Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. mr. dr. H.D. (Huib) van Romburgh

prof. mr. dr. H.D. (Huib) van Romburgh

Professor European and Dutch Public Procurement Law
Profile picture of prof. mr. dr. H.D. (Huib) van Romburgh
E-mail:
h.d.van.romburgh rug.nl

Prof. mr H.D. (Huib) van Romburgh (1959) is woonachtig te Den Haag en gehuwd. Zij hebben drie zonen. Hij is sedert 1 februari 2023 emeritus hoogleraar Nederlands en Europees Aanbestedingsrecht. Zijn hoofdfunctie vervult hij als adviseur bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voorts is hij raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag.

Tevens vervult hij diverse docentschappen bij onder meer de Academie voor Wetgeving/Overheidsjuristen, Studiecentrum Rechtspleging, PIANOo en de Grotius Academie. Hij is daarnaast onder meer lid van de Tenderboard van BZK.

Hij was tot 2014 voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Thans is hij nog erelid van deze vereniging. Daarnaast bekleedt hij een aantal functies in andere organisaties en commissies.Hij heeft in 2002-2003 deel uitgemaakt van de ambtelijke staf van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid.

Last modified:09 May 2023 10.58 a.m.