Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us drs. H.A.Y. (Henk) Wolf

drs. H.A.Y. (Henk) Wolf

ûnderwiisûntwikkelder / educational development officer
drs. H.A.Y. (Henk) Wolf
Telephone:
+31 6 1893 2351 (te brûken yn de koronaslutingstiid / to be used during the corona closing time)
E-mail:
h.a.y.wolf rug.nl

Other positions

Wittenskiplik meiwurker Oldenburgische Landschaft
Lid fan it kuratoarium fan it Nordfriisk Instituut
freelance-taalredakteur foar ferskate media
Last modified:11 October 2021 4.30 p.m.

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Frysk Ynstitút

Telephone:
+31 6 1893 2351 (te brûken yn de koronaslutingstiid / to be used during the corona closing time)