prof. dr. G. Voerman

Professor of Development and functioning of the Dutch and European party system

prof. dr. G. Voerman
Telephone:
Telephone:
E-mail:
g.voerman rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2014
 2. Voerman, G. (2014). Woord vooraf. In G. Voerman (Ed.), Halverwege? Tussenbalans kabinet-Rutte II (pp. 5-6). (Montesquieu-reeks; Vol. 4). Montesquieu Instituut.
 3. 2013
 4. Becker, F., Voerman, G., & van Holsteyn, J. (2013). Netherlands. In J. M. de Waele, F. Escalona, & M. Vieira (Eds.), The Palgrave Handbook of Social Democracy in the European Union (pp. 287-308). (Palgrave Handbooks). Palgrave MacMillan.
 5. Lucardie, P., & Voerman, G. (2013). Geert Wilders and the Party for Freedom: A Political Entrepreneur in the Polder. In K. Grabouw, & F. Hartleb (Eds.), Exposing the Demogogues: Right-wing and National Populist Parties in Europe (pp. 187-204). Centre for European Studies & Konrad-Adenauer-Stiftung.
 6. Voerman, G. (2013). De Sovjet-Unie als het politieke vaderland van de Nederlandse communisten. In N. A. Kraft van Ermel, & J. S. A. M. van Koningsbrugge (Eds.), Nederland en Rusland, een paar apart? 400 jaar Nederlands-Russische betrekkingen (pp. 40-65). Nederland-Rusland Centrum B.V..
 7. 2012
 8. Voerman, G., & Lucardie, A. (2012). Der lange Weg zu Groenlinks. Vier kleine linke Parteien und die Entstehung der niederländische Grünen 1989/90. In D. Hellema, F. Wielenga, & M. Wilp (Eds.), Radikalismus und politische Reformen; Beiträge zur Deutschen und Niederländischen Geschichte in den 1970er Jahren (pp. 81-106). Waxmann Verlag.
 9. Voerman, G. (2012). Du maoïsme à la social-démocratie. In J. M. de Waele, & D. L. Seiler (Eds.), Les partis de la gauche anticapitaliste en Europe (pp. 108-124). Economica.
 10. Voerman, G. (2012). Zonder partij? Invloed van Pim Fortuyn op het Nederlandse partijwezen. In J. Schinkelshoek, & C. Rotteveel Mansveld (Eds.), De erfenis van Fortuyn. De parlementaire en politieke nalatenschap van Pim Fortuyn (pp. 13-15). (Montesquieu-reeks; No. 1). Montesquieu Instituut. http://www.montesquieu-institute.eu/9353202/d/mi_reeks_1.pdf
 11. 2011
 12. Voerman, G. (2011). Inleiding (CDA). In G. Voerman (Ed.), De conjunctuur van de macht. Het Christen Democratische Appèl, 1980-2010 (pp. 9-31). Boom.
 13. Voerman, G., & van Schuur, H. (2011). De Nederlandse politieke partijen en hun leden (1945-2010). In R. Andeweg, & J. Thomassen (Eds.), Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie (pp. 203-220). Leiden University Press.
 14. Lucardie, A. P. M., & Voerman, G. (2011). Democratie binnen partijen. In R. Andeweg, & J. Thomassen (Eds.), Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie (pp. 185-201). Leiden University Press.
 15. Voerman, G., & van Schuur, H. (2011). Dutch political parties and their members. In E. van Haure (Ed.), Party membership in Europe: exploration into anthills of pary politics (pp. 77-93). Brussels University Press.
 16. Lucardie, A. P. M., Voerman, G., & Wielenga, F. (2011). Extremismus in den Niederlanden. In E. Jesse, & T. Thieme (Eds.), Extremismus in den EU-Staaten (pp. 247-263). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 17. Voerman, G. (2011). Linkspopulismus im Vergleich: Die niederländische Socialistische Partij (SP) und die deutsche Linke. In F. Wielenga, & F. Hartlieb (Eds.), Populismus in der modernen Demokratie: die Niederlande und Deutschland im Vergleich (pp. 179-204). Waxmann Verlag.
