prof. dr. H.A. (Henny) Groenendijk

Professor

No picture available
E-mail:
h.a.groenendijk rug.nl

Research

Research units:

Postal address:
Poststraat6
9712 ER
Groningen
Netherlands
Phone: +31 50 363 6712Fax: +31 50 363 6992
 1. 2020
 2. Groenendijk, H. (2020). IJzeroer, een vergeten delfstof: Laatmiddeleeuwse ijzerproductie in Oost-Groningen? In V. van Vilsteren, J. Beuker, P. van den Broeke, & L. Theunissen (Eds.), Overpeinzingen op een vuilnisbelt: Liber amicorum aangeboden aan Wijnand van der Sanden ter gelegenheid van zijn afscheid als conservator bij het Drents Museum (pp. 223-233). Barkhuis Publishing.
 3. 2019
 4. 2018
 5. Groenendijk, H., & Scheers, M. C. (2018). Warffum. De wierde, het dorp, de kerk. In De pastorie te Warffum: Middeleeuws steenhuis onthuld (Vol. monography, pp. 9-22). St. Woonhuismonument.
 6. Groenendijk, H. (2018). Zonder amateurs geen archeologie. In A. Nieuwhof, E. Knol, & J. Schokker (Eds.), Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie: Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis (pp. 33-40). (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek; Vol. 99). Vereniging voor Terpenonderzoek.
 7. 2017
 8. Groenendijk, H. (2017). Gezamenlijk ontwerpen in de archeologie. In R. Knoop, & M. Schwarz (Eds.), Straatwaarden: In het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken (pp. 72-79). Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten).
 9. 2016
 10. Groenendijk, H. (2016). Een rondleiding door pre- en vroeghistorisch Haren. (Harener Historische Reeks; Vol. 21). Knoop Haren B.V.
 11. 2015
 12. Groenendijk, H., & König, S. (2015). Eine reich verzierte spätmittelalterliche Parierstange aus Mensingeweer (De Marne, Groningen). In S. Hesse, T. Gärtner, & S. König (Eds.), Von der Weser in die Welt: Festschrift für Hans-Georg Stephan zum 65. Geburtstag (pp. 211-220). (Alteuropäische Forschungen. Arbeiten aus dem Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ; Vol. NF 7). Beier & Beran.
 13. 2014
 14. Groenendijk, H. (2014). Expanding views. In Proceedings of the 11th annual Sympsoium Onderzoek Jonge Archeologen (pp. 105-112)
 15. 2013
 16. Kegler, J. F., Barenfanger, R., & Groenendijk, H. (2013). Archäologische Forschungsgeschichte des friesischen Küstenraums - ein Überblick/Archeologische onderzoeksgeschiedenis van het Friese kunstgebied - een overzicht. In J. F. Kegler, A. Nieuwhof, K. Nowak-Klimscha, & H. Reimann (Eds.), Land der Entdeckungen. Die Archaologie des friesischen Kustenraums/Land van ontdekkingen. De archeologie van het Friese kustgebied. (pp. 24-33). Oostfriesische Landschaft.
 17. Jons, H., Groenendijk, H., Raemaekers, D., Kegler, J. F., Mennenga, M., & Nosler, D. (2013). Auf der Suche der Trichterbcherkultur. In J. F. Kegler, A. Nieuwhof, K. Nowak-Klimscha, & H. Reimann (Eds.), Land der Entdeckungen: Die Archaologie des friesischen Kustenraums (pp. 122-135). Oostfriesische Landschaft.
 18. Groenendijk, H., & Kegler, J. F. (2013). "Fur wen tun wir das?" oder die Motivation, Archaologie zu betreiben/"Voor wie doen we dit?" oftewel de motivatie om archeologie te beoefenen. In J. F. Kegler, A. Nieuwhof, K. Nowak-Klimscha, & H. Reimann (Eds.), Land der Entdeckungen. Die Archaologie des friesschen Kustenraums/Land van ontdekkingen. De archeologie van het Friese kustgebied. (pp. 34-41). Oostfriesische Landschaft.
 19. Groenendijk, H., Fries, J. E., Kegler, J. F., & Raemaekers, D. (2013). Von Jagern zu Bauern. In Land der Entdeckungen: Die Archaologie des friesischen Kustenraums (pp. 112-121). Oostfriesische Landschaft.
 20. de Langen, G., Groenendijk, H., & Schwartz, W. (2013). Zwischen Marsch und Geest: Leben und Arbeiten in den Moorgebieten. In J. F. Kegler, A. Nieuwhof, K. Nowak-Klimscha, & H. Reimann (Eds.), Land der Entdeckungen: Die Archaologie des friesischen Kustenraums (pp. 172-187). Oostfriesische Landschaft.
 21. 2012
 22. 2011
 23. Groenendijk, H. A., Veen, J. V., & Woldring, H. (2011). Terug naar Vriescheloo (Gr.). Paleo-aktueel, 22, 65 - 74.
 24. 2010
 25. Meijering, J., & Groenendijk, H. A. (2010). Bodem en landschap. In: W. Friso \& K. Holstein (red), Steentil bij Aduard., (Holstein Restauratie Architectuur, Groningen.), 9 - 16.
 26. Cappers, R. T. J., van Geel, B., Groenendijk, H. A., Streefkerk, J., Stuijts, I., Vermeeren, C., & Woldring, H. (2010). In memoriam Wil Casparie and Bibliography. Palaeohistoria, 51/52(a), 1 - 7.
 27. 2009
 28. Drenth, E., & Groenendijk, H. A. (2009). Niederlande. In O.M. Wilbertz (Ed.), Langgräben und Schlüssellochgräben der jüngeren Bronze- und frühen Eisenzeit zwischen Aller und Dordogne (pp. 181 - 229). (Materialhefte zur Ur- und Frühgeschichte Niedersachsens; No. 38). Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege.
 29. 2008
 30. Groenendijk, H. A., & van Schaïk, R. W. M. (2008). Het Noorden tussen Karolingische expansie en Noormannendreiging (circa 750-circa 1000). In M. Hillenga, C. G. Santing, M. G. J. Duijvendak, & H. Feenstra (Eds.), Geschiedenis van Groningen I. Prehistorie-Middeleeuwen (pp. 100 - 123, 370). Waanders Uitgevers, Stichting Erven A. De Jager.
 31. 2003
 32. Groenendijk, H. (2003). New archaeological issues in the former Bourtanger Moor (The Netherlands). In A. Bauerochse, & H. Hassmann (Eds.), Peatlands: Archaeological sites - archives of nature - nature conservation - wise use: Proceedings of the Peatland Conference 2002 in Hannover, Germany (pp. 36-47). Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege.
 33. 2002
 34. 2000
 35. 1998
 36. 1997
 37. Groenendijk, H. A., Kooi, P. B., & Niekus, M. J. L. T. (1997). Een Olde Hof te Haren (Gr.). Paleo-aktueel, 8, 118 - 120.
 38. 1993

ID: 77106