Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us drs. F.R.H. (Franck) Smit

Publications

Elmer Sterken Berichten 2011-2019: Uitgave verschenen ter gelegenheid van het afscheid van Elmer Sterken als rector van de Rijksuniversiteit Groningen (2011-2019)

Gaswinning, aardbevingen en wat nu?: Symposium van het Groninger Universiteitsfonds ter gelegenheid van de uitreiking van de Ubbo Emmius-penning aan Annemarie Heite, 15 november 2018

Passion and Performance: Liber Amicorum Sibrand Poppema

Onvoltooid tegenwoordig. De Gerrit van Houten Prijs 2016

Dromen over Groningen 2050: Vriendenboek Max van den Berg

For Infinity: Celebrating 400 years University of Groningen = Viering 400 jaar Rijksuniversiteit Groningen

Friesland

1714. Geen eeuwfeest

Het nieuwe academiegebouw

De Groninger Academiebrand van 1906

Read more