prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring

professor administrative law

prof. mr. dr. H.E. (Herman) Broring
E-mail:
h.e.broring rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2019
 2. Bröring, H. E. (Ed.), de Graaf, K. J. (Ed.), Albers, C. L. G. F. H., Damen, L. J. A., Klap, A. P., Klingenberg, A. M., ... van der Veen, G. A. (2019). Bestuursrecht 1: Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving. (6e druk ed.) (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridisch.
 3. Marseille, A. T. (Ed.), Tolsma, H. D. (Ed.), Bröring, H. E., Damen, L. J. A., de Graaf, K. J., van Montfort, A. J. G. M., ... Wever, M. (2019). Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid. (7 ed.) (Boom juridische studieboeken). Den Haag: Boom Juridisch.
 4. 2018
 5. Marseille, A. T., Bröring, H. E., & de Graaf, K. J. (2018). Laagdrempelige procedure aardbevingszaken Groningen. (Research Memoranda; Vol. 13, No. 2). Den Haag: Raad voor de Rechtspraak.
 6. 2017
 7. 2016
 8. Marseille, A. T. (Ed.), Tolsma, H. D. (Ed.), Bröring, H. E., Damen, L. J. A., de Graaf, K. J., van Montfort, A. J. G. M., ... Winter, H. B. (2016). Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid. (6 ed.) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 9. 2015
 10. Winter, H., Broring, H., Struiksma, N., Blekkenhorst, G., Van der Velde, J., Woestenburg, N., ... Bottema, R. (2015). Vijf jaar Caribisch Nederland: De werking van wetgeving. Groningen: Pro Facto.
 11. Keulen, B. F., Broring, H. E., van Dijk, A. A., Postma, A., & Buwalda, M. E. (Eds.) (2015). De punitieve handhaving van de Omgevingswet. Zutphen: Paris.
 12. 2014
 13. 2013
 14. Damen, L. J. A., Bröring, H. E., de Graaf, K. J., Marseille, A. T., van Montfort, A. J. G. M., Schueler, B. J., & Winter, H. B. (2013). Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid - Bestuursprocesrecht. (5 ed.) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 15. 2012
 16. Damen, L. J. A., & Bröring, H. E. (2012). Bestuursrecht 2 Rechtsbescherming tegen de overheid: Bestuursprocesrecht. (4 ed.) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 17. Bröring, H. E., Uijl, M. D., Tollenaar, A., Kwakman, N. J. M., & Keulen, B. F. (2012). Referentiekader geldboetes. (Serie Bestuursrecht & Bestuurskunde; No. 6). Groningen: WODC.
 18. 2010
 19. 2008
 20. 2006
 21. 2005
 22. Bröring, H. E. (2005). De bestuurlijke boete. Deventer: Kluwer.
 23. 2003
 24. Bröring, H. E. (2003). Begrensde bestuursrechtspraak. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 25. 2002
 26. Bröring, H. E., Nicolai, P., & Schueler, B. J. (2002). Bestuursrecht 2. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 27. 2001
 28. Bröring, H. E. (2001). Algemeen bestuursrecht 2001: Beleidsregels. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 29. Bröring, H. E., & Koeman, N. S. J. (2001). Handboek Algemene wet bestuursrecht. Alphen aan den Rijn: Samsom.
 30. 1999
 31. Bröring, H. E. (1999). Buitengerechtelijke geschilbeslechting in het bestuursrecht en privaatrecht. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 32. Bröring, H. E. (1999). Rechtspraak op tijd. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 33. 1998
 34. Bröring, H. E. (1998). Beleidsregels. (5 ed.) Deventer: Kluwer.
 35. 1997
 36. 1996
 37. Bröring, H. E., & Noordam, F. M. (1996). Aspecten van financiele beschikkingverlening. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.
 38. 1995

ID: 56254