prof. dr. G. Voerman

Professor of Development and functioning of the Dutch and European party system

prof. dr. G. Voerman
Telephone:
Telephone:
E-mail:
g.voerman rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2007
 2. Voerman, G., & Lucardie, A. (2007). De sociaal-democratisering van de SP. In R. Cuperus, & F. Becker (Eds.), De verloren slag: de PvdA en de verloren verkiezingen van 2006 (pp. 139-164). Mets & Schilt / Wiarda Beckmanstichting.
 3. Lucardie, A., Marchand, A., & Voerman, G. (2007). Frictie in de fractie. In E. van der Hout, A. Lucardie, G. Voerman, & W. van der Woude (Eds.), Representatie, fractiediscipline en financiering: drie onderzoeken rondom het advies over een nieuw kiesstelsel (pp. 59 - 168). [2] Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 4. Lucardie, A., & Voerman, G. (2007). The List Pim Fortuyn and the Government: a love-hate relationship. In P. Poirier, & P. Delwit (Eds.), Extrême droite et pouvoir en Europe: The extreme right parties and power in Europe (pp. 247-263). Université de Bruxelles. http://digistore.bib.ulb.ac.be/2011/i9782800413884_000_f.pdf
 5. Voerman, G. (2007). "Breek het recht van de sterkste": over de sp en haar toenadering tot het christendom. In G. Harinck (Ed.), Strijd om de ziel: Christendom en communisme in de twintigste eeuw (pp. 37-44). Vrije Universiteit.
 6. Voerman, G. (2007). De ontstuitbare opmars van het private in de politiek. In H. Renders, & G. Voerman (Eds.), Privé in de politieke biografie (pp. 15-23). Boom / Biografie Instituut.
 7. Lucardie, A., & Voerman, G. (2007). Op weg naar de verkiezingen: partijprogramma's en de selectie van kandidaten. In K. Aarts, H. van der Kolk, & M. Rosema (Eds.), Een verdeeld electoraat. De Tweede Kamerverkiezingen van 2006 (pp. 74-96). Het Spectrum.
 8. van Os, R. G., Hagemann, C. P. M., Jankowski, N. W., & Voerman, G. (2007). The Netherlands: party and candidate websites during the 2004 European Parliament election campaign. In R. Kluver (Ed.), The internet and national elections: a comparative study of web campaigning (pp. 43-59). (Routledge research in political communication; Vol. 2). Routledge.
 9. 2006
 10. Voerman, G. (2006). 'Een Unie, niet een partij': over de partijcultuur van de Christelijk-Historische Unie. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005 (pp. 206 - 218). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 11. Voerman, G. (2006). De Nederlandse politiek 2000-2005. In Parlement en kiezer: - Editie 2000-2005 (83 ed., pp. 203-242). (Parlement en kiezer : jaarboekje; Vol. 83). Wolters Kluwer.
 12. Lucardie, A., & Voerman, G. (2006). Eccentric yet powerful: the position of the liberals in the Dutch party system. In The dividing line between success and failure: a comparison of liberalism in the Netherlands and Germany in the 19th and 20th centuries (pp. 121-143). Lit Verlag.
 13. Voerman, G. (2006). Het einde van de linkse 'maakbaarheidspolitiek'. In R. Boxem, & B. Volkers (Eds.), Jubileumboek XIVe Lustrum GHD Ubbo Emmius 1936-2006 GHB Ubbo Emmius.
 14. Hippe, J., Kroeze, R., Lucardie, A., Voerman, G., & van der Walle, N. (2006). Kroniek 2005: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2005. In G. Voerman (Ed.), DNPP Jaarboek 2005 (pp. 14-98). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 15. Voerman, G. (2006). Partijcultuur in Nederland: naar nieuwe invalshoeken in de studie van de politieke partij. In G. Voerman, & D. J. Wolffram (Eds.), Benaderingen van de geschiedenis van politiek (pp. 43-49). Kossmann Instituut, Rijksuniversiteit Groningen.
