prof. dr. G. Voerman

Professor of Development and functioning of the Dutch and European party system

prof. dr. G. Voerman
Telephone:
Telephone:
E-mail:
g.voerman rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2010
 2. Hippe, J., & Voerman, G. (2010). Inleiding. In J. Hippe, & G. Voerman (Eds.), Van de marge naar de macht: De ChristenUnie 2000-2010 (pp. 7-10). Boom.
 3. Voerman, G. (2010). Van de marge naar de macht: De ChristenUnie (2000-2010). In G. Voerman, & J. Hippe (Eds.), Van de marge naar de macht: De ChristenUnie 2000-2010 (pp. 91-132). Boom.
 4. van Holsteyn, J., Pellikaan, H., & Voerman, G. (Eds.) (2010). Bundel partijprogramma's. Montesquieu Instituut.
 5. Voerman, G. (2010). Communisten, pacifistisch-socialisten, radicalen en progressieve christenen. De voorlopers van GroenLinks. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1990-2010 (pp. 227-229). Boom.
 6. Voerman, G., van den Braak, B., & Harteveld, N. (2010). De Nederlandse eurocommissaris (1958-2010). In G. Voerman, B. V. D. Braak, & C. V. Baalen (Eds.), De Nederlandse eurocommissarissen (pp. 325-338). Boom.
 7. Lucardie, A. P. M., & Voerman, G. (2010). De toekomst van GroenLinks. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1990-2010 (pp. 217-226). Boom.
 8. van Schuur, H., & Voerman, G. (2010). Democracy in retreat? Decline in political party membership: the case of The Netherlands. In B. Wejnert (Ed.), Democratic Paths and Trends. Research in Political Sociology (pp. 25-51). (Research in Political Sociology; Vol. 18). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S0895-9935(2010)0000018006
 9. Voerman, G. (2010). Dubbele nationaliteiten. De Sovjet-Unie als het politieke vaderland van de Nederlandse communisten. In M. Broersma, & J. W. Koopmans (Eds.), Identiteitspolitiek. Media en de constructie van gemeenschapsgevoel (pp. 125 - 136). Uitgeverij Verloren.
 10. Voerman, G. (2010). Een fusie in drie bedrijven: De moeizame totstandkoming van GroenLinks. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1999-2010 (pp. 229-332). Boom.
 11. Voerman, G., & Boogers, M. (2010). Geen kandidaat voor de raad? Het rekruteringsvermogen van de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. In A. E. Bronner (Ed.), Ontwikkelingen in het marktonderzoek. Jaarboek 2010 MarktOnderzoekAssociatie De Vrieseborch.
 12. Voerman, G. (2010). Jaarverslag DNPP 2008. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 13. Voerman, G. (2010). Jaarverslag DNPP 2009. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 14. Voerman, G., & Hippe, J. (2010). Reformatorisch Staatkundig Verbond? Over de samenwerking tussen SGP, GPV en RPF (1975-2000). In J. Hippe, & G. Voerman (Eds.), Van de marge naar de macht: De Christenunie 2000-2010 (pp. 40-71). Boom.
 15. Voerman, G., & Hippe, J. (2010). Slotbeschouwing. In G. Voerman, & J. Hippe (Eds.), Van de marge naar de macht: De ChristenUnie 2000-2010 (pp. 217-226). Boom.
 16. Voerman, G., van den Braak, B., & van Baalen, C. (2010). Ten geleide. In De Nederlandse eurocommissarissen (pp. 7-8). Boom.
 17. Rooyen van, J., & Voerman, G. (2010). The role of European political parties to broaden the EU's legitimacy. In F. Beaufort, & P. Schie, van (Eds.), Democracy in Europe: Of the people, by the people, for the people? (pp. 99-111). Prof.Mr. B.M. Teldersstichting.
 18. Voerman, G., & van Dijk, E. (2010). Van paria tot gerespecteerd parlementariër: Marcus Bakker (1923-2009). In C. van Baalen (Ed.), Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2010. Waarheidsvinding en waarheidsbeleving (pp. 145-148). (Jaarboek Parlementaire Geschiedenis). Boom.
 19. Voerman, G. (2010). Vom Maoismus zur Sozialdemokratie: über die Anpassungsfähigkeit der Sozialistischen Partei in den Niederlanden . In K. Jaeger, & B. Meyer (Eds.), Jahrbuch für Historischen Kommunismusforschung (Vol. 2010, pp. 93-108). (Jahrbuch für Historischen Kommunismusforschung). Aufbau. https://kommunismusgeschichte.de/fileadmin/user_upload/JHK/2010/09%20Voerman_JHK2010_final.pdf
