prof. dr. E. (Ed) Noort

Professor em. of Ancient Hebrew Literature and the History of Religion of Ancient Israel

Research

Postal address:
Oude Boteringestraat38
9712 GK
Groningen
Netherlands
 1. 2018
 2. Noort, E. (2018). A God Who Kills: Deadly Threat in the Hebrew Bible and Its Explanations. In J. C. de Vos, & H. Löhr (Eds.), "You Shall Not Kill": The Prohibition of Killing in Ancient Religions and Cultures (pp. 116-131). (Journal of Ancient Judaism. Supplements; Vol. 27). Vandenhoeck & Ruprecht.
 3. 2017
 4. Noort, E. (2017). Bibel und Archäologie. In W. Dietrich (Ed.), Die Welt der Hebräischen Bibel: Umfeld-Inhalte-Grundthemen (pp. 30-42). Stuttgart: Kohlhammer.
 5. Noort, E. (2017). Disentangling Europe’s dialogue of religions: The work of Rémi Brague, professor emeritus of Arabic and medieval philosophy. In Madame de Staël Prize for Cultural Values 2014-2016 (pp. 70-77). Berlin: ALLEA.
 6. 2016
 7. Noort, E. (2016). Biblical Violence and the Task of the Exegete. In K. Spronk (Ed.), The Present State of Old Testament Studies in the Low Countries: A Collection of Old Testament Studies Published on the Occasion of the Seventy-Fifth Anniversary of the Oudtestamentisch Werkgezelschap (pp. 180-191). (Oudtestamentische Studiën, Old Testament Studies; Vol. 69). Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004326255_011
 8. Noort, E. (2016). Gedanken zur Wallfahrt anhand von Psalm 122. In Aktion Sühnezeichen. Friedensdienste. Predigthilfe 2016 (pp. 66-74). Berlin: Brandenburgische Druckerei.
 9. Noort, E. (2016). Taken from the Soil, Gifted with the Breath of Life: The Anthropology of Gen 2:7 in Context. In J. T. A. G. M. Ruiten, & G. van Kooten (Eds.), Dust of the Ground and Breath of Life (Gen. 2:7): The Problem of a Dualistic Anthropology in Early Judaism and Christianity (pp. 1-15). (Themes in Biblical Narrative: Jewish and Christian traditions; Vol. 20). Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004334762_002
 10. 2015
 11. Noort, E. (2015). Die Akeda. In P. Greenaway, M. Kampmeyer, & C. Kugelmann (Eds.), Gehorsam, I am Isaac, I am Ismael (pp. 18-27). Berlin: Jüdisches Museum.
 12. Noort, E. (2015). Die Universität und ihre Aufgaben im Wandel der Zeiten. In Wohin geht die Universität?: Quo Vadis, Universität (pp. 11-20). (Tagungsband; Vol. 2014). Wien: Österreichischer Wissenschaftsrat.
 13. Noort, E., & Huisjes, M. (2015). Klaar om te wenden: de academische bestudering van religie in Nederland : een verkenning. (Verkenningen / Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen). Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.
 14. Noort, E. (2015). Walther Zimmerli (1907-1983). In B. Schröder, & H. Wojtkowiak (Eds.), Stiftsgeschichte(n): 250 Jahre Theologisches Stift der Universität Göttingen (1765-2015) (1. Aufl. ed., pp. 303-313). (VetR Academic). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
 15. 2014
 16. Noort, E. (2014). Rezeptionsgeschichte der Bibel als hermeneutisches Konzept. In Bibel- und Antikenrezeption: eine interdisziplinäre Annäherung (pp. 42-72). (Exegese in unserer Zeit; Vol. Band 23). Berlin [etc.]: Lit Verlag.
 17. 2013
 18. Popović, M., & Noort, E. (2013). De Bijbel en de moderne ontdekking van het oude Nabije Oosten. In M. Popović (Ed.), De Dode Zeerollen: Nieuw licht op de schatten van Qumran (pp. 16-19). Zwolle: WBOOKS.
