drs. F.R.H. (Franck) Smit

senior adviser and project manager at Northern Knowledge

Research

 1. 2019
 2. 2018
 3. 2017
 4. Delfgaauw, L., & Smit, F. (2017, Mar 8). Onvoltooid tegenwoordig. De Gerrit van Houten Prijs 2016. Groningen: Gerrit van Houten Stichting en Academie Minerva.
 5. 2016
 6. 2014
 7. 2013
 8. Smit, F. R. H., & Westra, F. (2013). Friesland. In Atlas van historische verdedigingswerken in Nederland: Groningen, Friesland, Drenthe (pp. 167 223). Utrecht: Uitgeverij Matrijs (Utrecht).
 9. 2009
 10. Smit, F. R. H. (2009). Het nieuwe academiegebouw. In J. Oosterheert (Ed.), In vol ornaat: vier eeuwen Groningse senaatsgalerij (pp. 65-73). [Eelde]: Universiteitsmuseum Groningen.
 11. Smit, F. R. H. (2009). 1714. Geen eeuwfeest. In G. Termeer (Ed.), Magazine 395: Grepen uit een rijke geschiedenis (pp. 22-23). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
 12. 2007
 13. Smit, F. (2007). De Groninger Academiebrand van 1906. In T. Monquil-Broersen (Ed.), Universitaire collecties in Nederland: Nieuw licht op het academisch erfgoed (pp. 85). Zwolle.
 14. 2006
 15. Smit, F. R. H., & Koops, W. R. H. (2006). De Groninger Academiebrand: 30 augustus 1906. (E. H. Waterbolk-reeks; Vol. 2). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
 16. 2005
 17. Boekholt, P. T. F. M., Botke, Y., Kosmann-Putto, J. ., van der Ploeg, C. P. J., & Smit, F. R. H. (Eds.) (2005). Groninger Historische Reeks (Vol 31-41). Assen: Van Gorcum.
 18. 2004
 19. Smit, F. R. H. (2004). Instellingen van de universiteit in de regio. In M. G. J. Duijvendak, & P. Kooij (Eds.), RUG en regio. Balans van een buitengewone band: Rijksuniversiteit Groningen en Noord-Nederland (pp. 229-249). (Studies over de geschiedenis van de Groningse Universiteit). [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen.
 20. 2003
 21. Smit, F. R. H. (2003). Buitenlandse studenten te Groningen1614-1815. In A. H. Huussen (Ed.), Onderwijs en onderzoek: studie en wetenschap aan de academie van Groningen in de 17e en 18e eeuw (pp. 261-283). (Studies over de geschiedenis van de Groningse Universiteit; Vol. 1). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 22. 2001
 23. Smit, F. R. H. (2001). Een schathuis voor het Academisch Erfgoed Groningen. Groningen: Universiteitsmuseum Groningen.
 24. Smit, F. R. H. (2001). Een schets van 200 jaar Koninklijk Natuurkundig Genootschap. In A. Blauw (Ed.), Een spiegel der wetenschap: 200 jaar Konininklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen (pp. 9-34). Bedum: Profiel.
 25. Bierling, A., Gritter, G., Janssen, W., Smit, F. R. H., Speekman, J., Tuinsma, R., ... Veltmaat, A., (TRANS.) (2001). Excellence in focus: images of the University of Groningen : [from universe to university ...]. Groningen: Department of University Relations, University of Groningen.
 26. Smit, F. R. H. (2001). University of Groningen. In Alligators and astrolabes: treasures of university collections in Europe (pp. 31-35). Halle: Printed by Druckwerk.
 27. 1999
 28. 1997
 29. 1996
 30. Smit, F. R. H. ., Hekker, B. C. J., & Boer, G. D. (1996). Johan Dijkstra en de Groninger Universiteit: kunst van studenten en hun meester, 1926-1961. Groningen: Universiteitsmuseum Groningen.
 31. 1995
 32. Waterbolk, E. H., Bergsma, W. (Ed.), Jensma, G. T. (Ed.), Smit, F. R. H. (Ed.), & Westra, F. (Ed.) (1995). Omtrekkende bewegingen: opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn tachtigste verjaardag. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 33. 1994
 34. Smit, F. R. H. (1994). Francisco Verdugo, de Spaanse stadhouder van Groningen. In P. Brood (Ed.), Van beeldenstorm tot Reductie van Groningen (pp. 103-116, 195-196). Groningen: Stichting Reductie van Groningen, REGIO-PRojekt.
 35. Smit, F. R. H. (1994). Groningen 1614. In J. M. M. Hermans, & M. Nelissen (Eds.), Charters of foundation and early documents of the universities of the Coimbra Group (pp. 54-55). Groningen: Coimbra Group.
 36. Smit, F. R. H. (Ed.), Waterbolk, E. H. (Ed.), Westra, F. (Ed.), & Schoonbeeg, P., (TRANS.) (1994). Ubbo Emmius: Willem Lodewijk, graaf van Nassau (1560-1620) stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 37. 1993
 38. 1992
 39. Groot, J. D., & Smit, F. (1992). De uitgeverijen J.B. Wolters, P. Noordhoff en Wolters-Noordhoff. Groningen: Stichting Monument en Materiaal.
 40. Smit, F. (1992). Het donderkerkje. Stad & Lande, 1(1), 12-13.
 41. 1990
 42. Smit, F. R. H. (1990). De Senaatscommissie 1914 en de voorbereiding van het derde eeuwfeest der Groningse universiteit. In L. J. Engels (Ed.), Bibliotheek, wetenschap en cultuur: opstellen aangeboden aan mr. W.R.H. Koops bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Groningen (pp. 539-556). Groningen: Universiteitsbibliotheek.
 43. Koops, W. R. H., & Smit, F. R. H. (1990). Opstellen rond de Groningse universiteit. Groningen: Universiteitsmuseum & Universiteitsbibliotheek.
 44. 1989
 45. Smit, F. R. H. (1989). De Groningse universiteit 1614-1989. In J. Kingma, & W. R. H. Koops (Eds.), Universitair leven in Groningen 1614-1989: professoren en studenten, boek en uitgeverij (pp. 13-35). Groningen: Universiteitsmuseum & Universiteitsbibliotheek.
 46. Smit, F. R. H. (1989). De Hogeschool in de negentiende eeuw: tussen oud en nieuw. In G. A. van Gemert (Ed.), 'Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken': Groningse geleerden 1614-1989 (pp. 101-109). Hilversum: Uitgeverij Verloren.
 47. Emmius, U., Schoonbeeg, P., (TRANS.), Smit, F. R. H. (Ed.), Waterbolk, E. H., & Westra, F. (Ed.) (1989). Friesland tussen Eems en Lauwers en de stad Groningen. (Herz. en verm. uitg. ed.) Groningen: Holmsterland/SKF.
 48. Kingma, J., Koops, W. R. H., & Smit, F. R. H. (Eds.) (1989). Universitair leven in Groningen 1614-1989: professoren en studenten, boek en uitgeverij. Groningen: Universiteitsmuseum & Universiteitsbibliotheek.
 49. 1987
 50. Smit, F. R. H., & Universiteitsmuseum (Groningen) (1987). Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman en de Groningse Universiteit: "nec pluribus impar". Groningen: Universiteitsmuseum Groningen.
Previous 1 2 Next

ID: 144610