Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. E. (Eelco) van Es

Publications

Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen: Doelstellingen in Beeld

Cultuureducatie met Kwaliteit Groningen: Nulmeting

Cultuur in de Spiegel, een theoretische basis voor cultuuronderwijs

Met nijntje in de spiegel: Opzet en inrichting van het nijntje museum beschouwd vanuit Cultuur in de Spiegel

Muziekonderwijs in de lift

Cultuuronderwijs in de Spiegel: Het nut van theorie

De kunst van het omkijken: over empathie en cultuur

Techniek- en cultuuronderwijs in de praktijk

Tussen waarheid en waarde: Over theorie- en visievorming in cultuuronderwijs

Wat levert Cultuur in de Spiegel ons op?

Read more