mr. E.F. (Emil) Verheul

Assistant professor

mr. E.F. (Emil) Verheul
Telephone:
+31 50 36 34629 (Direct)
+31 50 36 35767 (Secretariaat)
E-mail:
e.f.verheul rug.nl

Research

Postal address:
Netherlands
 1. 2019
 2. 2018
 3. Case note: ECLI:NL:GHSHE:2018:2109, 23 In : Jurisprudentie Onderneming en Recht 3467-3469 (Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15/05/2018)
 4. Verheul, E. F. (2018). Eigendomsvoorbehoud. Rijksuniversiteit Groningen.
 5. Verheul, E. (2018). Revindicatie van data in de cloud. Ars Aequi, 2018(7), 578-589. [AA20180578].
 6. 2017
 7. Verheul, E. F. (2017). Commentaar op art. 3:90 BW. In J. Hijma (Ed.), Groene Serie Vermogensrecht Wolters Kluwer.
 8. Verheul, E. F. (2017). De levering bij voorbaat van roerende zaken. In F. van de Pol (Ed.), Vijftig weeffouten in het BW (pp. 107-115). Ars Aequi Libri.
 9. 2016
 10. Verheul, E. F. (2016). Artikel 3:86 BW en de legitimatieleer. Ars Aequi, 2016(9), 590-599. [AA20160590].
 11. Verheul, E. F. (2016). Eigendom van bijenzwermen. Ars Aequi, 2016(1), 4-5. [AA20160004].
 12. Verheul, E. F., & Verstijlen, F. (2016). Eigendom van roerende zaken, met name originaire wijzen van eigendomsverkrijging (titels 1 en 2): Een pleidooi voor meer continuïteit in het goederenrecht. In L. C. A. Verstappen (Ed.), Boek 5 BW van de toekomst: Over vernieuwingen in het zakenrecht (pp. 65-144). (KNB Preadviezen; Vol. 2016). Sdu Uitgevers.
 13. 2015
 14. Verheul, E. F. (2015). Eigendomsvoorbehoud - Frans internationaal privaatrecht. In F. J. L. Kaptein, J. G. Knot, R. Koolhoven, D. F. Kopalit, E. F. Verheul, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Het internationale eigendomsvoorbehoud (pp. 145-157). (Recht en Praktijk - Contracten- en aansprakelijksheidsrecht; No. CA13). Wolters Kluwer.
 15. Karapetian, A., Hummelen, J., Kaptein, F., Kinderman, J., Koolhoven, R., Kopalit, D., Neppelenbroek, E., Reehuis, W., Verheul, E., & Verstijlen, F. (2015). Hanteerbaarheid in het goederenrecht. In F. Brandsma, W. D. Kolkman, H. B. Krans, A. J. Verheij, L. C. A. Verstappen, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Hanteerbaar privaatrecht (pp. 55-82). (GCL-reeks). Boom Juridische uitgevers.
 16. 2014
 17. Verheul, E. F. (2014). Bescherming van de huurder van een roerende zaak. In F. E. J. Beekhoven van den Boezem, G. J. L. Bergervoet, & F. M. J. Verstijlen (Eds.), Groninger zekerheid: Liber amicorum Wim Reehuis (pp. 417-429). Kluwer.
 18. Marseille, A. T., de Waard, B. W. N., de Graaf, K. J., van Ling, P. C. E., Tolsma, H. D., & Verheul, E. F. (2014). Crisis- en herstelwet: Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen. (Serie Bestuursrecht & Bestuurskunde Groningen; No. 10). Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Bestuursrecht & Bestuurskunde.
 19. Verheul, E. F. (2014). Privaatrechtelijke aansprakelijkheid openbare-ordehandhaving. In J. G. Brouwer, & A. E. Schilder (Eds.), Van een andere orde (pp. 205-227). (Openbare orde & veiligheid; Vol. 3). Boom Juridische uitgevers.
 20. Koops, E., & Verheul, E. F. (2014). Webwinkels en derdenbescherming. '2014' anno 2014. In E. Koops, H. B. Krans, E. D. C. Neppelenbroek, & A. J. Verheij (Eds.), Digitaal privaatrecht (pp. 31-52). Boom Juridische uitgevers.
 21. 2013

ID: 423806