Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us drs. D. (Dirk) van der Bij

drs. D. van der Bij

Docent vakgroep accountancy, sectie internal control
drs. D. van der Bij
E-mail:
d.van.der.bij rug.nl

drs. Dirk van der Bij RA RB

Opleiding

doctoraal Bedrijfseconomie, gevolgd door postdoctoraal accountancy, beide aan Rijksuniversiteit Groningen

masterclass belastingrecht aan de VU te Amsterdam

Ervaring

Verbonden geweest aan zowel big 4 accountantskantoren (EY, Deloitte) als MKB-accountantskantoren.

Internationale ervaring opgedaan als controller bij Johnson Polymer te Heerenveen (huidige BASF)

Huidige functies:

RUG (Rijksuniversiteit Groningen

Functie

Docent sectie Internal Control bij de vakgroep Accountancy

NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden)

Functie

Docent bij de bachelor opleiding accountancy en bij post HBO onderwijs MKB-accountant

SRA (Stichting Samenwerkende RA’s en AA’s)

Functie

Voorzitter Stagebureau ten behoeve van de praktijkstage voor RA’s en AA’s.

Als voorzitter ben ik inhoudelijk verantwoordelijk voor de praktijkopleiding van SRA en voer uit dien hoofde overleg met o.a. CEA, NBA, andere stagebureaus en het SRA-bestuur. Tevens ben ik ook zelf betrokken bij het beoordelen van door trainees opgestelde plannen en verslagen en de daarin opgenomen werkzaamheden en de mate waarin zij hun leerdoelstellingen hebben gerealiseerd.

Daarnaast treedt ik voor SRA op als praktijkscriptiebegeleider en neem in dat kader mondelinge examens af waarmee kandidaten hun praktijkopleiding afsluiten.

NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants)

Functie

Toezichthouder praktijkopleiding en examens in het kader van de praktijkopleiding tot RA

Buro360 Adviseurs & Accountants te Leeuwarden

Functie

Openbaar accountant ten behoeve van de assurance opdrachten

Adviseur MKB

Compliance officer

Kinderopvang Friesland

Functie

Financial en Business Controller 

Stichting Alde Fryske Tsjerken

Functie

Financial Controller

Functie

Penningmeester

Laatst gewijzigd:25 september 2016 18:18

Contact information

Nettelbosje 2
9747 AE Groningen
The Netherlands