 18. Voerman, G. (2011). Paul Lucardie: Extreem aardig en radicaal loyaal. In G. Voerman (Ed.), Extreem aardig en radicaal loyaal: Paul Lucardie en het DNPP (1979-2011) (pp. 9-31). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 19. 2010
 20. Lucardie, A., & Voerman, G. (2010). Inleiding. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1990-2010 (pp. 7-11). Boom.
 21. Hippe, J., & Voerman, G. (2010). Inleiding. In J. Hippe, & G. Voerman (Eds.), Van de marge naar de macht: De ChristenUnie 2000-2010 (pp. 7-10). Boom.
 22. Voerman, G. (2010). Van de marge naar de macht: De ChristenUnie (2000-2010). In G. Voerman, & J. Hippe (Eds.), Van de marge naar de macht: De ChristenUnie 2000-2010 (pp. 91-132). Boom.
 23. Voerman, G. (2010). Communisten, pacifistisch-socialisten, radicalen en progressieve christenen. De voorlopers van GroenLinks. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1990-2010 (pp. 227-229). Boom.
 24. Voerman, G., van den Braak, B., & Harteveld, N. (2010). De Nederlandse eurocommissaris (1958-2010). In G. Voerman, B. V. D. Braak, & C. V. Baalen (Eds.), De Nederlandse eurocommissarissen (pp. 325-338). Boom.
 25. Lucardie, A. P. M., & Voerman, G. (2010). De toekomst van GroenLinks. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1990-2010 (pp. 217-226). Boom.
 26. van Schuur, H., & Voerman, G. (2010). Democracy in retreat? Decline in political party membership: the case of The Netherlands. In B. Wejnert (Ed.), Democratic Paths and Trends. Research in Political Sociology (pp. 25-51). (Research in Political Sociology; Vol. 18). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S0895-9935(2010)0000018006
 27. Voerman, G. (2010). Dubbele nationaliteiten. De Sovjet-Unie als het politieke vaderland van de Nederlandse communisten. In M. Broersma, & J. W. Koopmans (Eds.), Identiteitspolitiek. Media en de constructie van gemeenschapsgevoel (pp. 125 - 136). Uitgeverij Verloren.
 28. Voerman, G. (2010). Een fusie in drie bedrijven: De moeizame totstandkoming van GroenLinks. In A. Lucardie, & G. Voerman (Eds.), Van de straat naar de staat?: GroenLinks 1999-2010 (pp. 229-332). Boom.
 29. Voerman, G., & Boogers, M. (2010). Geen kandidaat voor de raad? Het rekruteringsvermogen van de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. In A. E. Bronner (Ed.), Ontwikkelingen in het marktonderzoek. Jaarboek 2010 MarktOnderzoekAssociatie De Vrieseborch.
 30. Voerman, G., & Hippe, J. (2010). Reformatorisch Staatkundig Verbond? Over de samenwerking tussen SGP, GPV en RPF (1975-2000). In J. Hippe, & G. Voerman (Eds.), Van de marge naar de macht: De Christenunie 2000-2010 (pp. 40-71). Boom.
 31. Voerman, G., & Hippe, J. (2010). Slotbeschouwing. In G. Voerman, & J. Hippe (Eds.), Van de marge naar de macht: De ChristenUnie 2000-2010 (pp. 217-226). Boom.
 32. Voerman, G., van den Braak, B., & van Baalen, C. (2010). Ten geleide. In De Nederlandse eurocommissarissen (pp. 7-8). Boom.
 33. Rooyen van, J., & Voerman, G. (2010). The role of European political parties to broaden the EU's legitimacy. In F. Beaufort, & P. Schie, van (Eds.), Democracy in Europe: Of the people, by the people, for the people? (pp. 99-111). Prof.Mr. B.M. Teldersstichting.
 34. Voerman, G., & van Dijk, E. (2010). Van paria tot gerespecteerd parlementariër: Marcus Bakker (1923-2009). In C. van Baalen (Ed.), Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2010. Waarheidsvinding en waarheidsbeleving (pp. 145-148). (Jaarboek Parlementaire Geschiedenis). Boom.
