Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us D. Mitrovic, MSc

Publications

Costs of minor bleeds in atrial fibrillation patients using a non-vitamin K antagonist oral anticoagulant

Minor bleeding in patients with atrial fibrillation using a non-vitamin K antagonist oral anticoagulant

Reasons for discontinuation of novel oral anticoagulant therapy in patients with atrial fibrillation

Richtlijnadherentie bij het voorschrijven van direct werkende orale anticoagulantia: Uit het nederlands platform voor farmaceutisch onderzoek

Read more