prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring

professor administrative law

prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring
E-mail:
h.e.broring rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2016
 2. Bröring, H. E., (2016). Case note: ECLI:NL:RBAMS:2015:5173: AB 2016/13, No. ECLI:NL:RBAMS:2015:5173, Aug 12, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2016, No. 1).
 3. Bröring, H. E., & Brouwer, J. G., (2016). Case note: ECLI:NL:RVS:2015:3578: AB 2016/82, No. ECLI:NL:RVS:2015:3578, Nov 18, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 8).
 4. Bröring, H. E., (2016). Case note: ECLI:NL:RVS:2016:2840: AB 2016/447, No. ECLI:NL:RVS:2016:2840, Oct 26, 2016. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2016, No. 48).
 5. Bröring, H. E., (2016). Case note: ECLI:NL:RVS:2016:45: AB 2016/335, No. ECLI:NL:RVS:2016:45, Jan 13, 2016. (AB; Vol. 2016, No. 35).
 6. Bröring, H. E. (2016). Het Benthem-arrest. In W. den Ouden, L. Damen, S. Jansen, T. Nijmeijer, & R. Ortlep (Eds.), 100 jaar AB (pp. 149-152). Deventer: Wolters Kluwer.
 7. Bröring, H. E., & Cherednychenko, O. O. (2016). Principles-Based Regulation and Public Trust in the Post-Crisis World: The Dutch Case of Financial Services. In S. Comtois, & K. de Graaf (Eds.), On lawmaking and Public Trust (pp. 55-71). (NILG - Governance & Recht; Vol. 14). Eleven International Publishing.
 8. 2015
 9. Winter, H., Broring, H., Struiksma, N., Blekkenhorst, G., Van der Velde, J., Woestenburg, N., ... Bottema, R. (2015). Vijf jaar Caribisch Nederland: De werking van wetgeving. Groningen: Pro Facto.
 10. Bröring, H. E., (2015). Case note: ECLI:NL:RVS:2015:58: AB 2015/314, No. ECLI:NL:RVS:2015:58, Jan 14, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; No. 35).
 11. Broring, H. E., (2015). Case note: ECLI:NL:CRVB:2014:4416: AB 2015/155, No. ECLI:NL:CRVB:2014:4416, Dec 23, 2014. (AB Rechtspraak bestuursrecht; Vol. 2015, No. 19).
 12. Broring, H. E., (2015). Case note: ECLI:NL:CRVB:2015:421: ABN 2015/259, No. ECLI:NL:CRVB:2015:421, Feb 17, 2015. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2015, No. 30).
 13. Broring, H. E., (2015). Case note: ECLI:NL:CRVB:2015:4326: AB 2015/156, No. ECLI:NL:CRVB:2015:4326, Dec 19, 2014. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2015, No. 19).
 14. Bröring, H. E., (2015). Case note: ECLI:NL:RVS:2014:2537: AB 2015/267, No. ECLI:NL:RVS:2014:2537, Jul 09, 2014. (AB rechtspraak bestuursrecht; Vol. 2015, No. 31).
 15. Broring, H., (2015). Case note: ECLI:NL:RVS:2014:4023: AB 2015/76, No. ECLI:NL:RVS:2014:4023, Nov 12, 2014. (AB Rechtspraak Bestuursrecht; Vol. 2015, No. 10).
 16. Broring, H., (2015). Case note: ECLI:NL:RVS:2014:4273: AB 2015/143, No. ECLI:NL:RVS:2014:4273, Nov 26, 2014. (AB Rechtspraak bestuursrecht; Vol. 2015, No. 18).
 17. Broring, H. E., (2015). Case note: ECLI:NL:RVS:2014:4278: AB 2015/75, No. ECLI:NL:RVS:2014:4278, Nov 26, 2014. (AB Rechtspraak bestuursrecht; Vol. 2015, No. 10).
 18. Keulen, B. F., Broring, H. E., van Dijk, A. A., Postma, A., & Buwalda, M. E. (Eds.) (2015). De punitieve handhaving van de Omgevingswet. Zutphen: Paris.
