prof. dr. G. Voerman

Professor of Development and functioning of the Dutch and European party system

prof. dr. G. Voerman
Telephone:
Telephone:
E-mail:
g.voerman rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2008
 2. Voerman, G., & Boogers, M. (2008). Netherlands: digital campaigning in the 2002 and 2003 parliamentary elections. In S. Ward, D. Owen, R. Davies, & D. Terras (Eds.), Making a difference: A Comparative View of the Role of the Internet in Election Politics (pp. 197-215). Lexington Books.
 3. Voerman, G. (2008). The disappearance of communism in the Netherlands. In U. Backes, & P. Moreau (Eds.), Communist and post-communist parties in Europe (pp. 15-38). Vandenhoeck & Ruprecht.
 4. Voerman, G., & Dijk, E. (2008). Van kiesvereniging tot moderne politieke partij: de ontwikkeling van de organisatie en cultuur van de VVD. In G. Voerman, & P. van Schie (Eds.), Zestig jaar VVD (pp. 93-135). Boom.
 5. Voerman, G. (2008). Voorwoord. In M. ten Hooven, & R. de Jong (Eds.), Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie 1908-1980 (pp. 9-12). Boom.
 6. Voerman, G. (2008). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 7. Voerman, G. (2008). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 8. Voerman, G. (2008). Weblog and the Personalization of Politics. Paper presented at Politics: Web 2.0, London, United Kingdom.
 9. 2007
 10. Voerman, G., & Lucardie, A. (2007). De sociaal-democratisering van de SP. In R. Cuperus, & F. Becker (Eds.), De verloren slag: de PvdA en de verloren verkiezingen van 2006 (pp. 139-164). Mets & Schilt / Wiarda Beckmanstichting.
 11. Lucardie, A., Marchand, A., & Voerman, G. (2007). Frictie in de fractie. In E. van der Hout, A. Lucardie, G. Voerman, & W. van der Woude (Eds.), Representatie, fractiediscipline en financiering: drie onderzoeken rondom het advies over een nieuw kiesstelsel (pp. 59 - 168). [2] Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 12. van der Hout, E., Lucardie, A., Marchand, A., Voerman, G., & van der Woude, W. (2007). Representatie, fractiediscipline en financiering. Drie onderzoeken rondom het advies over een nieuw kiesstelsel. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 13. Lucardie, A., & Voerman, G. (2007). The List Pim Fortuyn and the Government: a love-hate relationship. In P. Poirier, & P. Delwit (Eds.), Extrême droite et pouvoir en Europe: The extreme right parties and power in Europe (pp. 247-263). Université de Bruxelles. http://digistore.bib.ulb.ac.be/2011/i9782800413884_000_f.pdf
 14. Voerman, G. (2007). "Breek het recht van de sterkste": over de sp en haar toenadering tot het christendom. In G. Harinck (Ed.), Strijd om de ziel: Christendom en communisme in de twintigste eeuw (pp. 37-44). Vrije Universiteit.
 15. Voerman, G. (2007). De ontstuitbare opmars van het private in de politiek. In H. Renders, & G. Voerman (Eds.), Privé in de politieke biografie (pp. 15-23). Boom / Biografie Instituut.
 16. Boogers, M., Lucardie, A., & Voerman, G. (2007). Lokale politieke groeperingen: Belangenbehartiging, protest en lokalisme. Rijksuniversiteit Groningen/Universiteit van Tilburg.
 17. Lucardie, A., & Voerman, G. (2007). Op weg naar de verkiezingen: partijprogramma's en de selectie van kandidaten. In K. Aarts, H. van der Kolk, & M. Rosema (Eds.), Een verdeeld electoraat. De Tweede Kamerverkiezingen van 2006 (pp. 74-96). Het Spectrum.
 18. Renders, J. W., & Voerman, G. (Eds.) (2007). Privé in de politieke biografie. Boom / Biografie Instituut.
 19. van Os, R. G., Hagemann, C. P. M., Jankowski, N. W., & Voerman, G. (2007). The Netherlands: party and candidate websites during the 2004 European Parliament election campaign. In R. Kluver (Ed.), The internet and national elections: a comparative study of web campaigning (pp. 43-59). (Routledge research in political communication; Vol. 2). Routledge.
 20. 2006
 21. Voerman, G. (2006). 'Een Unie, niet een partij': over de partijcultuur van de Christelijk-Historische Unie. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005 (pp. 206 - 218). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 22. Van Biezen, I., Katz, R. S., Mackerras, M., Fallend, F., De Winter, L., Dumont, P., Carty, R. K., Ker-Lindsay, J., Webb, K., Linek, L., Bille, L., Pettai, V., Sundberg, J., Ysmal, C., Poguntke, T., Mavrogordatos, G. T., Ilonszki, G., Kurtan, S., Hardarson, O. T., ... Katz, R. S. (2006). Political data in 2005. European Journal of Political Research, 45(7-8), 1023-1301. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2006.00653.x
 23. Voerman, G. (2006). De Nederlandse politiek 2000-2005. In Parlement en kiezer: - Editie 2000-2005 (83 ed., pp. 203-242). (Parlement en kiezer : jaarboekje; Vol. 83). Wolters Kluwer.
 24. Lucardie, A., & Voerman, G. (2006). Eccentric yet powerful: the position of the liberals in the Dutch party system. In The dividing line between success and failure: a comparison of liberalism in the Netherlands and Germany in the 19th and 20th centuries (pp. 121-143). Lit Verlag.
 25. Voerman, G. (2006). Het einde van de linkse 'maakbaarheidspolitiek'. In R. Boxem, & B. Volkers (Eds.), Jubileumboek XIVe Lustrum GHD Ubbo Emmius 1936-2006 GHB Ubbo Emmius.
 26. Voerman, G. (2006). Jaarverslag DNPP 2005. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 27. Voerman, G., & Wolffram, D. J. (Eds.) (2006). Kossmann Instituut. Benaderingen van de geschiedenis van politiek. Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
 28. Hippe, J., Kroeze, R., Lucardie, A., Voerman, G., & van der Walle, N. (2006). Kroniek 2005: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2005. In G. Voerman (Ed.), DNPP Jaarboek 2005 (pp. 14-98). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 29. Voerman, G. (2006). Partijcultuur in Nederland: naar nieuwe invalshoeken in de studie van de politieke partij. In G. Voerman, & D. J. Wolffram (Eds.), Benaderingen van de geschiedenis van politiek (pp. 43-49). Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
 30. Voerman, G. (Author). (2006). Politiek compendium. Web publication/site, Parlementair Documentatie Centrum, Universiteit Leiden . http://www.politiekcompendium.nl/
 31. Voerman, G., & Boogers, M. (2006). Rekrutering door politieke partijen bij gemeenteraadsverkiezingen: problemen en perspectieven. Rijksuniversiteit Groningen/Universiteit van Tilburg.
 32. Voerman, G., & Cunha, C. (2006). The digitalization of the West European party systems. In A-V. Anttiroiko, & M. Mälkiä (Eds.), Encyclopedia of Digital Government (Vol. I (A-D), pp. 387-400). Idea Group Publishing. https://books.google.nl/books?id=iDrTMazYhdkC&printsec=frontcover&hl=nl#v=onepage&q&f=false
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...14 Next

ID: 160387