prof. mr. dr. F.M.J. (Frank) Verstijlen

Professor of private law

prof. mr. dr. F.M.J. (Frank) Verstijlen
Telephone:
+31 50 36 35773 (+31503635773)
Mobiel:
E-mail:
f.m.j.verstijlen rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2007
 2. Verstijlen, F. M. J., & Tjong Tjin Tai, T. F. E. (2007). Kroniek van het vermogensrecht. Nederlands Juristenblad, p. 2171 - 2180.
 3. 2006
 4. Verstijlen, F. M. J. (2006). De betrekkelijke continuiteit van het contract binnen faillissement. In W. J. M. van Andel (Ed.), Materieel faillissementsrecht: de Peeters/Gatzen-vordering en de overeenkomst binnen faillissement, Preadviezen 2006, uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht (pp. 74). Deventer: Kluwer.
 5. Verstijlen, F. M. J., Vriesendorp, R. D., & van Dijck, G. (2006). Evaluatie Garantstellingsregeling curatoren 1999-2005. Den Haag: Boom.
 6. Verstijlen, F. M. J. (2006). General Aspects of Transfer and Creation of Property Rights including Security Rights. In U. Drobnig, H. J. Snijders, & E. J. Zippro (Eds.), Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market? (pp. 19). Munchen: Sellier, European Law Publishers.
 7. Verstijlen, F. M. J. (2006). Het internationale eigendomsvoorbehoud. In M. H. Wissink, & T. H. M. van Wechem (Eds.), Betalingsachterstanden bij handelstransacties (pp. 20). Den Haag: Boom.
 8. Verstijlen, F. M. J., & Tjong Tjin Tai, T. F. E. (2006). Kroniek van het vermogensrecht. Nederlands Juristenblad, p. 1733 - 1742.
 9. 2005
 10. Verstijlen, F. M. J., (2005). Geen beslag op kredietruimte, RvdW 2005, 123, Oct 29, 2004. (Tijdschrift voor Insolventierecht.; Vol. 2005).
 11. Verstijlen, F. M. J., (2005). 2005, 109, (), No. 109, Sep 16, 2005. (Jurisprudentie Aansprakelijkheid; Vol. 2005, No. nr. 109).
 12. 2004
 13. Verstijlen, F. M. J. (2004). Vergissingen in het goederenrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 14. 2003
 15. 2002
 16. Verstijlen, F. M. J. (2002). Oneigenlijke vermenging tussen art. 3:109/119 BW en 150 Rv. In C. J. H. Jansen, N. E. D. Faber, S. C. J. J. Kortmann, & G. Solinge, van (Eds.), Onderneming en 10 jaar nieuw Burgerlijk Recht (pp. 457 - 478). Deventer: Kluwer.
 17. 2001
 18. Verstijlen, F. M. J. (2001). Goodwill in het zekerhedenrecht. In A. I. M. van Mierlo, S. C. J. J. Kortmann, J. C. van Apeldoorn, S. H. de Ranitz, & R. D. Vriesendorp (Eds.), Onzekere zekerheid (pp. 249 - 266). Deventer: Kluwer.
 19. Verstijlen, F. M. J., & Struycken, T. H. D. (2001). Insolventierecht. Nijmegen: Ars Aequi.
Previous 1 2 3 4 5 Next

ID: 217001