 35. Voerman, G. (2010). Vom Maoismus zur Sozialdemokratie: über die Anpassungsfähigkeit der Sozialistischen Partei in den Niederlanden . In K. Jaeger, & B. Meyer (Eds.), Jahrbuch für Historischen Kommunismusforschung (Vol. 2010, pp. 93-108). (Jahrbuch für Historischen Kommunismusforschung). Aufbau. https://kommunismusgeschichte.de/fileadmin/user_upload/JHK/2010/09%20Voerman_JHK2010_final.pdf
 36. 2009
 37. Voerman, G. (2009). Linkspopulismus im Vergleich: Die niederländische Socialistische Partij und die deutsche Linke. In Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien: Niederländische Forschungseinrichtungen stellen sich vor (pp. 35-65). (Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien; Vol. 19). Aschendorff Buchverlag. https://www.uni-muenster.de/HausDerNiederlande/veranstaltungen/rueckblick/sose08/2008-05-27.html
 38. Lucardie, A., & Voerman, G. (2009). Kroniek 2007: Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2007. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. 3-71). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 39. Voerman, G. (2009). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. I-II). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 40. Voerman, G. (2009). From federation to party? The formation of political parties in the European Union. In E. Chrysos (Ed.), 50 Years European Parliament: Experience and Perspectives (pp. 203 - 228). Hellenic Parliament Foundation.
 41. Voerman, G. (2009). Partijformaties op Europees niveau: van federaties naar Europartijen. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2007 (pp. 191-221). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 42. 2008
 43. Voerman, G. (2008). "The politician strikes back": Political blogs as a means of becoming less independent on the media. In H. Wijfjes (Ed.), Mediatization of politics in history (pp. 115-136). Peeters.
 44. Voerman, G., & Boogers, M. (2008). Het rekruteringsvermogen van de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006: een onderzoeksverslag. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 175-194). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 45. Lucardie, A., Bredwold, M., Voerman, G., & van der Walle, N. (2008). Kroniek 2006: overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2006. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 (pp. 15-104). Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 46. Voerman, G. (2008). Communist zonder partij: Gerrit Mannoury (1867-1956). In R. van Raak, & S. van der Velden (Eds.), Socialisten: Mensen achter de idealen (pp. 61-67). Uitgeverij Aspekt.
 47. Voerman, G., de Beaufort, F., & van Schie, P. (2008). De bijdrage van de VVD aan de vormgeving van Nederland: verworvenheden, tekortkomingen en toekomst. In G. Voerman, & P. van Schie (Eds.), Zestig jaar VVD (pp. 165-175). Boom.
 48. Voerman, G., & van Rooyen, E. (2008). Het einde van een tijdperk? De PvdA en het verlangen naar Europese partijvorming. In F. Becker, M. Hurenkamp, & M. Sie Dhian Ho (Eds.), Het ongemak over Europa: WBS jaarboek 2008 (pp. 146-164). Mets & Schilt. http://www.wbs.nl/system/files/jaarboek_2008_0.pdf
 49. Voerman, G. (2008). Inleiding. In G. Voerman, & P. van der Schie (Eds.), Zestig jaar VVD (pp. 9-12). Boom.
 50. Voerman, G., & Boogers, M. (2008). Netherlands: digital campaigning in the 2002 and 2003 parliamentary elections. In S. Ward, D. Owen, R. Davies, & D. Terras (Eds.), Making a difference: A Comparative View of the Role of the Internet in Election Politics (pp. 197-215). Lexington Books.
 51. Voerman, G. (2008). The disappearance of communism in the Netherlands. In U. Backes, & P. Moreau (Eds.), Communist and post-communist parties in Europe (pp. 15-38). Vandenhoeck & Ruprecht.
 52. Voerman, G., & Dijk, E. (2008). Van kiesvereniging tot moderne politieke partij: de ontwikkeling van de organisatie en cultuur van de VVD. In G. Voerman, & P. van Schie (Eds.), Zestig jaar VVD (pp. 93-135). Boom.
 53. Voerman, G. (2008). Voorwoord. In M. ten Hooven, & R. de Jong (Eds.), Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie 1908-1980 (pp. 9-12). Boom.
 54. Voerman, G. (2008). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2006 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
 55. Voerman, G. (2008). Voorwoord. In G. Voerman (Ed.), Jaarboek Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen 2005 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

ID: 160387