prof. mr. dr. F.M.J. (Frank) Verstijlen

Professor of private law

prof. mr. dr. F.M.J. (Frank) Verstijlen
Telephone:
+31 50 36 35773 (+31503635773)
Mobiel:
E-mail:
f.m.j.verstijlen rug.nl

Research

Postal address:
United Kingdom
 1. 2019
 2. Verstijlen, F. M. J. (2019). Commentaar op art. 20-32 Fw. met inleidende opmerkingen. In J. L. M. Groenewegen, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: de tekst van de Faillissementswet en de Insolventieverordening (herschikking) voorzien van commentaar (11 ed., pp. 85-120). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 3. Verstijlen, F. M. J. (2019). Commentaar op art. 25-29, art. 67-69 (online bijwerking). In J. L. M. Groenewegen, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: de tekst van de Faillissementswet en de Insolventieverordening (herschikking) voorzien van commentaar (Tekst & Commentaar). Wolters Kluwer.
 4. Verstijlen, F. M. J. (2019). Het juridisch eendkonijn. In W. van Veen, & A. Verdam (Eds.), JB: opstellen aangeboden aan prof. mr. Jan Bernd Huizink ter gelegenheid van zijn emeritaat als hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 29 november 2019 (pp. 569-581). (ZIFO-reeks; Vol. 29). Deventer: Wolters Kluwer.
 5. Verstijlen, F. M. J., & van Sint Truiden, M. P. (2019). Inleidende opmerkingen. In J. L. M. Groenewegen, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: de tekst van de Faillissementswet en de Insolventieverordening (herschikking) voorzien van commentaar (11 ed., pp. 3-6). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 6. Verstijlen, F. M. J. (2019). Insolvabilité - Guide du créancier européen. In Prévention des difficultés et procédures collectives (Dictionnaire Permanent, hors-série 2019 - Difficultés des entreprises; Vol. 2019). Editions Législatives.
 7. Karapetian, A., & Verstijlen, F. M. J. (2019). Strategic Asset Partitioning under Dutch Law. In The 800-pound gorilla: Limits to Group Structures and Asset Partitioning in Insolvency (pp. 57-74). (Preadviezen / Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht - NVRII; Vol. 2018). Eleven International Publishing.
 8. Verstijlen, F. M. J. (2019). Verhaalsrecht op goederen: Boek 3, titel 11 Burgerlijk Wetboek (art. 3:276-295). In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek (13 ed., pp. 2361-2386). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 9. Verstijlen, F. M. J. (2019). Verhaalsrecht op goederen: Boek 3, titel 11 Burgerlijk Wetboek (art. 3:276-295). In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, W. L. Valk, & M. H. Wissink (Eds.), Vermogensrecht (10 ed., pp. 305-330). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 10. Verstijlen, F. M. J. (2019). Voorwoord. In J. L. M. Groenewegen, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: de tekst van de Faillissementswet en de Insolventieverordening (herschikking) voorzien van commentaar (11 ed., pp. V-VI). (Tekst & Commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
 11. 2017
 12. Verstijlen, F. M. J. (2017). Commentaar op art. 217 Fw. In R. Verdaas (Ed.), Groene Serie Faillissementswet (online) Wolters Kluwer.
 13. Verstijlen, F. M. J. (2017). Commentaar op art. 215-216 Fw. In R. Verdaas (Ed.), Groene Serie Faillissementswet (online) Wolters Kluwer.
 14. Verstijlen, F. M. J. (2017). Commentaar op art. 69 t/m 73a Fw. In R. Verdaas (Ed.), Groene Serie Faillissementswet (online) Wolters Kluwer.
 15. Verstijlen, F. M. J. (2017). Bestuurdersaansprakelijkheid na Hezemans Air. In J. B. Huizink, & A. F. Verdam (Eds.), Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW en art. 6:162 BW (Vol. 22, pp. 21-29). (ZIFO-reeks). Deventer: Wolters Kluwer.
 16. Verstijlen, F. M. J. (2017). Commentaar op art. 105, 106, 117, 122, 122a Fw. In F. M. J. Verstijlen (Ed.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar Wolters Kluwer.