 16. Voerman, G., & Cunha, C. (2006). The digitalization of the West European party systems. In A-V. Anttiroiko, & M. Mälkiä (Eds.), Encyclopedia of Digital Government (Vol. I (A-D), pp. 387-400). Idea Group Publishing. https://books.google.nl/books?id=iDrTMazYhdkC&printsec=frontcover&hl=nl#v=onepage&q&f=false
 17. 2005
 18. Voerman, G. (2005). Plebiscitaire partijen? over de vernieuwing van de Nederlandse partijorganisaties. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2004 (pp. 217-244). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 19. Voerman, G. (2005). De Nederlandse politieke partijen en de Europese integratie. In K. Aarts, & H. van der Kolk (Eds.), Nederlanders en Europa: het referendum over de Europese grondwet (pp. 44-63). Uitgeverij Bert Bakker.
 20. Boogers, M., & Voerman, G. (2005). Digitaal informeren en personaliseren: De opkomst van de website als campagneinstrument. In K. Brants, & P. van Praag (Eds.), Politiek en media in verwarring: de verkiezingscampagnes in het lange jaar 2002 (pp. 195-217). Het Spinhuis.
 21. Hippe, J., Kroeze, R., Lucardie, A., & Voerman, G. (2005). Kroniek 2004: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2004. In G. Voerman (Ed.), DNPP Jaarboek 2004 (pp. 14-105). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 22. Voerman, G. (2005). Les élections européennes aux Pays-Bas. In P. Delwit, & P. Poirier (Eds.), Parlement puissant, électeurs absents?: les élections européennes de juin 2004 (pp. 115-130). Université de Bruxelles.
 23. Voerman, G. (2005). Meis, Frederik (1921-1992). In Biografisch Woordenboek van Nederland: 1880-2000 (Vol. 5, pp. 337). Huygens ING. http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/b/bwn5/meis
 24. Voerman, G. (2005). Politiek van levenswerk tot handwerk: de autobiografie als bron van de politieke cultuur. In H. Renders (Ed.), Het leven van een doodsbericht: necrologie & biografie (pp. 119-139). De Bezige Bij.
 25. Boogers, M., & Voerman, G. (2005). Politieke partijen en informatisering: nieuwe relaties tussen kiezers, partijleden en politici. In A. M. B. Lips, V. Bekkers, & A. Zuurmond (Eds.), ICT en openbaar bestuur: Implicaties en uitdagingen van technologische toepassingen voor de overheid (pp. 509-532). Lemma.
 26. Hagemann, C. P. M., van Os, R. G., Jankowski, N. W., & Voerman, G. (2005). Professionalisering en personalisering? De sites van Nederlandse partijen en hun kandidaten bij de campagne voor de Europese verkiezingen van 2004. In G. Voerman (Ed.), DNPP Jaarboek 2004 (pp. 173-192). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 27. Voerman, G. (2005). Siewertsz van Reesema, William Carl (1882-1949). In Biografisch Woordenboek van Nederland: 1880-2000 (Vol. 6). Huygens ING. http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn6/siewertsz
 28. Voerman, G. (2005). Smeenge, Harm (1852-1935). In Biografisch Woordenboek van Nederland: 1880-2000 (Vol. 4, pp. 463-465). Huygens ING. http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn4/smeenge
 29. Voerman, G. (2005). The formative years of the communist 'moral community' in the Netherlands 1917-1930. In K. Morgan, G. Cohen, & A. Flinn (Eds.), Agents of the revolution: new biographical approaches to the history of international communism in the age of Lenin and Stalin (pp. 221-224). Peter Lang.
 30. Voerman, G. (2005). Tijdeman, Meinard (1854-1916). In Biografisch Woordenboek van Nederland: 1880-2000 (Vol. 4, pp. 498-500). Huygens ING. http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn4/tijdema
 31. Voerman, G. (2005). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2004 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 32. 2004
 33. Hippe, J., Lucardie, A., & Voerman, G. (2004). Kroniek 2003: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2003. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2004 (pp. 15-137). ( Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen ). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 34. Voerman, G. (2004). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2003 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 35. Hippe, J., Voerman, G., & Lucardie, A. (2004). Kroniek 2002: overzicht van partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2002. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2002 (pp. 18-180). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 36. Voerman, G. (2004). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2002 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 37. Boogers, M., & Voerman, G. (2004). De betekenis van partijsites tijdens de campagne voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 2002: een onderzoeksverslag. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2002 (pp. 267-280). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 38. Voerman, G. (2004). De gevolgen van het nieuwe kiesstelsel voor de politieke partijen. In Nieuw kiesstelsel: verslag van de discussiebijeenkomst over de hoofdlijnennotitie 'Naar een sterker parlement' op 22 januari 2004 (pp. 27-37). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Constitutionele Zaken en Wetgeving, Project Nieuw Kiesstelsel.