 19. Noort, E., & Garcia Martinez, F. (2013). De Tempel van Jeruzalem. In M. Popović (Ed.), De Dode Zeerollen: Nieuw licht op de schatten van Qumran (pp. 56-63). Zwolle: WBOOKS.
 20. Noort, E., Levelt, W., & Drenth, P. (2013). Rejoinder to commentary on the Stapel fraud report. Psychologist, 26(2), 80-81.
 21. 2012
 22. Commissie Levelt, Drenth, Noort (2012). Falende wetenschap: De frauduleuze onderzoekspraktijken van sociaal-psycholoog Dieterik Stapel. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.
 23. Noort, E. (Ed.) (2012). The Book of Joshua. (Bibliotheca Ephemeridum theologicarum Lovaniensium; Vol. 250). Leuven: Peeters.
 24. Noort, E. (2012). "Was ist der Mensch?": Genesis 2,7 und die theologische Anthropologie. In S. Beyerle, A. Grauper, & U. Rüterswörden (Eds.), Viele Wege zu dem Einen: historische Bibelkritik - die Vitalität der Glaubensüberlieferung in der Moderne (pp. 1-22). (Biblisch-theologische Studien; Vol. 121). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Theologie.
 25. 2011
 26. Noort, E. (2011). Beth-Aven. In H-J. Klauck (Ed.), Encyclopedia of the Bible and its reception (Vol. 3, pp. 959-960). Berlin [etc.]: De Gruyter.
 27. Noort, E. (2011). Over het gebruik van bijbelse teksten: Paul Cliteur en zijn monotheïstisch dilemma. In T. Boer, H. Maat, A. Meesters, & J. Muis (Eds.), Van God gesproken: over religieuze taal en relationele theologie : afscheidsbundel prof. dr. Luco J. van den Brom (pp. 188-201). Zoetermeer: Boekencentrum.
 28. 2010
 29. Noort, E. (2010). Abraham and the Nations. In M. Goodman, G. H. van Kooten, & J. T. A. G. M. van Ruiten (Eds.), Abraham, the Nations and the Hagarites. Jewish, Christian, and Islamic Perspectives on Kinship with Abraham. (pp. 3 - 31). (Themes in Biblical Narrative; No. 13). Leiden/Boston: Martinus Nijhoff/Brill.
 30. Noort, E. (2010). Created in the Image of the Son. The Hagar stories. In M. Goodman, G. H. van Kooten, & J. T. A. G. M. van Ruiten (Eds.), Abraham, the Nations and the Hagarites. Jewish, Christian, and Islamic Perspectives on Kinship with Abraham (pp. 33 - 44). (Themes in Biblical Narrative; No. 13). Leiden/Boston: Martinus Nijhoff/Brill.
 31. Noort, E. (2010). Death and Justice. In K. Dell (Ed.), Ethical and Unethical in the Old Testament. God and Humans in Dialogue (pp. 255 - 270). (Library of Hebrew Bible; No. 528). Oxford: T&T Clark.
 32. Noort, E. (2010). Kohelet und Walther Zimmerli. Eine biographische Skizze. In K. Spronk, R. Roukema, & G. van Zanden (Eds.), Studies uit de Kamper School. Opgedragen aan Willem van der Meer (pp. 95 - 120). Bergambacht: 2 VM.
 33. Noort, E. (2010). War in the Book of Joshua. In P. C. Beentjes, & J. Liesen (Eds.), Visions of Peace and Tales of War (pp. 69 - 86). (Deuterocanonical and Cognate Literature Yearbook 2010). Berlin/New York: De Gruyter Mouton.
 34. 2009
 35. Noort, E. (2009). Denn das Land gehört mir, Ihr seid Fremde und Beisassen bei mir (Lev 25,23). Landgabe als eine kritische Theologie des Landes. In M. Theres Wacker, & et.al. (Eds.), Heiliges Land (pp. 25 - 45). (Jahrbuch für Biblische Theologie; No. 23). Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag.
