Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. F. (Femke) Niekerk

Publications

De duurzame stad is vaak niet kindvriendelijk. Dilemma's voor kindvriendelijke ruimtelijke planning

Impact assessment and management of infrastructure projects: From risk source to risk control

Impact assessment and management of infrastructure projects: from risk to risk control

Van niets doen naar iets doen: een toekomst voor een programmatische benadering van infrastructuurplanning?

Hoofdstuk 2B Milieueffectrapportage

Het effect gerapporteerd. De gebruikswaarde van effectrapportages voor de planning van verkeersinfrastructuur

Inact assessment for infrastructure planning: some Dutch dilemmas

Consensusvorming en effectenanalyses bij de prioriteitsstelling van hoofdinfrastructuur: synthese en aanzet tot discussie

Effectrapportages in de Nederlandse planningspraktijk

De ruimtelijke inpassing van lokaal ongewenste activiteiten

Read more

Press/media

Interview met Femke Niekerk. 'Een overkoepelende visie op de kindvriendelijke stad ontbreekt'

Moet Groningen de fietser verleiden om de benenwagen te nemen?

Fietsers, auto's en voetgangers in één gebied: werkt dat wel?