prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring

professor administrative law

prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring
E-mail:
h.e.broring rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2019
 2. Bröring, H. E. (2019). Bestuursrechtelijke soft law: tien opmerkingen. In B. Marseille, H. Peters, T. Barkhuysen, W. den Ouden, & R. Schlössels (Eds.), 25 jaar Awb: In eenheid en verscheidenheid (pp. 167-179). Deventer: Wolters Kluwer.
 3. Bröring, H. E. (2019). Overzicht van instanties: context, functie en ontwikkeling. In Juridische aspecten van gaswinning: Een ‘Groningse’ Verkenning (pp. 119-143). (Monografieën Privaatrecht; Vol. 18). Deventer: Wolters Kluwer.
 4. Bröring, H. E. (2019). Publiekrechtelijke benaderingen. In Juridische aspecten van gaswinning: Een ‘Groningse’ Verkenning (pp. 145-180). (Monografieën privaatrecht; Vol. 18). Deventer: Wolters Kluwer.
 5. 2017
 6. Bröring, H. E. (2017). Splijtzwam-besluitvorming: Leren van ‘worst practices’ rond een windpark. In P. A. J. van den Berg, & G. Molier (Eds.), In Dienst van het Recht: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.G. Brouwer ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (Brouwer-bundel) (pp. 245-264). Den Haag: Boom Juridisch.
 7. 2016
 8. Bröring, H. E. (2016). Het Benthem-arrest. In W. den Ouden, L. Damen, S. Jansen, T. Nijmeijer, & R. Ortlep (Eds.), 100 jaar AB (pp. 149-152). Deventer: Wolters Kluwer.
 9. Bröring, H. E., & Cherednychenko, O. O. (2016). Principles-Based Regulation and Public Trust in the Post-Crisis World: The Dutch Case of Financial Services. In S. Comtois, & K. de Graaf (Eds.), On lawmaking and Public Trust (pp. 55-71). (NILG - Governance & Recht; Vol. 14). Eleven International Publishing.
 10. 2015
 11. Broring, H., & Tollenaar, A. (2015). Vechten tegen windmolens: falende inspraak. In A. T. Marseille, A. C. M. Meuwese, F. C. M. A. Michiels, & J. C. A. de Poorter (Eds.), Behoorlijk bestuursprocesrecht: Opstellen aangeboden aan prof.mr. B.W.N. de Waard over grondslagen, beginselen en vernieuwingen van het bestuursprocesrecht (pp. 293-311). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 12. 2014
 13. Broring, H. (2014). Bestuursrechtelijke concordantie: Strekken de Awb en de daarop gebaseerde jurisprudentie Aruba ten voordeel? In E Hofi di Ley: Feestbundel ter gelegenheid van 25 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba (pp. 167-179). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 14. Broring, H. (2014). Complexe besluitvorming en legitimiteit: Een verhaal over de vestiging van windparken in de Drentse Veenkoloniën. In B. Marseille, & L. van der Velden (Eds.), Vertrouwen verdient. Verdiend vertrouwen: Visies op geschilbeslechting door de overheid (pp. 60-83). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 15. Broring, H. (2014). Juridificatie van bestuursbetrekkingen: Van de Eems in de Dollard? In H. B. Winter, A. Tollenaar, & A. T. Marseille (Eds.), Ridderorde: Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering (pp. 181-191). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
 16. Broring, H. (2014). Onbegrensde rechtsbeoefening. In A. G. Bregman, H. E. Bröring, & K. J. de Graaf (Eds.), Onbegrensde rechtsbeoefening: Opstellen aangeboden aan prof. mr. D.A. Lubach (pp. 1-7). [1] Den Haag: Instituut voor Bouwrecht.
 17. 2013
 18. Bröring, H. E., & de Graaf, K. J. (2013). Inleiding. In L. J. A. Damen, & H. E. Bröring (Eds.), Bestuursrecht 2 Rechtsbescherming tegen de overheid: Bestuursprocesrecht (pp. 25-76). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 19. Bröring, H. E. (2013). The quest for soft law as binding law contributing to European integration. In C. Godt (Ed.), Cross Border Research and Transnational Teaching under the Treaty of Lisbon (pp. 155-170). (Hanse Law School Series; Vol. 1). Oosterwijk: Wolf Legal Publishers.
 20. 2012
 21. Bröring, H. E. (2012). Beleidswijziging: het spel, de regels en het vertrouwen. In M. J. Jacobs, & H. E. Bröring (Eds.), Tijd voor verandering: Over overgangsrecht (preadviezen) (pp. 63-122). (VAR-reeks, nr. 148). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 22. Bröring, H. E. (2012). Bestuursrechtelijke 'soft law'. Of: lang leve de beleidsregel, maar niet de beleidsregel alleen. In R. J. N. Schlössels, & A. J. Bok (Eds.), In de regel: Over kenmerken, structuur en samenhang van geschreven en ongeschreven regels in het bestuursrecht (pp. 165-183). Deventer: Kluwer.
 23. 2011
 24. Assink, B. F., Bröring, H. E., Timmerman, L., & de Valk, S. N. (2011). Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht - Een dwarsdoorsnede. In Y. Borrius, V. van den Brink, H. E. Bröring, A. Hammerstein, F. G. H. Kristen, H. A. de Savornin Lohman, L. Timmerman, J. W. H. van Wijk, ... A. F. Assink (Eds.), Evolutie van het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht (pp. 9 - 75). (Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, deel 76). Deventer: Kluwer.
