prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring

professor administrative law

prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring
E-mail:
h.e.broring rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2020
 2. Bröring, H. E., Tollenaar, A., Feenstra, M., & Outhuijse, A. (2020). Schorsende werking van rechtsmiddelen bij bestuurlijke boetes. (Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde; Vol. 19). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 3. 2019
 4. Bröring, H. E. (Ed.), de Graaf, K. J. (Ed.), Albers, C. L. G. F. H., Damen, L. J. A., Klap, A. P., Klingenberg, A. M., ... van der Veen, G. A. (2019). Bestuursrecht 1: Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving. (6e druk ed.) (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridisch.
 5. Marseille, A. T. (Ed.), Tolsma, H. D. (Ed.), Bröring, H. E., Damen, L. J. A., de Graaf, K. J., van Montfort, A. J. G. M., ... Wever, M. (2019). Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid. (7 ed.) (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridisch.
 6. 2018
 7. Marseille, A. T., Bröring, H. E., & de Graaf, K. J. (2018). Laagdrempelige procedure aardbevingszaken Groningen. (Research Memoranda; Vol. 13, No. 2). Den Haag: Raad voor de Rechtspraak.
 8. 2017
 9. 2016
 10. Marseille, A. T. (Ed.), Tolsma, H. D. (Ed.), Bröring, H. E., Damen, L. J. A., de Graaf, K. J., van Montfort, A. J. G. M., ... Winter, H. B. (2016). Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid. (6 ed.) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 11. 2015
 12. Winter, H., Broring, H., Struiksma, N., Blekkenhorst, G., Van der Velde, J., Woestenburg, N., ... Bottema, R. (2015). Vijf jaar Caribisch Nederland: De werking van wetgeving. Groningen: Pro Facto.
 13. Keulen, B. F., Broring, H. E., van Dijk, A. A., Postma, A., & Buwalda, M. E. (Eds.) (2015). De punitieve handhaving van de Omgevingswet. Zutphen: Paris.
 14. 2014
 15. 2013
 16. Damen, L. J. A., Bröring, H. E., de Graaf, K. J., Marseille, A. T., van Montfort, A. J. G. M., Schueler, B. J., & Winter, H. B. (2013). Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid - Bestuursprocesrecht. (5 ed.) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 17. 2012
 18. Damen, L. J. A., & Bröring, H. E. (2012). Bestuursrecht 2 Rechtsbescherming tegen de overheid: Bestuursprocesrecht. (4 ed.) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 19. Bröring, H. E., Uijl, M. D., Tollenaar, A., Kwakman, N. J. M., & Keulen, B. F. (2012). Referentiekader geldboetes. (Serie Bestuursrecht & Bestuurskunde; No. 6). Groningen: WODC.
 20. 2010
 21. 2008
 22. 2006
 23. 2005
 24. Bröring, H. E. (2005). De bestuurlijke boete. Deventer: Kluwer.
 25. 2003
 26. Bröring, H. E. (2003). Begrensde bestuursrechtspraak. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 27. 2002
 28. Bröring, H. E., Nicolai, P., & Schueler, B. J. (2002). Bestuursrecht 2. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 29. 2001
 30. Bröring, H. E. (2001). Algemeen bestuursrecht 2001: Beleidsregels. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 31. Bröring, H. E., & Koeman, N. S. J. (2001). Handboek Algemene wet bestuursrecht. Alphen aan den Rijn: Samsom.
 32. 1999
 33. Bröring, H. E. (1999). Buitengerechtelijke geschilbeslechting in het bestuursrecht en privaatrecht. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 34. Bröring, H. E. (1999). Rechtspraak op tijd. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 35. 1998
 36. Bröring, H. E. (1998). Beleidsregels. (5 ed.) Deventer: Kluwer.
 37. 1997
 38. 1996
 39. Bröring, H. E., & Noordam, F. M. (1996). Aspecten van financiele beschikkingverlening. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 40. 1995

ID: 56254