Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usdrs. D.J. (Dick) Toering

drs. D.J. Toering

docent/trainer communicatie, coach

2010: ontwikkeling onderwijs Farmacotherapeutisch Behandelplan

2014: ontwikkeling onderwijs op gebied van 'Klinisch denken'. Ontwikkeling coaching in relatie tot academische vorming.

2015: ontwikkelen cursusonderdeel 'Argumenteren en redeneren'.

Laatst gewijzigd:04 december 2018 16:01

Contact information

werk

Job title:
trainer/coach
Working hours:
Tue 8.30-14.30, wed 8,30-12.30, thu 8,30-14.30
mail: