prof. mr. dr. H.E. (Hylda) Boschma

Professor of company law

prof. mr. dr. H.E. (Hylda) Boschma
E-mail:
h.e.boschma rug.nl

Research

 1. 2020
 2. 2019
 3. Boschma, H., & Wezeman, J. (2019). Aansprakelijkheid. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2019/2020 (4 ed., pp. 718-786). Zutphen: Walburg Pers.
 4. Boschma, H. (2019). commentaar op art. 2:91a, 95, 98, 98a, 98b, 98c, 98d, 104, 105, 205, 207, 207a, 207b, 207c, 207d, 215 en 216. In M. J. van Ginneken, M. Olaerts, P. P. de Vries, J. B. Wezeman, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Sdu Commentaar Ondernemingsrecht (2019-2020 ed., pp. p. 370-371, p. 412-414, p. 428-443, p. 456-463, p. 801-802, p. 811-826, p. 837-848). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 5. Boschma, H. (2019). De bestuurder-aandeelhouder en de (gezins)beschermende bepalingen van art. 1:88 BW en art. 7:857 e.v. BW. In W. Van Veen, & A. Verdam (Eds.), JB: Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink (pp. 45-61). (ZIFO-reeks; Vol. 29). Deventer: Wolters Kluwer.
 6. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, H. (2019). Titel 4, Naamloze vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (13 ed., pp. 1069-1195). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 7. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, H. (2019). Titel 5, Besloten Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, Afdeling 1, 2 en 3. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (13 ed., pp. 1349-1467). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 8. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, H. (2019). Titel 7, Fusie en splitsing. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (13 ed., pp. 1625-1761). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 9. 2018
 10. Boschma, H., & Wezeman, J. (2018). Aansprakelijkheid. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2018/2019 (4 ed.). Zutphen: Walburg Pers.
 11. Boschma, H., Lennarts, L., Veenstra, J., & van Veen, K. (2018). Evaluatie Wet bestuur en toezicht. (2018 ed.) (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht; Vol. 110). Deventer: Wolters Kluwer.
 12. Boschma, H., & Veenstra, J. (2018). Titel 4, Naamloze vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (9 ed., pp. 161-284). Deventer: Wolters Kluwer.
 13. Boschma, H., & Veenstra, J. (2018). Titel 5, Besloten Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, Afdeling 1, 2 en 3. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (9 ed., pp. 433-550). Deventer: Wolters Kluwer.
 14. Boschma, H., & Veenstra, J. (2018). Titel 7, Fusie en splitsing. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (9 ed., pp. 707-843). Deventer: Wolters Kluwer.
 15. Boschma, H., & Veenstra, J. (2018). Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (9 ed., pp. 1353-1371). Deventer: Wolters Kluwer.
 16. Boschma, H., & Veenstra, J. (2018). Verordening (EG) Nr. 2157/2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE). In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (9 ed., pp. 1263-1351). Deventer: Wolters Kluwer.
 17. 2017
 18. Boschma, H. E., Lennarts, M. L., Veenstra, J. N., & van Veen, K. (2017). Evaluatie Wet bestuur en toezicht. (WODC rapport; No. 2730). Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) .
 19. Boschma, H. (2017). Commentaar op art. 2:91a, 95, 98, 98a, 98b, 98c, 98d, 104, 105, 205, 207, 207a, 207b, 207d, 215 en 216. In B. Bier, M. J. Van Ginneken, P. P. De Vries, J. B. Wezeman, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), SDU-commentaar Ondernemingsrecht (2017-2018 ed., pp. p. 364-365, p. 404-406, p. 420-435, p. 448-455, p. 783-785, p. 793-808, p. 819-830). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 20. Boschma, H., & Veenstra, J. (2017). Titel 4, Naamloze vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (12 ed., pp. 1019-1143). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 21. Boschma, H., & Veenstra, J. (2017). Titel 5, Besloten vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (12 ed., pp. 1289-1407). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 22. Boschma, H., & Veenstra, J. (2017). Titel 7, Fusie en Splitsing. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (12 ed., pp. 1561-1697). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 23. Boschma, H., & Wezeman, J. (2017). Voorwoord: Familievennootschappen. In M. Y. Nethe (Ed.), Familievennootschappen 2017 (pp. V). (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht; Vol. 107). Deventer: Wolters Kluwer.