 20. 2009
 21. Voerman, G. (2009). Linkspopulismus im Vergleich: Die niederländische Socialistische Partij und die deutsche Linke. In Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien: Niederländische Forschungseinrichtungen stellen sich vor (pp. 35-65). (Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien; Vol. 19). Aschendorff Buchverlag. https://www.uni-muenster.de/HausDerNiederlande/veranstaltungen/rueckblick/sose08/2008-05-27.html
 22. Lucardie, A., & Voerman, G. (2009). Kroniek 2007: Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2007. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. 3-71). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 23. Voerman, G. (2009). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. I-II). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 24. Voerman, G. (2009). From federation to party? The formation of political parties in the European Union. In E. Chrysos (Ed.), 50 Years European Parliament: Experience and Perspectives (pp. 203 - 228). Hellenic Parliament Foundation.
 25. Voerman, G. (Ed.) (2009). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 26. Wijfjes, H. B. M., & Voerman, G. (Eds.) (2009). Mediatization of politics in history. (Groningen studies in cultural change; Vol. 35). Peeters.
 27. Voerman, G. (2009). Partijformaties op Europees niveau: van federaties naar Europartijen. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. 191-221). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 28. 2008
 29. Voerman, G. (2008). "The politician strikes back": Political blogs as a means of becoming less independent on the media. In H. Wijfjes (Ed.), Mediatization of politics in history (pp. 115-136). Peeters.
 30. Voerman, G. (2008). "The politician strikes back": De weblogs van Nederlandse politici. Paper presented at Politicologenetmaal, Nijmegen, Netherlands.
 31. Voerman, G. (2008). Veranderde omgeving. De Banier, 87(9), 12-13.
 32. Voerman, G., & Boogers, M. (2008). Het rekruteringsvermogen van de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006: een onderzoeksverslag. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 175-194). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 33. Voerman, G. (Ed.) (2008). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 34. Lucardie, A., Bredwold, M., Voerman, G., & van der Walle, N. (2008). Kroniek 2006: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2006. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 15-104). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 35. van Schie, P., & Voerman, G. (Eds.) (2008). Zestig jaar VVD. Boom.
 36. Voerman, G. (2008). Communist zonder partij: Gerrit Mannoury (1867-1956). In R. van Raak, & S. van der Velden (Eds.), Socialisten: Mensen achter de idealen (pp. 61-67). Uitgeverij Aspekt.
 37. Voerman, G., de Beaufort, F., & van Schie, P. (2008). De bijdrage van de VVD aan de vormgeving van Nederland: verworvenheden, tekortkomingen en toekomst. In G. Voerman, & P. van Schie (Eds.), Zestig jaar VVD (pp. 165-175). Boom.
 38. Voerman, G., & van Rooyen, E. (2008). Het einde van een tijdperk? De PvdA en het verlangen naar Europese partijvorming. In F. Becker, M. Hurenkamp, & M. Sie Dhian Ho (Eds.), Het ongemak over Europa: WBS jaarboek 2008 (pp. 146-164). Mets & Schilt. http://www.wbs.nl/system/files/jaarboek_2008_0.pdf
 39. Voerman, G. (2008). Inleiding. In G. Voerman, & P. van der Schie (Eds.), Zestig jaar VVD (pp. 9-12). Boom.
 40. Voerman, G. (Ed.) (2008). Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005. (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 41. Voerman, G. (2008). Jaarverslag DNPP 2006. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 42. Voerman, G. (2008). Jaarverslag DNPP 2007. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...14 Next

ID: 160387