prof. mr. F. (Fatih) Ibili

Professor of Family Law

prof. mr. F. (Fatih) Ibili
E-mail:
f.ibili rug.nl

Research

 1. 2020
 2. Ibili, F. (2020). De 'nauwste band' in art. 26 lid 1 sub c van de Verordening Huwelijksvermogensstelsels. In F. Ibili, A. N. Labohm, & B. E. Reinhartz (Eds.), Van notariaat tot rechtspraak: Opstellen aangeboden aan prof. mr. A.H.N. Stollenwerck ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in het Gerechtshof Den Haag (pp. 45-49). (Ars Notariatus; Vol. 171). Deventer: Wolters Kluwer.
 3. Ibili, F., Bosters, M. W. F., & Lhoëst, B. F. P. (Eds.) (2020). Wetgeving internationaal privaatrecht 2020/2021. (Boom Juridische wettenbundels). Den Haag: Boom Juridisch.
 4. 2019
 5. Ibili, F., & Olland, A. C. (Eds.) (2019). Internationale kinderontvoering. (Recht en praktijk. Personen- en familierecht; Vol. PFR6). Deventer: Wolters Kluwer.
 6. Ibili, F., & Knot, J. G. (2019). Sdu Wettenverzameling Internationaal Privaatrecht (Personen- en familierecht). (2019 ed.) (Monografieën (echt)scheidingsrecht; Vol. 6A). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 7. 2018
 8. Ibili, F., Jongens-Lokin, P. A. M., Knot, J. G., & Freudenthal, M. (2018). (Echt)scheiding en internationaal privaatrecht. (6 ed.) (Monografieën (echt)scheidingsrecht ; Vol. 6). Sdu Uitgevers.
 9. Ibili, F., & Knot, J. G. (2018). Sdu Wettenverzameling Internationaal Privaatrecht (Personen- en familierecht). (2018 ed.) (Monografieën (echt)scheidingsrecht; Vol. 6A). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 10. 2017
 11. de Boer, T. M., & Ibili, F. (2017). Nederlands internationaal personen- en familierecht: Wegwijzer voor de rechtspraktijk. (2 ed.) (Serie Recht & Praktijk, Personen- en familierecht; No. 3). Deventer: Wolters Kluwer.
 12. Ibili, F. (2017). Artikelsgewijs commentaar De onrechtmatige daad in het internationaal privaatrecht. In C. Stolker (Ed.), Groene Serie Onrechtmatige daad Wolters Kluwer.
 13. 2016
 14. Vonken, A. P. M. J., Ibili, F., & Schols, F. W. J. M. (2016). Internationaal draagmoederschap. In Internationaal personen-, familie- en erfrecht (2 ed., pp. 337-354). (Mr. C. Assers Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht; Vol. II). Deventer: Wolters Kluwer.
 15. Ibili, F. (2016). Artikelsgewijs commentaar op Brussel Ibis-Verordening/EEX-Verordening II. In A. I. M. van Mierlo, & C. J. J. C. van Nispen (Eds.), Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering (7 ed.). Deventer: Wolters Kluwer.
 16. Ibili, F. (2016). Uitleg van testamenten in het IPR. In E. B. Rank-Berenschot , L. Strikwerda, L. Timmerman, & P. Vlas (Eds.), Alles afgewogen: privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan mr. C.L. de Vries Lentsch-Kostense ter gelegenheid van haar afscheid als Plaatsvervangend Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (pp. 25-34). Deventer: Wolters Kluwer.
 17. 2014
 18. Ibili, F. (2014). Goederenrecht. (Praktijkreeks IPR; Vol. 10). Apeldoorn: Maklu.
 19. Ibili, F. (2014). Postrelationele solidariteit in het internationaal privaatrecht. In M. J. A. van Mourik (Ed.), Postrelationele solidariteit (pp. 25-38). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 20. Ibili, F. (2014). Procederen over internationale nalatenschappen. In P. Vlas (Ed.), De Erfrechtverordening (pp. 21-34). (WPNR Boekenreeks). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 21. 2011
 22. Ibili, F. (2011). Europese aandacht voor het forum necessitatis: art. 7 van de Alimentatieverordening. In T. M. de Boer e.a. (Ed.), Strikwerda’s conclusies : opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden (pp. 223-230). Deventer: Kluwer.
 23. 2010
 24. van der Velden, F. J. A., & Ibili, F. (Eds.) (2010). Nederlandse vertaling Turks Burgerlijk Wetboek. Deventer: Kluwer.
 25. 2007
 26. 2006
 27. Ibili, F., & Vlas, P. (2006). Het wetsvoorstel beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap vanuit het IPR bezien. In M. V. Antokolskaia (Ed.), Herziening van het echtscheidingsrecht: Administratieve echtscheiding, mediation, voortgezet ouderschap (pp. 248-265). (ACK-reeks). Amsterdam: SWP Uitgeverij.

ID: 40468861