prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring

professor administrative law

prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring
E-mail:
h.e.broring rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2010
 2. Bröring, H. E., & Naves, H. K. (2010). Waarborgen bij bestraffende bestuurlijke sancties: Onvoltooid bestuursrecht. In T. Barkhuysen, & W. den Ouden (Eds.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb (pp. 449 - 467). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 3. 2009
 4. Bröring, H. E., (2009). ANW art. 42; Sr art. 74. Una via en voorwaardelijk sepot, No. 379, Jul 08, 2009. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2009).
 5. Bröring, H. E., (2009). Awb art. 4:5. Onvolledige aanvraag; lengte hersteltermijn, verzoek om uitstel, No. 80, Oct 21, 2008. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2009).
 6. Bröring, H. E., (2009). Awb art. 7:15, 8:72 lid 4, 8:73; WWB art. 54. Procesbelang, No. 123, Nov 04, 2008. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2009).
 7. Bröring, H. E. (2009). Inleiding. In L. J. A. Damen, & H. E. Bröring (Eds.), Bestuursrecht Deel 2 (pp. 21 - 69). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 8. de Graaf, K. J., & Bröring, H. E., (2009). Normalisatie normen Bouwbesluit, No. 25, Dec 31, 2008. (Milieu en Recht; Vol. 2009).
 9. Bröring, H. E., (2009). WWB art.41, 43, 44. Ingangsdatum toekenning bijstand; aanvraag, No. 79, Dec 09, 2008. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2009).
 10. 2008
 11. Bröring, H. E., (2008). Awb art. 3:9; WWIK art. 11. Legaliteitsbeginsel; ontbreken van bij AmvB te stellen voorwaarden, No. 287, Jun 10, 2008. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2008).
 12. Bröring, H. E., (2008). Awb art. 6:11, 9:19. Doorzendverplichting Nationale ombudsman; onverschoonbare termijnoverschrijding, No. 367, Aug 19, 2008. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2008).
 13. Bröring, H. E., (2008). Awb art. 8:60, 8:69 lid 1. Onvoldoende geconcretiseerd getuigenaanbod m.nt. onder AB 2008, 243, No. 242, Apr 29, 2008. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2008).
 14. Bröring, H. E., (2008). Awb art. 8:69 lid 1. Omvang geding, No. 175, Mar 20, 2008. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2008).
 15. Bröring, H. E., (2008). Geldigheidsduur machtiging voortgezet verblijf: geen analoge toepassing van art. 17 lid 4 in reguliere psychiatrie. Gesloten stelsel van de Wet Bopz (Wet Bopz art. 15, 17 lid 4, 19; EVRM art. 5), No. 9, Oct 05, 2007. (kBJ: kwartaalblad Bopz-jurisprudentie: tijdschrift voor beslissingen aangaande dwangtoepassing in de geestelijke gezondheidszorg; Vol. 2008).
 16. Bröring, H. E. (2008). Inleiding en Rapportage. Belangrijke bevindingen. In H. E. Bröring, D. Kochenov, H. G. Hoogers, & J. H. Jans (Eds.), Schurende rechtsordes. Over de Europese Unie, het Koninkrijk en zijn Caribische gebieden (pp. 3 - 25). Groningen: Europa Law Publishing.
 17. Zeegers, N. E. H. M., & Bröring, H. E. (2008). Introduction: A multidiscliplinary approach to changes in the regulation of the legal and medical profession. In N.E.H.M. Zeegers, & H.E.Bröring (Eds.), Professions under pressure. Laywers and doctors between profit and public interest (pp. 1 - 10). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 18. Bröring, H. E. (2008). Opleggen van boetes aan overheidslichamen. In M. W. C. Feteris, & H. E. Bröring (Eds.), Aan wie kan een bestuurlijke boete worden opgelegd? (pp. 35 - 45). (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 233). Deventer: Kluwer.
 19. 2007
 20. Bröring, H. E., (2007). Awb art. 1:2. Procesbelang; mandaatbesluiten, No. 65, Oct 03, 2006. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2007).
 21. Bröring, H. E., (2007). Awb art. 3:2. Zorgvuldige voorbereiding; bewijslast en -waardering, No. 73, Nov 07, 2006. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2007).
 22. Bröring, H. E., (2007). Awb art. 6:11 Rectificatie rechtbankuitspraak; verschoonbare termijnoverschrijding, No. 286, Mar 06, 2007. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2007).
 23. Bröring, H. E., (2007). Awb art. 7:11 lid 1; WWB art. 54 lid 4. Heroverweging in bezwaar, No. 287, Jan 16, 2007. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2007).
 24. Bröring, H. E., (2007). Awb art. 8:63 lid 2. Afzien horen getuigen, No. 74, Oct 31, 2006. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2007).
 25. Bröring, H. E., (2007). Awb art. 8:75 lid 3. Kennelijk onredelijk gebruik van procesrecht, bij voorbaat kansloos beroep, No. 64, Oct 24, 2006. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2007).
 26. Bröring, H. E., & Tollenaar, A. (2007). Legal factors of legal quality. In K. J. Graaf, J. H. Jans, A. T. Marseille, & J. de Ridder (Eds.), Quality of Decision-Making in Public Law (pp. 53 - 66). Groningen: Europa Law Publishing.
 27. Bröring, H. E. (2007). Richtlijnen, beleidsregels, BREF's: mooi, mooier, mooist? In N. Teesing (Ed.), Nederlandse milieurichtlijnen en beste beschikbare technieken (pp. 11 - 26). (Publicaties VMR 2007-4). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

ID: 56254