 17. Verstijlen, F. M. J. (2017). Commentaar op art. 105a en 105b Fw. In F. M. J. Verstijlen (Ed.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer.
 18. Verstijlen, F. M. J. (2017). Commentaar op art. 20, 21, 64 en 68 Fw. In F. M. J. Verstijlen (Ed.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer.
 19. Verstijlen, F. M. J. (2017). Commentaar op art. 27, 66-69, 71, 72, 73a Fw. In F. M. J. Verstijlen (Ed.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer.
 20. Verstijlen, F. M. J. (2017). Commentaar op art. 66, 122 en 122a Fw. In F. M. J. Verstijlen (Ed.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer.
 21. Verstijlen, F. M. J. (2017). Commentaar op art. 67, 69, 71, 72, 73a, 105, 106, 117 Fw. In F. M. J. Verstijlen (Ed.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer.
 22. Verstijlen, F. M. J. (2017). Flankerende voorzieningen in de Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement. In Het dwangakkoord buiten faillissement: Beschouwingen over het Voorontwerp Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement (pp. 97-131). (Preadvies van de Vereeniging 'Handelsrecht'). Zutphen: Paris.
 23. Verstijlen, F. M. J. (2017). Het retentierecht en de registers. In F. van de Pol, T. Beumers, C. de Kluiver, M. Overheul, & L. Trapman (Eds.), Vijftig weeffouten in het BW: Een ode aan het Burgerlijk Wetboek, ter ere van zijn 25-jarig bestaan (pp. 129-139). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 24. Verstijlen, F. M. J. (2017). Kortmann, de curator en de corporatie. In C. D. J. Bulten, M. P. Nieuwe Weme, & N. S. G. J. Vermunt (Eds.), Vertrouwen in het ondernemingsrecht en het financiële recht: Liber amicorum prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (pp. 355-367). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut). Deventer: Wolters Kluwer.
 25. 2016
 26. Verstijlen, F. M. J. (2016). Commentaar op art. 64-67 Fw. In R. Verdaas (Ed.), Groene Serie Faillissementswet (Vol. Supplement 93). Wolters Kluwer.
 27. Verstijlen, F. M. J. (2016). Commentaar op art. 20-32 Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (10 ed., pp. 65-101). Deventer: Wolters Kluwer.
 28. Verstijlen, F. M. J. (2016). Commentaar op art. 41-56 Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (10 ed., pp. 122-148). Deventer: Wolters Kluwer.
 29. Verstijlen, F. M. J. (2016). Commentaar op art. 64-137g Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (10 ed., pp. 184-269). Deventer: Wolters Kluwer.
 30. Verstijlen, F. M. J. (2016). Commentaar op art. 68-69 Fw. In R. Verdaas (Ed.), Groene Serie Faillissementswet Wolters Kluwer.
 31. Verheul, E. F., & Verstijlen, F. (2016). Eigendom van roerende zaken, met name originaire wijzen van eigendomsverkrijging (titels 1 en 2): Een pleidooi voor meer continuïteit in het goederenrecht. In L. C. A. Verstappen (Ed.), Boek 5 BW van de toekomst: Over vernieuwingen in het zakenrecht (pp. 65-144). (KNB Preadviezen; Vol. 2016). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 32. Verstijlen, F. M. J., & van Sint Truiden, M. P. (2016). Inleidende opmerkingen. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (10 ed., pp. 3-7). Deventer: Wolters Kluwer.
 33. Verstijlen, F. M. J., & van Sint Truiden, M. P. (2016). Voorwoord. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (10 ed., pp. V-VII). Deventer: Wolters Kluwer.
 34. 2015
 35. Verstijlen, F. (2015). Commentaar op art. 3:91-92 BW. In J. Hijma (Ed.), Groene Serie Vermogensrecht (Vol. supp. 141). Wolters Kluwer.
 36. Verstijlen, F. (2015). Bestuurdersaansprakelijkheid in het gemene recht: De spagaat tussen Boek 2 en Boek 6. In M. Holtzer, F. Leijten, & D. J. Oranje (Eds.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015 (pp. 323-349). (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut; No. 128). Deventer: Wolters Kluwer.
