Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. D.M. (Dirk) Swagerman

Publications

The impact of board size on firm value: Evidence from the Asian real estate industry

Understanding the roles of management accountants

An empirical test of Birkett's competency model for management accountants: SUrvey evidence from dutch practitioners

Boek-/marktwaarderatio en International Financial Reporting Standards: De invloed van de invoering van IFRS op de omvang van de boek-/marktwaarderatio

Prestatiemeting in de publieke sector: casestudy bij de politie

Risicomanagement heeft vooral status van schaamlap

The upper echelon theory and ethical behaviour: an illustration of the theory and a plea for its extension towards ethical behaviour

Verleden, heden en toekomst van het controllersberoep en de VRC

Bezoldiging Raad van Commissarissen

De controller in perspectief: uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Controlleropleiding te Groningen

Read more