Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us G.K.W. Wink, Bsc

G.K.W. Wink, Bsc

Softwareontwikkelaar
Geen foto beschikbaar
E-mail:
g.k.w.wink rug.nl

Stuf! Tools: Centura, Oracle

Databaseontwerp

GUI-ontwerp

Ontwikkeling

Onderhoud

Een informatie systeem ter ondersteuning van de werkzaamheden van het Studenten Service Centrum (SSC) bij het beoordelen, toekennen en afwijzen van aanvragen voor financiele ondersteuning ivm studievertraging.

De software bestaat uit een Windows applicatie geschreven in Centura en draait in de beveiligde gecentraliseerde applicatieomgeving van het GAI. De gebruikers van de software bestaan uit SSC-baliemedewerkers, Studiedecanen en de Ambtelijk Secretaris. Het systeem genereert automatisch brieven met relevante fonds-gegevens naar Microsoft Word, waarmee na accordatie door ABJZ toekenningen en afwijzingen aan de betreffende student gecommuniceerd kunnen worden. Vanuit de Stuf!-backend worden mbv een betaalwizard IBAN Sepa-bestanden aangemaakt, die na verwerking door de bank zorgen voor uitbetaling van de toegekende studiefondsen. Door de student aangeleverde bewijsstukken kunnen middels Stuf! gescand worden en digitaal opgeslagen.

Het informatiesysteem is de afgelopen jaren sterk uitgebreid met funktionaliteit voor de psychologen van het SSC (Studenten Service Centrum). De agenda van de psychologen is naast die van de decanen nu ook opgenomen in Stuf! plus alle dialogen nodig voor de begeleiding van het gesprekstraject tussen psycholoog en student.

Naast deze uitbreiding van de centrale backend-software van het systeem zijn er een 4-tal web-satellieten toegevoegd. Voor de beschrijving hiervan zie het kopje Stuf!-websatellieten.

Stuf!-Websatellieten Tools: Scriptcase, Drupal, PHP, CSS, JavaScript, HTML, Oracle

Databaseontwerp

GUI-ontwerp

Ontwikkeling

Onderhoud

Het Stuf!-informatiesysteem is inmiddels uitgebreid met een 4-tal web-satellieten, waarmee studenten vanaf waar dan ook ter wereld mbv een browser via Internet het systeem kunnen voorzien van gegevens.

Zie ook www.rug.nl/studievertraging

Afspraken

Naast het maken van een afspraak met een decaan of psycholoog via een balie-medewerker van het SSC mbv de Stuf!-backend kan de student dit nu ook zelf rechtstreeks doen mbv deze web-applicatie. De webapplicatie houdt hierbij rekening met de in de Stuf-backend door de decanen en psychologen ingestelde beschikbaarheid voor het maken van een afspraak.

Alvorens de student een vervolgtraject in kan gaan met een psycholoog moet er eerst voor dat vervolgtraject betaald worden. Daartoe werd iDeal-functionaliteit toegevoegd aan het gedeelte van de webapp, dat de afspraken met psychologen verzorgd.

Zowel Stuf! als deze web-applicatie checken op inmiddels vol geboekte afspraakslots.

Fondsen

Met deze applicatie doet de student de daadwerkelijke aanvraag voor een financiele ondersteuning. De bijbehorende bewijzen dienen in digitale vorm aangeleverd te worden via een upload-mechanisme. Mbv de Stuf!-backend worden deze digitale bewijzen opgevraagd en beoordeeld. Als alles aan de voorwaarden voldoet keurt de Ambtelijk Secretaris de bewijzen goed en worden deze verplaatst naar de centrale doc-server, waarna de aanvraag het vervolgtraject in kan. Is er iets niet goed met een of meer bewijzen dan kan vanuit Stuf! een email verstuurd worden naar de student met de reden van afkeuring. De student kan mbv de Fondsen-webapp vervolgens een of meer juiste bewijzen uploaden en de aanvraag opnieuw voorleggen aan de Ambtelijk Secretaris.

Met deze webapplicatie en de bijbehorende funktionaliteit in de Stuf!-backend is het gehele proces van het doen van een aanvraag voor financiele ondersteuning gedigitaliseerd.

De student kan in geval hij/zij hiervoor aan de voorwaarden voldoet een overzicht aanvragen van verleende certificaten en deze op het scherm zetten cq afdrukken.

Adviseurs

Het gehele proces van het doen van een aanvraag voor financiele ondersteuning begint in het geval de aanleiding een Bijzondere Omstandigheid (ziekte, overmacht, etc.) is meestal met een bezoek aan een studieadviseur. Met behulp van deze web-applicatie kan deze studieadviseur een melding aanmaken en voorzien van aanvullende gegevens, die opgeslagen worden in de centrale database van het Stuf!-informatiesysteem. Deze gegevens kunnen dan door de decaan en/of psycholoog van het SSC gebruikt worden in het vervolgtraject in geval de melding leidt tot een aanvraag voor financiele ondersteuning. 

De door de studieadviseur gemaakte meldingen dienen alvorens ze verder beoordeeld/verwerkt kunnen worden eerst door de student voor gezien getekend te worden mbv de hierboven beschreven Fondsen-webapp.

