prof. mr. dr. F.M.J. (Frank) Verstijlen

Professor of private law

prof. mr. dr. F.M.J. (Frank) Verstijlen
Telephone:
+31 50 36 35773 (+31503635773)
Mobiel:
E-mail:
f.m.j.verstijlen rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2014
 2. Verstijlen, F. (2014). Commentaar op art. 64-107 Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 163-205). Deventer: Kluwer.
 3. Verstijlen, F. (2014). Goederenrecht 2.0? Over de plaats van software in het goederenrecht in het licht van UsedSoft. In E. Koops, H. B. Krans, E. D. C. Neppelenbroek, & A. J. Verheij (Eds.), Digitaal privaatrecht (pp. 135-149). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 4. Verstijlen, F., & van Sint Truiden, M. P. (2014). Inleidende opmerkingen. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 1-5). Kluwer.
 5. Verstijlen, F. (2014). Reorganisatie van ondernemingen en pre-pack. In Wet continuïteit ondernemingen (delen I en II) en het bestuursverbod: Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht' 2014 (pp. 13-65). Paris.
 6. Verstijlen, F., & van Sint Truiden, M. P. (2014). Voorwoord. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. V-VI). Deventer: Kluwer.
 7. Verstijlen, F. (2014). Wie zwijgt, deelt mee: Over de positie van de stil pandhouder in collisie met een beslaglegger of de faillissementscurator. In F-J. Beekhoven van den Boezem, G. Bergervoet, & F. Verstijlen (Eds.), Groninger zekerheid: liber amicorum Wim Reehuis (pp. 431-441). Deventer: Kluwer.
 8. 2013
 9. Verstijlen, F. M. J. (2013). Commentaar op artikel 3:91-92 BW. In J. Hijma (Ed.), Groene Serie Vermogensrecht (Vol. suppl. 124). Kluwer.
 10. Verstijlen, F. M. J. (2013). Akkoord met het dwangakkoord? Over de verhouding tussen de gedwongen schuldregeling van art. 287a Fw. en het 'gerechtelijk (dwang)akkoord'. In O. O. Cherednychenko, C. E. C. Jansen, A. R. Neerhof, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Het publieke van het privaatrecht: hoe regulering van publieke belangen het privaatrecht beïnvloedt (pp. 211-226). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 11. Verstijlen, F. M. J. (2013). Commentaar op artikel 138-172a Faillissementswet. In R. Verdaas (Ed.), Groene Serie Faillissementswet (Vol. suppl. 83). Kluwer.
 12. 2012
 13. Verstijlen, F. M. J. (2012). Commentaar bij art. 20-22. In Tekst & Commentaar Insolventierecht (pp. 50-57)
 14. Verstijlen, F. M. J. (2012). Commentaar bij art. 23-32. In Tekst & Commentaar Insolventierecht (pp. 60-77)
 15. Verstijlen, F. M. J. (2012). Commentaar bij art. 40-55. In Tekst & Commentaar Insolventierecht (pp. 95-119)
 16. Verstijlen, F. M. J., & Elskamp, F. (2012). Commentaar bij art. 64-107. In Tekst & Commentaar Insolventierecht (pp. 152-190)
 17. Verstijlen, F. M. J. (2012). Inleidende opmerkingen bij de tweede afdeling van titel I. In Tekst & Commentaar Insolventierecht (pp. 49-50)
 18. Verstijlen, F. M. J., & van Sint Truiden, M. P. (2012). Inleiding. In Tekst & Commentaar Insolventierecht (pp. 1-3)
 19. Verstijlen, F. M. J., & van Sint Truiden, M. P. (2012). Voorwoord. In Tekst & Commentaar Insolventierecht (pp. V-VI)
 20. 2011
 21. Verstijlen, F. M. J. (2011). Dealing with damages in insolvency. In J. van Boom, & J. Steele (Eds.), Mass Justice, Challenges of Representation and Distribution (pp. 191 - 207)
 22. Verstijlen, F. M. J. (2011). Eigendom van delfstoffen en in de ondergrond opgeslagen stoffen. In J. P. van Loon, H. D. Ploeger, J. W. Bitter, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Energie en Eigendom, Preadvies Ned. Ver. v. Energierecht (pp. 1 - 29). Antwerpen: Intersentia, International Law Series.
 23. Verstijlen, F. M. J. (2011). Eigendom van delfstoffen en in de ondergrond opgeslagen stoffen, Reactie (op interventies van mr. E.P. Nas, mr. U.W. Joustra, prof.mr.ir. B.G. Taverne, mr. M.W.F. Oosterhuis en mr. M.H.S. Berghuijs). In F. M. J. Verstijlen, J. P. van Loon, H. D. Ploeger, & J. W. Bitter (Eds.), Energie en Eigendom (pp. 135 - 137). Antwerpen: Intersentia, International Law Series.