 25. 2010
 26. Bröring, H. E., & Naves, H. K. (2010). Waarborgen bij bestraffende bestuurlijke sancties: Onvoltooid bestuursrecht. In T. Barkhuysen, & W. den Ouden (Eds.), Bestuursrecht harmoniseren: 15 jaar Awb (pp. 449 - 467). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 27. 2009
 28. Bröring, H. E. (2009). Inleiding. In L. J. A. Damen, & H. E. Bröring (Eds.), Bestuursrecht Deel 2 (pp. 21 - 69). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 29. 2008
 30. Bröring, H. E. (2008). Inleiding en Rapportage. Belangrijke bevindingen. In H. E. Bröring, D. Kochenov, H. G. Hoogers, & J. H. Jans (Eds.), Schurende rechtsordes. Over de Europese Unie, het Koninkrijk en zijn Caribische gebieden (pp. 3 - 25). Groningen: Europa Law Publishing.
 31. Zeegers, N. E. H. M., & Bröring, H. E. (2008). Introduction: A multidiscliplinary approach to changes in the regulation of the legal and medical profession. In N.E.H.M. Zeegers, & H.E.Bröring (Eds.), Professions under pressure. Laywers and doctors between profit and public interest (pp. 1 - 10). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 32. Bröring, H. E. (2008). Opleggen van boetes aan overheidslichamen. In M. W. C. Feteris, & H. E. Bröring (Eds.), Aan wie kan een bestuurlijke boete worden opgelegd? (pp. 35 - 45). (Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, nr. 233). Deventer: Kluwer.
 33. 2007
 34. Bröring, H. E., & Tollenaar, A. (2007). Legal factors of legal quality. In K. J. Graaf, J. H. Jans, A. T. Marseille, & J. de Ridder (Eds.), Quality of Decision-Making in Public Law (pp. 53 - 66). Groningen: Europa Law Publishing.
 35. Bröring, H. E. (2007). Richtlijnen, beleidsregels, BREF's: mooi, mooier, mooist? In N. Teesing (Ed.), Nederlandse milieurichtlijnen en beste beschikbare technieken (pp. 11 - 26). (Publicaties VMR 2007-4). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 36. 2006
 37. Bröring, H. E. (2006). Inleiding. In L. J. A. Damen (Ed.), Bestuursrecht 2. Rechtsbescherming tegen de overheid (pp. 21 - 67). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 38. 2005
 39. Bröring, H. E. (2005). Burgerlijke (Bopz-)rechter en bestuursrecht. In R. J. C. Flach, L. M. Klap-de Nooijer, J. W. Rutgers, & E. M. Wesseling-van Gent (Eds.), Amice. Opstellen aangeboden aan prof.mr. G.R. Rutgers (pp. 85 - 93). Deventer: Kluwer.
 40. Bröring, H. E., & Tollenaar, A. (2005). Hoofdstuk 6: Juridische factoren van juridische kwaliteit. In M. Herweijer, A. T. Marseille, F. M. Noordam, & H. B. Winter (Eds.), Alles in één keer goed (pp. 91-112). Deventer: Kluwer.
 41. 2003
 42. Bröring, H. E. (2003). Begrensde bestuursrechtspraak. Voorwoord in. In M. Hallers, A-J. Kwak, N. M. Mulder, G. K. Schoep, A. F. M. Brenninkmeyer, & A. T. Marseille (Eds.), De taakopvatting van de rechter. Serie E.M. Meijers Instituut, deel 53 (pp. 1 - 6). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 43. Bröring, H. E. (2003). Over grenzen en gradiënten in ons bestuursprocesrecht. In M. Hallers, A-J. Kwak, N. M. Mulder, G. K. Schoep, A. F. M. Brenninkmeyer, & A. T. Marseille (Eds.), De taakopvatting van de rechter. Serie E.M. Meijers Instituut, deel 53 (pp. 111 - 120). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 44. 2000
 45. Bröring, H. E. (2000). Werkprocessen in de rechtspleging. In J. M. Barendrecht, N. J. H. Huls, & A. F. M. Brenninkmeyer (Eds.), Rechtspleging, samenleving en bestuur: een gerichte onderzoeksagenda (pp. 111 - 118). Utrecht: Boom Lemma.
 46. 1999
 47. Bröring, H. E. (1999). Deel B1: Bevoegdheid. In D. Allewijn (Ed.), Bestuursprocesrecht (pp. 231 - 338). Deventer: Kluwer.
 48. Bröring, H. E. (1999). Deel B2: Bezwaar en administratief beroep. In D. Allewijn (Ed.), Bestuursprocesrecht (pp. 499 - 542). Deventer: Kluwer.
 49. 1998
 50. Bröring, H. E. (1998). Het gelijkheidsbeginsel en de bestuursbevoegdheid. In L. J. A. Damen (Ed.), Rechtspraak Bestuursrecht 1996-1997: de annotaties (pp. 123 - 151). Den Haag: VUGA.
 51. 1997
 52. Bröring, H. E. (1997). De school van Scheltema: het functionalisme in de rechtswetenschap. In M. Herweijer, K. F. Schuiling, & H. B. Winter (Eds.), In wederkerigheid (pp. 25 - 34). Deventer: Kluwer.
 53. 1996
 54. Bröring, H. E. (1996). Massale beschikkingverlening en het bestuursrechtelijke trechtermodel. In R. L. Vucsan (Ed.), De Awb-mens: Boeman of Underdog? (pp. 11 - 29). Nijmegen: Ars Aequi.
 55. 1994
 56. Bröring, H. E. (1994). Bevoegdheid; algemene, absolute en relatieve competentie. In M. Scheltema (Ed.), Bestuursprocesrecht. Handboek. (pp. 1 - 70). Deventer: Kluwer.
 57. Bröring, H. E. (1994). Bevoegdheid; het besluit als voorwerp van beroep. In M. Scheltema (Ed.), Bestuursprocesrecht. Handboek. (pp. 1 - 128). Deventer: Kluwer.

ID: 56254