Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us E.M. (Esther) Baas

E.M. (Esther) Baas

Profile picture of E.M. (Esther) Baas
E-mail:
e.m.baas rug.nl

Goed kunnen lezen is belangrijk. In het Success for All programma wordt het leren lezen én leesplezier gestimuleerd door kinderen actief taal te laten gebruiken en door ze veel te laten samenwerken.

Binnen de Werkplaats Onderwijskansen Noord-Nederland (OK-werkplaats) kiezen scholen uit een aanbod van de aanpakken van het SfA-programma. Door binnen de OK-werkplaats samen te werken met andere scholen en onderzoekers wordt kennis gecreëerd die de scholen in staat stellen de gekozen aanpak naar hun eigen context te vertalen en te implementeren. Het primaire doel van de OK-werkplaats is de verbetering van de onderwijskansen van alle leerlingen. 

De BliksemBende (de Nederlandse versie van Tutoring with the Lightning Squad (TWLS) is een digitale, coöperatieve tutoringprogramma waarbij basisschoolleerlingen (groep 3/4) op een effectieve, efficiënte en leuke manier geholpen worden om betere lezers te worden. De BliksemBende is door het NRO geselecteerd als kansrijke interventie om (corona-gerelateerde) leervertragingen effectief aan te pakken. De BliksemBende kan als losse interventie worden ingezet, maar is ontstaan als onderdeel van het bredere, van oorsprong Amerikaanse programma Success for All (SfA). 

Last modified:08 March 2023 11.03 a.m.