 19. Broring, H., & Tollenaar, A. (2015). Vechten tegen windmolens: falende inspraak. In A. T. Marseille, A. C. M. Meuwese, F. C. M. A. Michiels, & J. C. A. de Poorter (Eds.), Behoorlijk bestuursprocesrecht: Opstellen aangeboden aan prof.mr. B.W.N. de Waard over grondslagen, beginselen en vernieuwingen van het bestuursprocesrecht (pp. 293-311). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 20. 2014
 21. Broring, H., (2014). Bestuurlijke boete studiefinanciering, No. AB 2014/226, Apr 02, 2014. (AB / rechtspraak bestuursrecht).
 22. Broring, H. (2014). Bestuursrechtelijke concordantie: Strekken de Awb en de daarop gebaseerde jurisprudentie Aruba ten voordeel? In E Hofi di Ley: Feestbundel ter gelegenheid van 25 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba (pp. 167-179). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 23. Broring, H., (2014). Bewijs onjuistheid wettelijk vermoeden, No. AB 2014/354, Apr 02, 2014. (AB / rechtspraak bestuursrecht).
 24. Broring, H., (2014). Bewijslast: Bewijslast bestuurlijke boete, No. USZ 2014/337, Jul 30, 2014. (Uitspraken Sociale Zekerheid).
 25. Broring, H., (2014). Bewijsrecht, No. AB 2014/378, Aug 27, 2014. (AB / rechtspraak bestuursrecht).
 26. Broring, H., (2014). Case note: ECLI:NL:RVS:2013:645: AB 2014/212, No. ECLI:NL:RVS:2013:645, Aug 07, 2013. (AB / rechtspraak bestuursrecht; Vol. 2014, No. 212).
 27. Broring, H. (2014). Complexe besluitvorming en legitimiteit: Een verhaal over de vestiging van windparken in de Drentse Veenkoloniën. In B. Marseille, & L. van der Velden (Eds.), Vertrouwen verdient. Verdiend vertrouwen: Visies op geschilbeslechting door de overheid (pp. 60-83). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 28. Broring, H., (2014). Fraudeonderzoek door commercieel bedrijf, No. AB 2014/422, Sep 16, 2014.
 29. Broring, H., (2014). Interne richtlijn, No. AB 2014/442, Jul 01, 2014. (AB / rechtspraak bestuursrecht).
 30. Broring, H. (2014). Juridificatie van bestuursbetrekkingen: Van de Eems in de Dollard? In H. B. Winter, A. Tollenaar, & A. T. Marseille (Eds.), Ridderorde: Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering (pp. 181-191). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
 31. Broring, H., (2014). Marktordening gezondheidszorg, No. AB 2014/282, Mar 06, 2014. (AB / rechtspraak bestuursrecht).
 32. Broring, H. (2014). Onbegrensde rechtsbeoefening. In A. G. Bregman, H. E. Bröring, & K. J. de Graaf (Eds.), Onbegrensde rechtsbeoefening: Opstellen aangeboden aan prof. mr. D.A. Lubach (pp. 1-7). [1] Den Haag: Instituut voor Bouwrecht.
 33. Broring, H., (2014). Schending gedragsregels huisbezoek, No. AB 2014/149, Feb 19, 2014. (AB / rechtspraak bestuursrecht).
 34. Broring, H., (2014). Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, No. AB/284, Mar 04, 2014. (AB / rechtspraak bestuursrecht).
 35. 2013
 36. Damen, L. J. A., Bröring, H. E., de Graaf, K. J., Marseille, A. T., van Montfort, A. J. G. M., Schueler, B. J., & Winter, H. B. (2013). Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid - Bestuursprocesrecht. (5 ed.) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

ID: 56254