 24. Verstijlen, F. M. J. (2011). Inleiding bij deel 1 van het Preadvies Nederlandse Vereniging voor Energierecht (Energie en Eigendom). In F. M. J. Verstijlen, J. P. van Loon, H. D. Ploeger, & J. W. Bitter (Eds.), Energie en Eigendom (pp. 123 - 129). Antwerpen: Intersentia, International Law Series.
 25. 2010
 26. Verstijlen, F. M. J., & van Sint Truiden, M. P. (2010). Voorwoord, inleidende opmerkingen, art. 20-22, art. 23-32, art. 40-55. In Tekst & commentaar Insolventierecht (7e druk). Deventer: Kluwer.
 27. 2009
 28. Verstijlen, F. M. J. (2009). Bouwen aan het pandrecht. In G. T. de Jong, L. M. Klap-de Nooijer, H. B. Krans, & F. T. Oldenhuis (Eds.), Markante Analyses (pp. 187 - 201). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 29. 2008
 30. Verstijlen, F. M. J., & Elskamp, F. (2008). Commentaar op art. 20-21. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht (pp. 44-49). Deventer: Kluwer.
 31. Verstijlen, F. M. J., & Elskamp, F. (2008). Commentaar op art. 23-32. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht (pp. 52-65). (6e druk). Deventer: Kluwer.
 32. Verstijlen, F. M. J., & Elskamp, F. (2008). Commentaar op art. 40-52. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht (pp. 78-94). (6e druk). Deventer: Kluwer.
 33. Verstijlen, F. M. J., & Wessels, B. (2008). Commentaar op art. 53-55. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht (pp. 94-97). (6e druk). Deventer: Kluwer.
 34. Verstijlen, F. M. J. (2008). De spookprocedure van de boedelinsolventie. In N. E. D. Faber, J. J. van Hees, S. C. J. J. Kortmann, N. S. G. J. Vermunt, & C. A. M. Domingus-Schwencke (Eds.), De bewindvoerder, een octopus (pp. 559-574). Deventer: Kluwer.
 35. Verstijlen, F. M. J. (2008). Het insolventieakkoord. In J. A. van de Hel, M. C. A. van den Nieuwenhuijzen, & J. H. Verdonschot (Eds.), Het Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd (pp. 129 - 149). Nijmegen: Ars Aequi.
 36. Verstijlen, F. M. J., Wessels, B., & van Sint Truiden, M. P. (2008). Inleidende opmerkingen. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht (pp. 1-3). (6e druk). Deventer: Kluwer.
 37. Verstijlen, F. M. J., Wessels, B., & van Sint Truiden, M. P. (2008). Voorwoord. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht (pp. V-VI). (6e druk). Deventer: Kluwer.
 38. 2006
 39. Verstijlen, F. M. J. (2006). De betrekkelijke continuiteit van het contract binnen faillissement. In W. J. M. van Andel (Ed.), Materieel faillissementsrecht: de Peeters/Gatzen-vordering en de overeenkomst binnen faillissement, Preadviezen 2006, uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht (pp. 74). Deventer: Kluwer.
 40. Verstijlen, F. M. J. (2006). General Aspects of Transfer and Creation of Property Rights including Security Rights. In U. Drobnig, H. J. Snijders, & E. J. Zippro (Eds.), Divergences of Property Law, an Obstacle to the Internal Market? (pp. 19). Munchen: Sellier, European Law Publishers.
 41. Verstijlen, F. M. J. (2006). Het internationale eigendomsvoorbehoud. In M. H. Wissink, & T. H. M. van Wechem (Eds.), Betalingsachterstanden bij handelstransacties (pp. 20). Den Haag: Boom.
 42. 2005
 43. 2002
 44. Verstijlen, F. M. J. (2002). Oneigenlijke vermenging tussen art. 3:109/119 BW en 150 Rv. In C. J. H. Jansen, N. E. D. Faber, S. C. J. J. Kortmann, & G. Solinge, van (Eds.), Onderneming en 10 jaar nieuw Burgerlijk Recht (pp. 457 - 478). Deventer: Kluwer.
 45. 2001
 46. Verstijlen, F. M. J. (2001). Goodwill in het zekerhedenrecht. In A. I. M. van Mierlo, S. C. J. J. Kortmann, J. C. van Apeldoorn, S. H. de Ranitz, & R. D. Vriesendorp (Eds.), Onzekere zekerheid (pp. 249 - 266). Deventer: Kluwer.
Previous 1 2 Next

ID: 217001