Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. mr. dr. H.D. (Huib) van Romburgh

prof. mr. dr. H.D. van Romburgh

Hoogleraar aanbestedingsrecht
prof. mr. dr. H.D. van Romburgh
E-mail:
h.d.van.romburgh rug.nl

Prof. mr H.D. (Huib) van Romburgh (1959) is woonachtig te Den Haag, gehuwd.Zij hebben drie kinderen. Hij is hoogleraar Nederlands en Europees Aanbestedingsrecht. Zijn hoofdfunctie vervult hij alsa adviseur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voorts is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag.

Tevens vervult hij diverse docentschappen bij onder meer de Academie voor Wetgeving/Overheidsjuristen, het SSR, PIANOo, de Grotius Academie en de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering. Hij is daarnaast lid van de Corporate Tenderboard van Rijkswaterstaat en de Tenderboard van BZK.

Hij was tot 17 juni 2014 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Thans is hij nog lid van de Raad van Advies van deze vereniging. Daarnaast bekleedt hij een aantal functies in andere organisaties en commissies.

Hij heeft in 2002-2003 deel uitgemaakt van de ambtelijke staf van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid.

Laatst gewijzigd:19 september 2018 11:07

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands