroep. In M. Scheltema (Ed.), Bestuursprocesrecht. Handboek. (pp. 1 - 128). Deventer: Kluwer.
 18. 1993
Previous 12 3 4 5 6 Next

ID: 56254