prof. mr. dr. F.M.J. (Frank) Verstijlen

Professor of private law

prof. mr. dr. F.M.J. (Frank) Verstijlen
Telephone:
+31 50 36 35773 (+31503635773)
Mobiel:
E-mail:
f.m.j.verstijlen rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2014
 2. Verstijlen, F., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2013:1910: NJ 2014/88, No. ECLI:NL:HR:2013:1910, 3 p., Dec 13, 2013. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2014, No. 9).
 3. Verstijlen, F., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2013:2051, ECLI:NL:HR:2013:2076: NJ 2014/151-152, No. ECLI:NL:HR:2013:2051, ECLI:NL:HR:2013:2076, 3 p., Dec 20, 2014. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2014, No. 14).
 4. Verstijlen, F., (2014). Case note: ECLI:NL:HR:2014:319: NJ 2014/264, No. ECLI:NL:HR:2014:319, 3 p., Feb 14, 2014. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2014, No. 25).
 5. Verstijlen, F., & van Sint Truiden, M. P. (2014). Commentaar op art. 108-137g Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 205-236). Deventer: Kluwer.
 6. Verstijlen, F. (2014). Commentaar op art. 20-22 Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 57-65). Deventer: Kluwer.
 7. van Sint Truiden, M. P., & Verstijlen, F. (2014). Commentaar op art. 22a Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 65-68). Deventer: Kluwer.
 8. Verstijlen, F. (2014). Commentaar op art. 23-31 Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 69-87). Kluwer.
 9. Verstijlen, F., & Wissink, A. A. J. (2014). Commentaar op art. 40 Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 104-106). Deventer: Kluwer.
 10. Verstijlen, F. (2014). Commentaar op art. 41-55 Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 106-129). Deventer: Kluwer.
 11. Verstijlen, F., & van Sint Truiden, M. P. (2014). Commentaar op art. 56 Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 129-130). Deventer: Kluwer.
 12. Verstijlen, F. (2014). Commentaar op art. 64-107 Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 163-205). Deventer: Kluwer.
 13. Verstijlen, F. (2014). Goederenrecht 2.0? Over de plaats van software in het goederenrecht in het licht van UsedSoft. In E. Koops, H. B. Krans, E. D. C. Neppelenbroek, & A. J. Verheij (Eds.), Digitaal privaatrecht (pp. 135-149). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 14. Verstijlen, F., & van Sint Truiden, M. P. (2014). Inleidende opmerkingen. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 1-5). Kluwer.
 15. Verstijlen, F., (2014). Noot onder HR 10 oktober 2014, NJ 2014/470, No. ECLI:NL:HR:2014:2935, 3 p., Oct 10, 2014.
 16. Verstijlen, F., (2014). Noot onder HR 11 juli 2014, NJ 2014/407, No. ECLI:NL:HR:2014:1681, 3 p., Jul 11, 2014.
 17. Verstijlen, F., (2014). Noot onder HR 13 juni 2014, NJ 2014/416, No. ECLI:NL:HR:2014:1404, 2 p., Jun 13, 2014.
 18. Verstijlen, F. (2014). Reorganisatie van ondernemingen en pre-pack. In Wet continuïteit ondernemingen (delen I en II) en het bestuursverbod: Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' 2014 (pp. 13-65). Paris.
 19. Verstijlen, F., & van Sint Truiden, M. P. (2014). Voorwoord. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. V-VI). Deventer: Kluwer.
 20. Verstijlen, F. (2014). Wie zwijgt, deelt mee: Over de positie van de stil pandhouder in collisie met een beslaglegger of de faillissementscurator. In F-J. Beekhoven van den Boezem, G. Bergervoet, & F. Verstijlen (Eds.), Groninger zekerheid: liber amicorum Wim Reehuis (pp. 431-441). Deventer: Kluwer.
 21. 2013
 22. Verstijlen, F. M. J. (2013). Commentaar op artikel 3:91-92 BW. In J. Hijma (Ed.), Groene Serie Vermogensrecht (Vol. suppl. 124). Kluwer.
 23. Verstijlen, F. M. J. (2013). Akkoord met het dwangakkoord? Over de verhouding tussen de gedwongen schuldregeling van art. 287a Fw. en het 'gerechtelijk (dwang)akkoord'. In O. O. Cherednychenko, C. E. C. Jansen, A. R. Neerhof, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt (pp. 211-226). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 24. Verstijlen, F. M. J. (2013). Algemene bepalingen pand en hypotheek. (4 ed.) (Monografieën BW. B-serie; Vol. 11). Deventer: Kluwer.
 25. Verstijlen, F., (2013). Case note: ECLI:NL:HR:2013:BY6108: NJ 2013/291, No. ECLI:NL:HR:2013:BY6108, 3 p., Apr 19, 2013. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2013, No. 23/24).
 26. Verstijlen, F., (2013). Case note: ECLI:NL:HR:2013:BZ1411: NJ 2013/305, No. ECLI:NL:HR:2013:BZ1411, 2 p., Mar 29, 2013. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2013, No. 25).
 27. Verstijlen, F. M. J., (2013). Case note: ECLI:NL:HR:2013:BZ56: NJ 2013/421, No. ECLI:NL:HR:2013:BZ56, Jun 14, 2013. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2013, No. 40).
 28. Verstijlen, F. M. J., (2013). Case note: ECLI:NL:RBZUT:2012:BX811: NJ 2013/77, No. ECLI:NL:RBZUT:2012:BX811, Aug 31, 2012. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2013, No. 7).
 29. Verstijlen, F. M. J., (2013). Case note 2013 (156), No. NJ 2013/156, Jan 02, 2013. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2013).
 30. Verstijlen, F. M. J. (2013). Commentaar op artikel 138-172a Faillissementswet. In R. Verdaas (Ed.), Groene Serie Faillissementswet (Vol. suppl. 83). Kluwer.
 31. 2012
 32. Verstijlen, F. M. J., (2012). Case note 2012 (212), Apr 15, 2011. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2012).
 33. Verstijlen, F. M. J., (2012). Case note 2012 (227), Jun 17, 2011. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2012).
 34. Verstijlen, F. M. J., (2012). Case note 2012 (261), Feb 03, 2012. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2012).
 35. Verstijlen, F. M. J., (2012). Case note 2012 (312), Sep 09, 2011. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2012).
 36. Verstijlen, F. M. J., (2012). Case note 2012 (376), Sep 23, 2011. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2012).
 37. Verstijlen, F. M. J., (2012). Case note 2012 (495), Oct 28, 2011. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2012).
 38. Verstijlen, F. M. J., (2012). Case note 2012 (515), Dec 16, 2011. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2012).
 39. Verstijlen, F. M. J., (2012). Case note 2012 (605), Feb 17, 2012. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2012).
 40. Verstijlen, F. M. J., (2012). Case note 2012 (636), Feb 24, 2012. (Nederlandse Jurisprudentie; Vol. 2012).
 41. Verstijlen, F. M. J. (2012). Commentaar bij art. 20-22. In Tekst & Commentaar Insolventierecht (pp. 50-57)
 42. Verstijlen, F. M. J. (2012). Commentaar bij art. 23-32. In Tekst & Commentaar Insolventierecht (pp. 60-77)
 43. Verstijlen, F. M. J. (2012). Commentaar bij art. 40-55. In Tekst & Commentaar Insolventierecht (pp. 95-119)

ID: 217001