 39. Voerman, G. (2004). De politieke partij tussen staat en maatschappij: Staatsrechtconferentie 2003 Rijksuniversiteit Groningen. In J. W. M. Engels, & M. Nap (Eds.), De ontwikkeling en toekomst van de vertegenwoordigende democratie (pp. 37-60). (Publikaties van de Staatsrechtkring - staatsrechtsconferenties; Vol. 8). Kluwer.
 40. 2003
 41. Lucardie, A. P. M., Hippe, J., van Schuur, W. H., & Voerman, G. (2003). Het kader van de ChristenUnie: voorlopig verslag van een enquête onder de deelnemers aan de congressen van het Gereformeerd Politiek Verbond en de Reformatorische Politieke Federatie op 27 mei 2000. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 (pp. 161-183). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 42. Voerman, G. (2003). Jaarverslag 2001 DNPP. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 (pp. 3-14). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 43. Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (2003). Kroniek 2001: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2001. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 (pp. 15-96). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 44. Voerman, G. (2003). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2001 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 45. Voerman, G. (2003). Arbeitsgruppe I: Die politische Kultur der Christdemokratie in den Niederlanden und in der Bundesrepublik Deutschland: Christlich und demokratisch. Die Parteikultur des CDA. In J. L. Kleuters, & M. Ragg (Eds.), Christendemokratischen Positionen in den Niederlanden, der Bundesrepublik Deutschland und Europa (pp. 41-52). Centrum voor Duitslandstudies.
 46. Lucardie, A., & Voerman, G. (2003). The organisational and ideological development of Green Left. In J. Botella, & L. Ramiro (Eds.), The crisis of communism and party change: The evolution of West European communist parties and post-communist parties (pp. 155-175). Institut de Ciencies Poliques i Socials.
 47. Voerman, G. (2003). Werkgroep I: De politieke cultuur van de christen-democratie in Nederland en in Duitsland: Christelijk en democratisch. De partijcultuur van het CDA. In J. L. Kleuters, & M. Ragg (Eds.), Christen-democratische posities in Nederland, Duitsland en Europa (pp. 41-52). Centrum voor Duitslandstudies.
 48. 2002
 49. Daalder, H., van Rheenen, D., Gosman, J. G., & Voerman, G. (2002). Algemene bronnen en hulpmiddelen. In H. Daalder (Ed.), Compedium voor politiek en samenleving in Nederland (pp. 1-17). Samsom. http://www.politiekcompendium.nl/
 50. Voerman, G., & Lucardie, A. (2002). De partij los van maatschappij? Over politieke participatie en politieke partijen. In P. van Schie (Ed.), Het democratisch tekort: interpretaties en remedies (pp. 109-128). Prof.Mr. B.M. Teldersstichting.
 51. 2001
 52. Voerman, G. (2001). Jaarverslag 2000 DNPP. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000 (pp. 211-220). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 53. de Boer, B., Lucardie, A., Noomen, I., & Voerman, G. (2001). Kroniek 2000: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2000. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000 (pp. 141-210). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 54. te Velde, H., & Voerman, G. (2001). Ten geleide. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000 (pp. 3-7). (Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 55. Voerman, G. (2001). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2000 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 56. Voerman, G., & Lucardie, A. (2001). Liberalisme met een rode rand? De ideologie van de Democraten. In J. Veldhuizen (Ed.), D66: een blijvend appèl: 35 jaar werken aan vernieuwing (pp. 108-111). Sdu Uitgevers.

ID: 160387