Service

Met deze webapplicatie kan de Ambtelijk Secretaris oa certificaten aanmaken voor de student.

TargetTime Tools: SilverStripe/Sapphire CMS/MVC Webdeveloper (www.silverstripe.org)

ORM-model

GUI-ontwerp

Ontwikkeling

Onderhoud

Een informatiesysteem, waarmee de deelnemers aan Target hun uren kunnen registreren en doorgeven aan de penvoerder. De applicatie is opgebouwd volgens de typische struktuur van het domein, waarbij partners gelieerd zijn aan projecten en personen aan partners. Alle gebruikelijke features van een administratieve applicatie, zoals login funktionaliteit, interne autorisatie, gemakkelijk toegankelijke en op de autorisatie van de gebruiker toegesneden dialogen, rapportages en helpfunkties zijn aanwezig. De applicatie heeft het karakter van een vertrouwde Windows-GUI, maar is toch vanaf elke browser overal ter wereld bruikbaar zonder dat lokale installatie nodig is. Deze webapplicatie werd gebouwd in opdracht van en volgens een funktioneel ontwerp van Target administratie manager Matto Fransen. Hosting en beheer zijn ondergebracht bij het CIT.

  

Picobello Tools: SQLDeveloper, Centura, Oracle

Overgenomen

Batchapplicatie geherstructureerd

Batch-devtool gemoderniseerd

Beheerapplicatie herschreven

Beheer-GUI verbeterd

Ontwikkeling

Onderhoud

Overgedragen

Een informatie systeem ter ondersteuning van de werkzaamheden van het GAI bij het uitgeven, intrekken en verlengen van accounts tbv netwerk-toegang, email, etc. De software bestaat uit een PL/SQL-batch-applicatie, die elke nacht de database (Oracle) bijwerkt en een bijbehorende Windows beheer-applicatie geschreven in Centura, waarmee de batch bestuurd kan worden. De beheer-applicatie draait in de beveiligde gecentraliseerde applicatieomgeving van het GAI. Het systeem haalt zijn bron-informatie uit enerzijds het Personeels Informatie Systeem en anderzijds uit het Student Informatie Systeem. Uitvoer vindt plaats naar diverse doel-systemen, zoals LDAP-servers, RuG-website, Nestor, Magic, etc. Systeembeheerders van de doel-systemen worden mbv door de nachtelijke batch-run gegenereerde email-berichten dagelijks op de hoogte gehouden van de wijzigingen.

 

Medic Tools: Centura, Oracle

Databaseontwerp

GUI-ontwerp

Ontwikkeling

Onderhoud

Overgedragen

De bedrijfsartsen van de RuG gebruiken deze software sinds 1998 voor het vastleggen van gegevens voortkomend uit contacten met zieke medewerkers. Het systeem heeft een directe link met het Personeel Informatie Systeem en heeft aldus altijd up-to-date real-time informatie uit dit bron-systeem. Een belangrijke component van Medic is de verzuimregistratie. Meld een medewerker zich ziek, dan wordt dit vastgelegd in het Personeels Informatie Systeem. Medic heeft daarmee deze informatie ook tot z'n beschikking en kan middels een ingebouwde batch-component automatisch de verzuimbrieven genereren, welke naar de medewerker verstuurd worden na een ziekteduur van 7 dagen of langer. In 2006 werd dit project overgedragen.

 

Esale Tools: Centura, Oracle

Databaseontwerp

GUI-ontwerp

Ontwikkeling

Onderhoud

Afgesloten

In 1999 werd er landelijk van overheidswege een PC-regeling van kracht, waarbij medewerkers met fiscale voordelen een PC aan konden schaffen via de werkgever. Bij de RuG werd deze regeling ook opgepakt en via de toenmalige PC-shop van het Rekencentrum uitgevoerd. Voor de administratie rondom dit hele proces werd de applicatie Esale ontwikkeld en gebouwd. De gebruikers van Esale bestonden uit medewerkers van het administratief centrum en de PC-shop van het Rekencentrum. Medewerkers plaatstten bestellingen via een website, waarna deze via Esale verder administratief afgehandeld werden. Mbv een barcodescanner werden geleverde pc's vastgelegd in de database van Esale. Het systeem bevatte diverse rapportages om verantwoording af te kunnen leggen. Op 27 augustus 2004 werd de PC-regeling abrupt afgeschaft door de regering en was Esale niet langer nodig.

  

Ozis Tools: Centura, Oracle

GUI-ontwerp

Ontwikkeling

Onderhoud

Afgesloten

Deze software kwam voort uit de plicht voor universiteiten om te rapporten over de wetenschappelijke output van haar onderzoekers. In Ozis werden gegevens als titels, auteurs, referenties, etc omtrent de publicaties van de wetenschappelijk onderzoekers van de RuG vastgelegd. In de jaren volgend op de eerste versie (1993) werden in samenwerking met mijn kamergenoot voortdurend features en funkties toegevoegd. In 2005 werd Ozis vervangen door een landelijk voor alle universiteiten ingevoerd systeem genaamd Metis, dat ontwikkeld werd en wordt aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.
Laatst gewijzigd:25 maart 2019 10:33

Contact information

Nettelbosje 1
9747 AJ Groningen
The Netherlands