Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. mr. F. Brandsma

Publications

Did Paul cause an interpolation in the second Code?: A glance into the kitchen of Justinian’s codification project

Law in daily life: Parking fines and Roman law

Rechtsgeschiedenis

Rechtsgeschiedenis

Rechtsgeschiedenis

The actio prohibitoria: a Byzantine exegesis of Ulpian D. 7,6,5 pr.

A couple of Basilica-scholia on changes in the law of dowry

Beavis zonder Butt-Head, Parkeren en contracteren: de grondslag van parkeerboetes naar Engels, Duits en Romeins recht

De Rhodische zeewet: te land en ter zee, niet in de lucht: De avarij-grosse regeling en haar historische wortels

Niet voor het gezin, maar voor het gewin: Over de meest verwerpelijke onrechtmatige daden

Read more