 37. Verstijlen, F., Oosterveen, W. J. G., & Frenk, N. (2015). Commentaar bij titel 3.10 BW. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, W. L. Valk, & M. H. Wissink (Eds.), Tekst & Commentaar Vermogensrecht (8 ed., pp. 305-329). Deventer: Wolters Kluwer.
 38. Verstijlen, F. (2015). Commentaar bij titel 3.10 BW. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek (11 ed., pp. 2271-2295). Deventer: Wolters Kluwer.
 39. Verstijlen, F. (2015). Commentaar op art. 143-172a en art. 256-281 Fw. In R. Verdaas (Ed.), Groene Serie Faillissementswet (Vol. Supplement 88). Wolters Kluwer.
 40. Brandsma, F., Kolkman, W., Krans, H., Verheij, A., Verstappen, L., & Verstijlen, F. (2015). Conclusies. In F. Brandsma, W. D. Kolkman, H. B. Krans, A. J. Verheij, L. C. A. Verstappen, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Hanteerbaar Privaatrecht (pp. 9-21). (Groningen Centre for Law and Governance). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 41. Knot, J. G., & Verstijlen, F. (2015). Duitsland. In F. J. L. Kaptein, J. G. Knot, R. Koolhoven, D. F. Kopalit, E. F. Verheul, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Het internationale eigendomsvoorbehoud (pp. 73-102). (Recht en Praktijk. Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht; No. CA13). Deventer: Kluwer.
 42. Karapetian, A., Hummelen, J., Kaptein, F., Kinderman, J., Koolhoven, R., Kopalit, D., ... Verstijlen, F. (2015). Hanteerbaarheid in het goederenrecht. In F. Brandsma, W. D. Kolkman, H. B. Krans, A. J. Verheij, L. C. A. Verstappen, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Hanteerbaar privaatrecht (pp. 55-82). (GCL-reeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 43. Knot, J. G., & Verstijlen, F. (2015). Het internationale eigendomsvoorbehoud in Nederland. In F. J. L. Kaptein, J. G. Knot, R. Koolhoven, D. F. Kopalit, E. F. Verheul, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Het internationale eigendomsvoorbehoud (pp. 1-30). (Recht en Praktijk. Contracten- en Aansprakelijkheidsrecht; No. CA13). Deventer: Kluwer.
 44. Brandsma, F., Kolkman, W., Krans, H., Verheij, A., Verstappen, L., & Verstijlen, F. (2015). Inleiding. In F. Brandsma, W. D. Kolkman, H. B. Krans, A. J. Verheij, L. C. A. Verstappen, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Hanteerbaar Privaatrecht (pp. 9-21). (Groningen Centre for Law and Governance). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 45. 2014
 46. Verstijlen, F. (2014). Commentaar op art. 138-142 en art. 252-255 Fw. In Groene Serie Faillissementswet (Vol. Suppl. 87). Kluwer.
 47. Verstijlen, F., & van Sint Truiden, M. P. (2014). Commentaar op art. 108-137g Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 205-236). Deventer: Kluwer.
 48. Verstijlen, F. (2014). Commentaar op art. 20-22 Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 57-65). Deventer: Kluwer.
 49. van Sint Truiden, M. P., & Verstijlen, F. (2014). Commentaar op art. 22a Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 65-68). Deventer: Kluwer.
 50. Verstijlen, F. (2014). Commentaar op art. 23-31 Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 69-87). Kluwer.
 51. Verstijlen, F., & Wissink, A. A. J. (2014). Commentaar op art. 40 Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 104-106). Deventer: Kluwer.
 52. Verstijlen, F. (2014). Commentaar op art. 41-55 Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 106-129). Deventer: Kluwer.
 53. Verstijlen, F., & van Sint Truiden, M. P. (2014). Commentaar op art. 56 Fw. In M. P. van Sint Truiden, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Insolventierecht: Tekst & Commentaar (9 ed., pp. 129-130). Deventer: Kluwer.
Previous 1 2 Next

ID: 217001