 24. 2016
 25. Veenstra, J., & Boschma, H. (2016). Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (8 ed., pp. 1371-1390). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 26. Boschma, H., & Wezeman, J. (2016). Handboek Ondernemingsrecht. In W. D. Kolkman, & L. C. A. Verstappen (Eds.), Handboek Ondernemingsrecht 2016/2017 (pp. 674-740). Zutphen: Walburg Pers.
 27. Boschma, H. (2016). Herstructurering van personenvennootschappen. In Naar een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen (pp. 111-128). (ZIFO-reeks; Vol. 21). Deventer: Wolters Kluwer.
 28. Boschma, H., & Veenstra, J. (2016). Titel 4, Naamloze vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (8 ed., pp. 165-291). Deventer: Wolters Kluwer.
 29. Boschma, H., & Veenstra, J. (2016). Titel 5, Besloten Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, Afdeling 1, 2 en 3. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & commentaar Ondernemingsrecht (8 ed., pp. 441-562). Deventer: Wolters Kluwer.
 30. Boschma, H., & Veenstra, J. (2016). Titel 7, Fusie en splitsing. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (8 ed., pp. 721-861). Deventer: Wolters Kluwer.
 31. Boschma, H., & Veenstra, J. (2016). Verordening (EG) Nr. 2157/2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE). In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (8 ed., pp. 1279-1370). Deventer: Wolters Kluwer.
 32. 2015
 33. Boschma, H. (2015). De eenpersoons-BV in de 21e eeuw. In B. F. Assink, K. F. Haak, J. M. de Jongh, M. J. Kroeze, & A. J. P. Schild (Eds.), De toekomst van het ondernemingsrecht: Het ondernemingsrecht van de toekomst : opstellen voor Prof. mr. L. (Vino) Timmerman, ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag en 25+ jaar hoogleraarschap (pp. 45-62). (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht; Vol. 99). Deventer: Wolters Kluwer.
 34. Boschma, H. (2015). Commentaar op art. 2:91a, 95, 98, 98a, 98b, 98c, 98d, 104, 105, 205, 207, 207a, 207b, 207d, 215 en 216. In B. Bier, M. J. Van Ginneken, M. J. Kroeze, J. B. Wezeman, & D. F. M. M. Zaman (Eds.), Sdu Commentaar Ondernemingsrecht (2015-2016 ed., pp. 369-370, 410-412, 426-442, 455-462, 791-793, 802-816, 827-838). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 35. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, J. (2015). Titel 4, Naamloze vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (11 ed., pp. 1017-1141). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 36. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, J. (2015). Titel 5, Besloten vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (11 ed., pp. 1289-1409). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 37. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, J. (2015). Titel 7, Fusie en splitsing. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.),  Burgerlijk Wetboek : de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (11 ed., pp. 1565-1700). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 38. 2014
 39. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, H. (2014). Commentaar bij Europese vennootschap. In C. Bulten, F. Leijten, & L. Lennarts (Eds.), Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht (pp. 1225-1334). (Tekst & Commentaar). Deventer: Kluwer.
 40. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, H. (2014). Commentaar bij Titel 4, Naamloze vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht: de tekst van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en verwante regelgeving, voorzien van commentaar (7 ed., pp. 161-285). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Kluwer.
 41. Boschma, H., & Schutte-Veenstra, H. (2014). Commentaar bij Titel 5, Besloten vennootschappen, Afdeling 1, 2 en 3. In C. D. J. Bulten, A. F. J. A. Leijten, & M. L. Lennarts (Eds.), Ondernemingsrecht: de tekst van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en verwante regelgeving, voorzien van commentaar (7 ed., pp. 431-551). (Tekst & Commentaar ). Deventer: Kluwer.
Previous 1 2 3 Next

ID: 52539