Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us drs. D.F.M. (Denise) Leidelmeijer

drs. D.F.M. (Denise) Leidelmeijer

Projectleider Wijk Inzet door Jongeren en Studenten (WIJS)

Projectleider/ Penvoerder RUG - City Deal Kennis Maken - project WIJS de toekomst in (i.s.m. de wetenschapswinkels van de RUG): verkennend onderzoek naar duurzame en grootschalige verbinding tussen  studenten, docenten en onderzoekers van de RUG en maatschappelijke opgaven in Groningen a.d.h.v. de succesvolle WIJS-methode (november 2021 - november 2022). Subsidie van NWO, Regieorgaan SIA. Consortiumpartners: Hanzehogeschool Groningen (mede-aanvrager), gemeente Groningen, stichting WIJ Groningen, Noorderpoort en Alfa-college. https://agendastad.nl/groningen-wil-nog-meer-studenten-inzetten-voor-maatschappelijke-vraagstukken/?cd=1

Projectleider/ Penvoerder RUG - City Deal Kennis Maken - project SamenWIJS (i.s.m. de wetenschapswinkels van de RUG: ontwerp, ontwikkeling en implementatie (binnen WIJS) van een multilevel en multidisciplinair onderwijsprogramma voor mbo/hbo/wo studenten die d.m.v. ontwerpgericht onderzoek een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de wijken van Groningen (februari 2020 - februari 2022). Subsidie van NWO, Regieorgaan SIA. Consortiumpartners: Hanzehogeschool Groningen, gemeente Groningen (incl. Akkoord van Groningen), stichting WIJ Groningen, Noorderpoort en Alfa-college, Talentweb Groningen en Digitital Literacy Coalition. https://agendastad.nl/verbinding-tussen-de-stadjer-en-de-student/

Projectmedewerker Peil.Schrijfvaardigheid - werving pilotscholen, coördinatie pilotafname, planning toetsleiders (januari 2019 - juni 2019)

Projectmedewerker Peil.Engels - werving en intakes met deelnemende scholen, planning testleiders (juli 2017 - september 2018)

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 13:35