Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us G. Verhees

Publications

DBFM: Medicijn met bijwerkingen: Gezamenlijk risico’s delen en stakeholders managen

Publiek-private samenwerking: adaptieve planning in theorie en praktijk