 36. Noort, E. (2009). Jozua 22 – geen deel aan JHWH? Over de plaatsgebondheid van volk en godheid in de theologische reflectie. In P. J. van Midden (Ed.), Jozua (pp. 202). (Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Traditie; No. 24). Skandalon.
 37. Noort, E. (2009). Noach, zijn ark en de grote watervloed. Teylers Magazijn, 103(Noachs ark op weg naar Darwin), 3 - 5.
 38. Noort, E. (2009). Over schepping gesproken. Hermeneutische opmerkingen bij een tocht door de tijd. (Oraties, afscheids en gelegenheidsredes, uitgesproken aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap). Groningen: Faculty of Theology and Religious Studies, University of Groningen.
 39. 2008
 40. Noort, E. (2008). Aantekeningen bij het boek Genesis. In N. Bijbelgenootschap, & K. Bijbelstichting (Eds.), NBV Studiebijbel - De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties (pp. 12 - 94). Heerenveen: NBG/Jongbloed.
 41. Noort, E. (2008). Balaam the Villain : The History of Reception of the Balaam Narrative in the Pentateuch and the Former Prophets: THE HISTORY OF RECEPTION OF THE BALAAM NARRATIVE IN THE PENTATEUCH AND THE FORMER PROPHETS. In G. H. van Kooten, & J. T. A. G. M. van Ruiten (Eds.), The Prestige of the Pagan Prophet Balaam in Judaism, Early Christianity and Islam (pp. 3-23). (Themes in Biblical Narrative-Jewish and Christian Traditions; Vol. 11). Leiden / Boston: Martinus Nijhoff/Brill.
 42. Noort, E. (2008). Bis zur Grenze des Landes? Num 27,12-23 und das Ende der Priesterschrift. In T. Römer (Ed.), The Books of Leviticus and Numbers (pp. 99 - 119). (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium; No. CCXV). Leuven: Peeters.
 43. Noort, E. (2008). Der Tod und die Gerechtigkeit im alten Israel. In I. Kottsieper, R. Schmitt, & J. Wöhrle (Eds.), Berührungspunkte. Studien zur Sozial- und Religionsgeschichte Israels und seiner Umwelt. Festschrift für Rainer Albertz zu seinem 65. Geburtstag (pp. 369 - 382). Münster i.W: Ugarit-Verlag.
 44. 2007
 45. Noort, E. (2007). Child sacrifice in ancient Israel: the status quaestionis. In J. N. Bremmer (Ed.), Strange world of human sacrifice (pp. 103-125). (Studies in the History and Anthropology of Religion; Vol. 1). Leuven: Peeters.
 46. Noort, E. (2007). Child Sacrifice in Ancient Israel: The Status Questionis. In J. N. Bremmer (Ed.), The Strange World of Human Sacrifice (pp. 103 - 125). (Studies in the History and Anthropology of Religion; No. 1). Leuven: Peeters.
 47. Noort, E. (2007). Der Librettist und Joshua. Rezeptionskritische Bemerkungen zu der Verarbeitung des biblischen Stoffes in Händels Oratorium Joshua (HW 64). In F. Wissmann, T. Arend, & H. von Loesch (Eds.), “Vom Erkennen des Erkannten”. Musikalische Analyse und Editionsphilologie. Festschrift für Christian Martin Schmidt (pp. 119 - 135). Wiesbaden/Leipzig/Paris: Breitkopf & Härtel.
 48. Noort, E. (2007). Goddelijk gewild geweld. In J. van Dijk (Ed.), Hard of helend? God en geweld in de bijbel (TOER ed., pp. 14 - 22). Zoetermeer: Boekencentrum.
 49. Noort, E. (2007). Joshua und Copernicus. Josh 10:12-15 and the History of Reception. In A. Hilhorst, Puech, & E. J. C. Tigchelaar (Eds.), Flores Florentino . Dead Sea Scrolls and Other Early Jewish Studies in Honour of Florentino García Martínez (pp. 387 - 401)
Previous 1 2 3 4 Next

ID: 121702